Skilsmässa mellan SMaltO och NMH

Tisdagen den 22 november hölls ett extrainsatt årsmöte i Nordiska Malteserhjälpen (NMH) i S:t Eugenia församling i Kungsträdgården. Syftet var att först ändra stadgarna för att ta bort malteserkorset som logotyp, ta bort referenser till (Skandinaviska Associationen av Suveräna) Malteserorden (Associationen), samt att därefter enligt styrelsens förslag att för första gången pröva frågan om nedläggning av föreningen.

Bakgrunden till detta står att finna i ett brev från Associationens magistraldelegat som fanns bifogat i årsmöteshandlingarna, där det framgår att Associationen

drar tillbaka rätten för Nordiska Malteserhjälpen att bruka Malteserordens namn och andra symboler, och detta med omedelbar verkan.

Vidare uppmanas riddare och damer av SMaltO att lämna eventuella uppdrag i NMH. Grunden till dessa tämligen exceptionella åtgärder ska vara

det ingrodda motståndet mot Malteserorden och dess företrädare i delar av organisationen Malteserhjälpen gör att vi inte ser att Malteserhjälpen kan bidra till att stödja utvecklingen av Associationens hjälpverksamhet utan att den snarare står i vägen för en sådan utveckling.

Brevet ledde till att ordförande (tillika RSMaltO), kassör och sekreterare omgående lämnade sina poster.

NMH bildades som en ideell oberoende förening för att organisera hjälpverksamheten anknuten till Associationen. Jag tror att allt hade kunnat fungera någorlunda friktionsfritt om man insett att en ideell förening i Sverige leds av årsmötet, som uppdrar åt styrelsen att leda verksamheten under året.

Det betyder, att om Associationen velat leda NMH (givet hur stadgarna ser ut), så hade Associationen varit mån om att alla riddare, kaplaner och damer varit medlemmar i NMH. Grunden till det borde vara alla riddare, kaplaners och damers av SMaltO kallelse att hjälpa sin nästa – men även att en högre andel riddare, kaplaner och damer som medlemmar på årsmöten hade kunnat ge styrelsen den inriktning som Associationen sett som det bästa, och ett större antal riddare, kaplaner och damer hade kanske kunnat innebära att fler verkat i allt från styrelse till att vara volontärer och på alla sätt gett NMH den prägel Associationen önskat.

Så har det inte riktigt blivit – samtidigt som det har varit skiljaktiga åsikter mellan NMH och Associationen. I avsaknad av medlemsinflytandevägen framstår det som att Associationen har försökt utöva påtryckningar andra vägar – lite i strid med svensk föreningstradition. Bland annat har ledande företrädare för Associationen i år försökt ge direktiv till årsmötet i vissa frågor. Men eftersom årsmötet består av de betalande medlemmarna och inte Associationen, så beslutades inte enligt de direktiv som Associationen önskade, även om man verkar försökt gå Associationen till mötes. Varpå Associationen antydde att det skulle kunna komma att bli efterverkningar.

Och efterverkningen är det som beskrivs i brevet. Där står även att det är Skandinaviska Associationens råd som ska ha fattat beslutet vid möte 25 augusti 2016. Men något beslutsprotokoll har inte tillställts NMH, och Associationens prokansler gjorde det på årsmötet inte riktigt tydligare. Först framhölls att Associationen inte har någon skyldighet att lämna ut protokoll till NMH. Sedan konstaterades att protokoll på beslutet finns inte eftersom det var ett magistraldelegatsbeslut(!) – när det påpekades att uppgiften i brevet om beslut av rådet i så fall inte stämmer, så fanns inget koherent svar.

Årsmötet beslutade i enlighet med Associationens önskemål om logotyp och omnämnde av Malteserorden i stadgarna. Årsmötet uppnådde inte den kvalificerade majoritet som hade behövts för att påbörja nedläggningsprocessen, utan NMH kommer att finnas kvar. Namnet kvarstår, vilket föranledde prokansler från Associationen att ta upp SMaltO:s EU-registrering av varumärke. Han framhöll att delen ”Malteser” i namnet skulle kunna strida mot varumärkesregistreringen, och antydde efterverkningar om namnet behölls. Som jag tidigare upprepat många gånger, riktiga riddarordnar hotar inte. Ytterst ovärdigt. Utöver ytterligare renomméförlust tror jag inte att SMaltO skulle vinna rättslig prövning i den här delen: det som är skyddat är bland annat ordet ”Malteser”, men inte ”Malteserhjälpen”. Ska man stämma Malteserhjälpen utan att få det att framstå som en ren vendetta, så måste SMaltO rimligen stämma allt som börjar på Malteser och har en efterled – som http://malteserringen.sehttp://www.malteserkennel.se och möjligen ett känt godis. Hela denna del, även om det bara var en kort passus, förstärkte den olustiga känslan av att det hela handlar om att ge NMH och vissa personer i NMH en näsbränna.

När en förening där många personer lagt ner många år av engagemang inte längre är önskvärd, så är det klart att medlemmar – höga som låga – djupt berörda och ledsna. Oavsett schismer mellan Associationen och NMH har verksamheten i NMH rullat vidare på gräsrotsnivå och har gjort så beroende på volontärers ideella engagemang. Efter brevet från magstralsdelegaten verkar luften ha gått ur NMH – ända ner till volontärerna. Jag tror att små ord av tröst och öppna, ärliga förklaringar hade behövts från Associationens företrädare för att läka uppkomna sår. Här missade Associationen en chans.

Eftersom NMH inte lades ner finns en viss möjlighet till fortsättning med start i ett nytt årsmöte 2017 – om nya personer finns som är villiga att anta styrelseuppdrag, då de hittillsvarande vad jag förstår avböjt vidare engagemang. Under årsmötet omnämnde Associationens prokansler att Associationen kommer att lägga upp en verksamhet som ska täcka samma projekt som NMH haft/har, och det bjöds in till att fortsätta sitt ideella engagemang inom ramen för Associationen. Det skulle förvåna mig om särskilt många kommer att hörsamma inbjudan.

Fotnot: för mig var besöket på årsmötet en utomståendes betraktelse över situationen och jag har så långt möjligt ansträngt mig för att göra en objektiv och saklig beskrivningen av årsmötet. Likväl kan observationerna vara färgade av att jag varit medlem i NMH sedan 2004, även om jag har inte varit särskilt aktiv sedan 2007. Om något av det beskrivna är missuppfattat, så ber jag om ursäkt och kommer att rätta vid behov. 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s