Ett nytt kapitel

De kungl. svenska riddarordnarna har, enligt bl.a. Wikipedia, något som kallas ordenskapitel i slutet av april i anslutning till Fredrik I:s födelsedag, de svenska riddarordnarnas instiftare. Det kan även äga rum i början av maj, som igår. Och det låter ålderdomligt och udda, men ordenskapitlet är närmast ett årsmöte för de kungl. svenska riddarordnarna. Själva ordensförläningarna äger som bekant rum i särskild ordning i det som kallas extra ordenskapitel.

Ordenskapitlet är sammansatt av ordnarnas stormästare i form av H M Konungen, och består av ordenskanslern, vice ordenskanslern samt fyra personer valda av stormästaren: H Exc riksmarskalken Svante Lindqvist, UD:s protokollchef Charlotte Wrangberg, Urban Bäckström och Fredrik Wersäll. Därutöver närvarar övriga ämbetsmän och tjänstemän vid Kungl. Maj:ts Orden under ordenskapitlet för att föredra sina områden och/eller svara på frågor om verksamheten.

Stormästaren är närmast årsmötesordförande, ordenskansler föredragande och mötet handlar till stor del om ekonomi: om årsredovisning för föregående år, ansvarsfrihet, budget för innevarande år. Ordenshistoriografen lämnade uppgifter om de nya och avlidna serafimerriddare och dito ledamöter: ordensintendenten redogjorde för verksamheten i främst ordenssalarna och Riddarholmskyrkan. Vapenmålaren visade och berättade om de sköldar som färdigställts under verksamhetsåret, till Hans Majestäts intresse. Därutöver några övriga ärenden.

Slutligen drogs en del kommande personalförändringar vid Kungl. Maj:ts Orden: flera av ämbetsmännen och tjänstemännen är lite till åren komna, vilket kommer att leda till en omflyttning och några nya namn. Som jag själv är ny och det här var mitt första ordenskapitel, presenterades mitt namn och titel: vilket ledde till att jag på stormästarens fråga fick försöka förklara vad en tekniksystemledare arbetar med. 😀

Då ordenskapitlet var slut återstod att umgås lite kort under mer avslappnade former och ordenskanslern uppmärksammande Per Nordenvall för hans långa tjänst vid KMO, hans arbete i Riddarholmskyrkan med en då ny hängning av serafimersköldarna och framförallt boken om Serafimerorden som Per var redaktör för 1998. Per konstaterade att 34 år är en ganska lång tid i ett uppdrag. Varpå Hans Majestät snabbt replikerade med glimten i ögat: ”Hå, jag har hållit på längre!” och skålade med Per.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s