Amerikanska ärftliga sammanslutningar med bärbar dekoration

Amerikas Förenta stater har en – relativt sett – kort förhistoria som koloni och upptäckt del av världen. Samtidigt består den övervägande delen av befolkningen av immigranter. Dessa två faktorer samverkar lite på så sätt att amerikaner inte sällan värnar den historia och de ursprung de har, från vilka länder deras förfäder kommit ifrån.

Ett tecken på ett stort intresse för att vårda historien är det stora antal sammanslutningar som har ärftligt medlemskap som finns i USA. Det kan gälla ättlingar till dem som kom till Amerika med de första skeppen, eller sådana som är ättlingar till Karl den store, eller ättlingar till deltagare i korståg. En sammanställning av olika Hereditary Societies finns på The Hereditary Society Community of the United States of America.

Alla har inte en bärbar dekoration, men påfallande många har det. För svenskt vidkommande är det i första hand fyra av dessa sammanslutningar som haft svenska medlemmar. Gemensamt för alla är att medlemmarna betecknas Ledamöter och att de uppräknas efter utländska ordnar i matriklar och kalendrar.

Den första är Amerikanska Cincinnatiorden (AmCO), instiftades efter nordmerikanska befrielsekriget år 1783 och medlemskapet är ärftligt i manlig primogenitur. Dagens ärftliga medlemmar måste härstamma från en officer som tjänstgjorde i den kontinentala armén eller flottan under minst tre år, från en officer som dog eller dödades i tjänsten, eller från en officer som tjänstgör vid slutet av befrielsekriget. Översten, greve Axel von Fersen d.y. och översten, greve Curt von Stedingk var ursprungliga ledamöter: orden upptas i Sveriges ridderskaps- och adels kalender (SRAK) då ättling till von Stedingk upprätthållit ledamotskap, och kabinettskammarherren, greve Nils Carl Gustaf Fersen Gyldenstolpe omnämns i Sveriges statskalender 1955 som LAmCO. The Society of Cincinnati, som sammanslutningen heter på engelska, omskrivs WOKM eftersom sammanslutningen har en framstående ställning i USA, även om det är en privat sammanslutning.

Ett antal svenskar deltog i nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865, varav flera som officerare. Efter kriget bildades The Millitary Order of the Loyal Legion of the United States av officerare vid (nord)amerikanska armén, marinen eller marinkåren som tjänat under det amerikanska inbördeskriget. Amerikanska Loyal Legion-orden (AmLLO) består av manliga ättlingar till dessa officerare (ärftliga och juniora ledamöter), av hedersledamöter och av personer utan släktband som delar ordens ideal (associerade ledamöter, en medlemskategori som få Hereditary Societies har) och den omskrivs i WOKM. Sedan 1938 finns även en motsvarighet för (ättlingar till) sydstatsofficerare, The Military Order of Stars and Bars vilket väl blir Amerikanska Stars and Bars-orden på svenska. Vid sidan av de svenskar som var officerare och adliga och noterats i SRAK borde det i Sverige finnas en hel del personer som är berättigade till medlemskap i endera av dessa bägge ordnar.

Det finns en viss överlappning av personer som är medlemmar i AmLLO/AmSBO och The Order of the Indian Wars of the United States, även om den kvalificerande tiden för Amerikanska Indian Wars-orden (AmIWO) spänner mellan 1775 och 1898, enligt en fastställd lista. Denna orden har också upptagits i SRAK (löjtnanten, senare kapten Hjalte Stålhammar, a.k.a. Charles Steelhammer, och dennes son regementsveterinären Harry Stålhammar båda LAmLLO och LAmIWO, se tab. 37 och 38) och för något år sedan såg jag ordenstecken för denna orden på Tradera-auktion. Även här borde det finna flera svenskar som kan kvalificera sig genom sina anfäder.

Både AmIWO och AmSBO kan lätt missuppfattas som problematiska sett från de allmänna värderingar som finns i dagens Sverige, men viktigt att notera att det i grunden är historiska släktskapsföreningar och inget annat. Historia är inte alltid lättsmält – och just därför viktig levandegöra. Medlemskap i AmIWO eller AmSBO innebär inte att man rasist eller sympatiserar med KKK. AmSBO antar t.ex. medlemmar från ättlingar till de indianstammar som var trogna de konfedererade staterna.

Det har också funnits svenska medlemmar av Riddarhuset som varit Ledamöter av Amerikanska Santiago de Cuba-orden (LAmSdeCO), på engelska Society of the Army of Santiago de Cuba, eftersom orden finns med i äldre upplagor av SRAK. Orden instiftades för att vörda minnet av Spansk-amerikanska kriget 1898, men det verkar som att denna orden upphört.

Anmärkning: i statskalendern har Ledamot av AmCO noterats och förkortats LAmCO, så även senare utgåvor av SRAK. Äldre SRAK har använt ACO/LACO, ALLO/LALLO; AIWO/LAIWO och ASdeCO/LASdeCO, men ”A” i ordensförkortning för stat står i allmänhet för hertigdömet Anhalt (1863-1918). Av det skälet har ”Am” genomgående använts ovan.

Annonser

One thought on “Amerikanska ärftliga sammanslutningar med bärbar dekoration”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s