Kära Nobelfestdeltagare, hur bär du dina ordnar och medaljer?

Att mottaga en bärbar utmärkelse är en belöning för framstående insatser till gagn för samhället. Men ett mottagande är också ett åtagande, vilket inte alla inser. Bärande av bärbara utmärkelser är omgärdat med principer och regler. Att ta emot en bärbar utmärkelse innebär ett personligt ansvar att hedra utdelaren genom att bära sin utmärkelse på ett korrekt sätt.

Till skillnad mot andra fester tv-sänds Nobelfesten, vilket dubbelt understryker misstag. Jag skulle önska att Nobelkommittén hade en kader stränga ceremonimästare i porten utrustade med en stor burk säkerhetsnålar, som gav handfast hjälp.

D.D.M.M. och D.D.K.K.H.H. är generellt sätt riktmärke på hur det ska vara. På Nobelfesten bär Kungen och Prinsarna utöver de svenska ordnarna sina utmärkelser i miniatyr på bröstet, så miniatyrer kan bäras av andra besökare (men original är förstås alltid godtagbart). Drottningen och Prinsessorna bär Serafimerorden samt kungens porträttmedaljong.

 • Korta personer som erhållit storkors (motsvarande) måste för stunden vika, korta av och häkta ihop bandet vid axeln med säkerhetsnål. Storkorsets tecken ska titta fram under frackrocken vid höften, inte hänga halvvägs ner på låret. Bäst är om man tar kontakt med en ordensateljé och professionellt låter avpassa bandet till rätt längd.
 • Ordenskedja bärs endast om det är särskilt anbefallt och Nobelfesten är inte ett sådant tillfälle. Däremot kedja för medalj, ex. GMiq18mkedja eller Kon:sGM12mkedja.
 • Det vanligaste missgreppet gäller mäns bärande av utmärkelser avsedda att bäras i band om halsen. Många gånger hängs de på utan hänsyn till deras inbördes ordning och även i för långa band. De ska sitta i bredd omedelbart under flugans knut, den finaste har bandet över de andra så att det endast är det finaste bandet som syns. Max tre runt halsen för herrar. Säkerhetsnålar kan behövas för att häkta ihop flera band och dessutom kanske i skjortan, för att undvika att de kryper upp på nacken under kvällen och ger ett oredigt intryck.
 • Utmärkelser runt halsen ska ha bandet över flugans band. Jag har sett exempel på att man först satt på sig utmärkelsen runt halsen och därefter flugan på det, vilket inte är rätt.
 • Bärs original på bröstet för män, så ska vit näsduk inte finnas i fickan.
 • Inga självutnämnda (illegitima) ordnar.

Kvinnligt bärande – se här. Se även en längre utvikning om mäns och kvinnors bärande här.

Nedan några exempel på hur det inte bör se ut.

201212105 201212106Först ett storkors till vänster. Det sitter bra, kanske lite långt bak i nederkant, men bandet är cirka 10 cm för långt. Åtgärdas enklast genom att man drar upp bandet lite vid axeln, viker och kortar bandet genom att låsa vikningen med en säkerhetsnål. Nålen kan även gå genom väst eller skjorta för att hålla det på plats.

I bilden till höger har bäraren låtit sitt band med ordenstecken för Kommendör av stora korset av Nordstjärneorden glida fram på ett nästan oanständigt sätt. Tillbaka med det så att det vilar mot höftbenet. Utmärkelsen runt halsen har på tok för långt band, ordenstecknet ska sitta direkt under flugans knut. Bandet kan kortas genom vikning och nålning med någon liten säkerhetsnål, alternativt att man med sax kortar det och sätter tryckknappar i nacken alternativt fäster två bitar smalare band som kan knytas i nacken och anpassas lite med stigande ålder och vikt/ökad kragstorlek. Miniatyrerna ser ut att vara ihopmonterade vilket är bra eftersom det ger ett estetiskt intryck.

201212103Bäraren till vänster bär sitt storkors bra, men utmärkelser runt halsen ska inte sitta över och under varandra. De ska sitta bredvid varandra direkt under flugknuten. Bärs två, så ska bärarens finare sitta till höger. Både dessa kors är kommendörstecken av 1 klass. Vid lika ordensklass bestäms rangordningen av landsnamn på franska, undantaget våra nordiska grannländer som är 201212104högst i rang av utländska ordnar. I detta fall ska den bulgariska ordens vita band vara över luxemburgska ordens röda band. Det bulgariska ordenstecknet ska vara till höger och det luxemburgska till vänster, sett från bärarens sida.

Bäraren till höger har gjort liknande misstag. Svenska utmärkelser först: kungens medalj ska vara till bärarens höger med band överst, och till bärarens vänster den utländska orden med bandet under det serafimerblåa bandet. Bärs tre utmärkelser ska det finare vara i mitten. Nummer två i rang till ska vara till bärarens höger om och nummer tre i rang till bärarens vänster om det ordenstecken som är i mitten. Liten hemläxa, men all heder för att rätt band är överst.

201212101201212102Till vänster ser vi Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj som skulle kunna sitta lite stramare och högre upp mot knuten. Bärs utmärkelse på bröstet i original så ska näsduk inte bäras. Svensk utmärkelse går före utländsk, så de ska byta plats på bröstet. Konungens medalj närmast hjärtat före utländsk orden, i synnerhet eftersom H.M.K. dessutom närvarar på festen. Banden bör anpassas professionellt vid en medaljateljé så att alla utmärkelser hänger ner lika långt.

Till höger en utländsk dam som bär Nordstjärneordens band på rätt sätt och notera brosch vid höger axel, som hjälper damer att hålla sitt storkorsband på plats. Men original och miniatyrer ska inte blandas och originalet har hamnat helt tokigt: det borde sitta där miniatyren sitter. Damer kan ha två utmärkelser i originalstorlek i rosett eller tre miniatyrer i rosett och de sätts då invid varandra vågrätt.

Är du osäker, fråga gärna! Kolla med Hovstaterna/Kungl. Maj:ts Orden, eller med någon på medalj.nu, eller fråga skribenten (mail finns via ”Om mig” ovan). Alla tillfrågade blir själaglada över att någon fäster vikt vid dessa frågor. Gärna bärbara utmärkelser på Nobelfesten, men gärna buret mer nobelt.

14 tankar på “Kära Nobelfestdeltagare, hur bär du dina ordnar och medaljer?

 1. Pingback: Nobelskvaller 2012 | jonar242

 2. Mycket bra påpekat. Jag förstår inte att folk som blivit tilldelad en orden och sedan sätter på sig dom som man sätter på sig ett på kalsonger. Det förpliktigar!! Vissa såg verkligen för j___liga ut och borde skämmas.

 3. Ujujuj, så många regler. Men vem har bestämt dem, med vilken rätt och med vilken estetisk kunskap i bagaget? Vi måste trots allt betänka att ordnarna inte skapades till arbetsplagget frack utan flera hundra år tidigare till helt andra kläder. Så tillfälliga frackmoden kanske inte ska anses gälla för evigt. Speciellt inte när de är framtagna av män utan känsla för mode (vare sig nu eller i forntid) 😉

  • Reglerna är i stora drag gemensamma världen över, sedan har varje land sina egna särdrag.

   Jo, det är många regler men egentligen inte så svåra. Det som har stört mig – och som stör mig – är att de inte har varit lätt tillgängliga för alla. Bortsett från Försvarsmaktens publikationer, i stort sett endat Löwenhielms bok från 1987/1998, dessförinnan i princip endast ”När och hur böra ordnar bäras?” från 1929/1943/1953. Inte alla, men en del av dem som vetat vad som är rätt och fel har valt att behålla den kunskapen för sig själv, kanske som ett led i att bygga ”vi” och ”dom”.

   Sådant finner jag oerhört irriterande och det är grunden till varför jag försökt lyfta frågorna: om det finns regler och principer så ska de självklart vara allmänt tillgängliga så att fler får möjlighet att göra rätt när man bär utmärkelser. Det gör att fler törs bära dem. Och att visa att inte ens potentaterna alltid vet hur det ska vara kanske gör att medelsvensson törs pröva att bära en medalj han fått i något sammanhang, och känna att han/hon kan göra det i bättre stil än dem.

   Den större frågan om frack, jo det har du och jag diskuterat förut. Smoking och till viss mån kavaj vinner ju sakta insteg som möjliga att bära utmärkelser till. Principerna för bärande förändras dock inte mycket i förhållande till dem. Även om bärandet av frack har minskat, så finns det fortfarande kvar i ex. ordenssällskapen. Att kalla frackmodet för tillfälligt, det håller jag inte med om. Det man känner igen som modern frack har funnits i 180 år och förstadier till frack går att spåra i ytterligare 40 år. Fracken är alltså nästan lika tillfällig som USA:s självständighetsförklaring – denna hopplösa modefluga. 😉

 4. Att man inte har näsduk och originalmedaljer är (nästan) givet, den får ju inte plats om man sätter medaljen strax ovanför bröstfickan. Men hur ligger det till med miniatyrer? Har man näsduk då? Och gäller det även för smoking? (Gäller ju att vara välklädd inför morgondagens julbord med Societas Heraldica Lundensis… 🙂 )

  • Först kolla: hur gör statschefen, ex. på Nobelfesten? Jo, till miniatyrer är näsduk OK. Utgår från att det som gäller för frack även är applicerbart på smoking. Hoppas att ni får det trevligt i morgon, hade varit roligt att kunna deltaga.

   • Du är välkommen nästa år! Vi ser ju till att ha riktigt med tillfällen att klä upp oss… Årshögtid i maj, högtidsdag med gåsmiddag i november, och så ett julbord i december… 🙂

 5. När man blir tilldelad en orden får man även med ett dokument som säger hur man skall bära denna orden.
  Så hur svårt kan det vara????

 6. Pingback: Nobelfesten 2014 | jonar242

 7. Ja herr Mikael Sundbom, där har han alldeles rätt. Om man dessutom verkligen är normalt intresserad utav den utmärkelse man erhållit så borde man verkligen ha någon anständighet att inte chikanera sig med uppvisande av sin bedexa fattningsförmåga.
  Men Mikael S. bör betänka att numera får kreti och pleti orera vilt utifrån sitt eget ”tyckande” som inte alls grundar sig på faktualiteter och gängse bildning, varför denna okunskapens till utseende synes vara en tom fågeholk under fånigt stirrande uttrycka sina gutturala obetänkta läten, därom factum est! Önskar herr Mikael Sundbom samt denna hemsidas kreatör allt gott! Mvh

 8. Skall i morgon medverka som teknisk personal på Nobelfesten och kommer därmed bära frack. Bör man som sådan (alltså inte gäst) bära en Norsk ”Kongens erindringsmedalje i gull ” som jag tilldelats för länge sedan?
  Om inte då, lär jag nog aldrig…

  • Hej!

   Jag tycker att du ska bära den. Det handlar om flera saker.

   1. Den mest självklara är att det säkert finns en och annan norrman på nobelfesten eftersom Fredspriset delas ut av dem. Det går alltid att ur det särfallet argumentera för varför just denna medalj då är helt rätt.
   Du har hedrats av Norge, och i ett sammanhang där det finns norrmän är det självklart att hedra dem, återbörda denna gest tillbaka genom att bära ”deras” medalj.

   2. Det finns flera andra exempel på att personer ”i tjänsten” bär ordnar och medaljer. Det ultimata exemplet är hovpersonalen och H M Konungen. ”Kungen har alltid rätt” och hans tjänstepersonal bär ordnar och medaljer ”på jobbet”. Likaså militärer. Ibland poliser. Därutöver, alldeles för få.

   3. Det finns ett konkret argument. Den är avsedd att bäras, den har en bäranordning, då ska den bäras. 😉

   4. Det visar att du ådagalagt meriter som en utländsk statschef valt att belöna. Eftersom det är en statschefs utmärkelse och inte simborgarmärket så kan den därför alltid bäras om fracken är på.

   5. Man kan se det som en fråga om värderingar. Du har sannolikt fått medaljen ”för framstående gärningar över lång tid”. Är inte det något att vara stolt över, som inspirerar andra till samma gärningar och förhållningssätt, i ett samhälle där ”Big Brother” och annat tar allt större plats som inspiration och norm för ungdomar?

   6. Om du har fått medaljen i samband med statsbesök och därför inte meriterat dig genom arbete – spelar ingen roll. Då är ordens- och medaljutväxlingar en del av en fredsgest mellan två nationer. Eftersom det är just Norge som vi var sist i krig med, kanske den viktigaste medaljen någonsin att bära…

 9. Pingback: Inför Nobelfesten 2015 | jonar242

 10. Pingback: Nobelbestyr | Phaleristica

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.