Kejserliga Ryska Sankt Georgsorden

av gästbloggaren Vladimir Iserell

Sankt Georgsorden (Orden svjatogo velikomuchenika i pobedonosca Georgija) var den högste militära orden i det ryska kejsardömet. Orden instiftades år 1769 och tilldelades för konkreta hjältedåd på slagsfälten. Sankt Georg betraktades alltid i Ryssland som högaktat helgon och avbildas bl.a. i Moskvas vapen samt intar den centrala platsen i ryska kejsardömens vapen. Orden hade fyra klasser och den tredje klassen tilldelades fr.o.m. år 1838 uteslutande till dem som redan hade tilldelats den fjärde klassen. Bara 25 personer tilldelades ordens första klass och antalet personer som tilldelades samtliga fyra klasser är fyra. Allt detta visar vilket högt status orden hade.

Ordenstecken (ett guldkors, belagd med vit emalj och med Sankt Georg i mittmedaljongen på åtsidan/monogram bestående av bokstäverna ”СГ” (”SG”) på frånsidan) såg likadant ut för alla fyra klasser och åtskildes genom storlek samt genom det sätt på vilket den bärs. Fjärde klassens ordenstecken bars på bröst i band; tredje klassens ordenstecken bars runt halsen i band; andra klassen ordenstecken var större och bars runt halsen i band samt kompletterades med kraschan; första klassens ordenstecken bars över höger axel i band och hade också kraschan.

01%20-%20Fj%253Frdegra

Fjärde klassens ordenstecken

Förläning av Sankt Georgorden ledde till vissa förmåner – den som förlänats orden tilldelades automatisk nästföljande högre militärgrad samt adlades. När ordensriddare gick i pension hade de rätt att fortsätta bära militär uniform samt erhöll en speciell pension.

02%20-%20Ordenstec

Ordenstecken avsedd för utlänningar och personer med annan trosbekännelse.

Särskilt för utlänningar samt för personer med annan trosbekännelse tillverkades fr.o.m. år 1844 ordenstecken med en rysk dubbelörn. Dock var den klassiska versionen, med Sankt Georg avbildad populär även hos personer som bekände sig till andra religioner än kristendomen. Man kan läsa i memoarer om officerare som bekände sig till islam och efter ordensförläningen undrade varför de erhållit ordenstecken ”med fågel” i stället för ”med riddare”.

Ett antal medaljer och särskilda utmärkelser bars i Sankt Georgsordens band. Man kan också nämna sådana särskilda typer av utmärkelser som belöningsvapen (sabel) prydd med Sankt Georgsorden band, eller kollektiva utmärkelser som Sankt Georgs standar och dito trumpeter.

Militärordens förtjänsttecken klass I – IV

Militärordens förtjänsttecken klass I – IV

En annan utmärkelse som stod väldigt nära till Sankt Georgsorden är ”Militärordens förtjänsttecken” (Znak otlichija voennogo ordena) som instiftades år 1807 för att belöna soldater och underofficerare för deras konkreta hjältedåd på slagsfälten. Utseendemässigt var utmärkelsen identisk Sankt Georgsorden men tillverkades i silver. Utmärkelsen bars på band i bröst och hade från början bara en enda grad. År 1856 ändrades stadgarna och utmärkelsen fick då fyra klasser – första och andra i guld samt tredje och fjärde i silver. Samtliga klasser bars i band på bröst: dock förseddes första och tredje klassens band med rosett. Även militärordens förtjänsttecken tillverkades med rysk dubbelörn för att belöna utlänningar. År 1913 ändrades utmärkelsens stadgar  och fick officiellt namnet Georgskorset (Georgievskij krest).

Både Sankt Georgsorden och Militärordens förtjänsttecken försvann med ryska kejsardömets fall. Den sist nämnde utmärkelsen återuppstod dock i form av sovjetisk Ärans orden (orden Slavy) år 1943.  Orden var avsedd för att belöna soldater, sergeanter (oberoende av truppslag) samt officerare av lägre grad i flygvapnet och var försedd med samma band som Sankt Georgsorden. Även ordens statuter var förvånansvärt lik Sankt Georgskorsets statuter. Detta, precis som införande av axelklaffar vilket associerades starkt med ryska kejserliga armén och de vita officerarna, blev möjligt tack Stalins appell till rysk nationalism under andra världskriget. Ibland kan man hitta bilder med sovjetiska soldater som bär sovjetiska krigsdekorationer tillsammans med kejserliga ryska Sankt Georgskorset. Även det faktum att gamla soldater bevarade sina gamla utmärkelser trots all den fara vilken detta inneburit för dem visar hur högt värderades dessa krigsdekorationer.

Sovjetisk soldat dekorerad med Röda stjärnas orden (på högra sidan av bröstet), Ärans orden, två medaljer för tapperhet och Georgskorset.

Sovjetisk soldat dekorerad med Röda stjärnas orden (på högra sidan av bröstet), Ärans orden, två medaljer för tapperhet och Georgskorset.

Sankt Georgsorden och Sankt Georgskorset återupplivades år 2000, dock förblev orden ”vilande” fram till år 2008. Detta berodde på ordens statuter enligt vilken orden skulle tilldelas bara under avvärjande av utländskt angrepp. Detta ändrades den 13 augusti 2008 och redan den 18 augusti 2008 tilldelades första officerarna denna högt aktade utmärkelse. Ironiskt nog förlänades utmärkelsen till soldater och officerare som utmärkte sig under strider mot georgiska armén (en annan stat som har Sankt Georg som sin skyddspatron) i Sydossetien.

Historien om Sankt Georgsorden skulle inte vara fullständigt om man inte nämner den s.k. Georgsbandet (georgievskaja lentochka) som hänvisar till den gammal och ärorika rysk militärhistoria, men lever sitt eget liv. Då Ryssland år 2005 firade 60-års jubileum av segern i det Stora Fosterländska Kriget startades utdelningskampanj, då miljontals band i Georgsordens bandfärger delades ut till folket. Kampanjens syfte var att uppmärksamma segern i det Stora Fosterländska Kriget och hade slogan ”Farfars seger – är min seger!” (”Jag minns! Jag är stolt!”, ”Tack farfar för segern!” o.s.v.). Några dagar före den 9 maj (den dagen när Ryssland firar Segerns dag) sätter man en rosett av Georgsband på sitt bröst. Kampanjen startade som ett privat initiativ men fick officiell prägel efter att ryska presidenten började bära Georgsband offentligt. I dagens Ryssland kan man se Georgsband även på militär uniform eftersom det blev obligatorisk uniformsdekoration under Segerns dag. Kampanjen genomförs även utanför Ryssland. Även i Stockholm, kan man då och då se personer med en rosett av svart-orange band på sina bröst under maj månad.

Avslutningsvis måste sägas att den s.k. Georgsbandet blev igenkännetecken för ryssvänliga militanta grupper under de pågående oroligheterna i Ukraina. Även den s.k. Georgsflaggan (flagga som upptar Georgsbandets färger) används flitigt av ryssvänliga separatister både i Krim och i östra delar av Ukraina.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.