Förkortningar – vad är de bra för?

Fick en mailfråga angående det förra inlägget:

Jag undrar lite om de förkortningar som du så självklart använder t.ex. SvDGM. Jag förstår i princip uppbyggnaden och principen men inte syftet och signifikansen, trots lite allmänt surfande och wikipediande. Vad är syftet med förkortningen? Vem fastställer den och har det någon speciell betydelse, d.v.s. ger den medaljen någon speciell status? Har t.ex SvDGM en status som inte andra medaljer som inte har en förkortning saknar?

Fråga och svar är nog av bredare intresse. I vissa biografiska sammanhang har det varit brukligt att ange personers förtjänst- och riddarordnar, förtjänsttecken och medaljer. Fram till 1956 angavs det till exempel i statskalendern och fram till 1968 i Försvarsmaktens rullor. I Sveriges ridderskaps- och adels kalender (SRAK) och i Ointroducerad adels kalender (OAK) anges det fortfarande.

Detta uppstod säkert för att visa en persons ”viktighet” och/eller att lyfta fram de förtjänster som andra hade sett honom (henne) vara värd att belönas för. Det var dock opraktiskt att skriva hela utmärkelsens namn. Namnen förkortades med stegvis kortare och kortare förkortningar.

Idag är systemet rätt genomarbetat, men det brukas inte mycket utanför SRAK och OAK (mest militärer samt dem som är intresserade av fältet). Skälet till det är nog delvis att vi i Sverige är dåliga på att uppmärksamma bärbara utmärkelser.

Jag ser att stabila förkortningar behövs för att kunna förenkla kommunikationen. Därför försöker jag och andra upprätthålla, utveckla och sprida förkortningarna – och bruket av desamma – både till omgivning och för framtiden. Men också för att hålla en smal och lite obskyr del vår historia levande. Jag får av och till frågor om olika förkortningar från släktforskare och vilken orden/medalj det är som en död släkting eller annan har fått och då är det roligt att lösa gåtorna. Under jullovet fick jag t.ex. ett e-mail med en lista av äldre utmärkelser där jag redde ut deras uttydning:

StkBadOZL – Storkors av Badiska Zähringer Löwenorden
StkSAOmstj – Storkors av Sachsiska Albrektsorden med stjärna (kraschan)
RPrKrO1kl – Riddare av 1 klass av Preussiska Kronorden
RRS:tAO2kl – Riddare av 2 klass av Ryska S:t Annas orden
RPrÖO3kl – Riddare av 3 klass av Preussiska Örnorden
RSWeimOHvF1kl – Riddare av 1 klass av Sachsen-weimarska orden Vita (Hv i förkrotningen =Hvita) falken

För att återgå till frågorna. Förkortningen i sig ger inte status och SvDGM uppkom utifrån hur man brukar bygga upp förkortningar. Förkortningarna faller sig ofta naturligt utifrån systemet: när det gäller officiella och halv-officiella medaljer i grupp A-K så är Kungl. Maj:ts Orden (KMO) på Kungl. Sottet i Stockholm involverade i beslutsprocessen och de bistår sälert med att ta fram förslag till namn och förkortning.

För medaljer instiftade i grupp L (riks- och distriktsorganisationer) kommer man ju inte i beröring med KMO utan fattar beslut om eventuell förkortning själv (oftast är det dock inget som utdelaren själv tänker på utan det uppstår av behov och utifrån principerna). Jag tror dock att man gör klokt i att stämma av med KMO eller någon annan som kan området. Behovet av förkortningar för lokala medaljer (efter grupp L) är egentligen begränsat eftersom de aldrig inkluderats i statskalendern o.s.v. men det kan vara trevligt att göra så ändå.

Så i sammanfattning: ett arv att förvalta, att bruka idag och för framtiden. Återkommer till frågan ”hur man gör en ordens/medaljförkortning” längre fram.

P.S. När det gäller furstehusens ordnar, så fyller de svenska förkortningarna en särskild funktion: inget oäkta furstehus ordnar kan använda det svenska förkortningssystemet eftersom oäkta furstehus aldrig har varit regerande. Det är bara äkta furstehus och deras ordnar som det fungerar för, eftersom de ofta finns i äldre statskalendrar, försvarsmaktsrullor, SRAK eller OAK. Det leder till att utländska oäkta riddarordnar framstår rätt tydligt. D.S.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.