Transsylvanien och Drakorden

tumblr_mccpy87MWu1qftxato1_500I dag skriver vi den 12 december och idag för för 611 år sedan, år 1408, instiftades en orden av kung Sigismund av Ungern och drottning Barbara av Ungern. Det är en orden som är intressant på flera sätt.

I vår tid är Dracula ett eko av Drakorden. Romanfiguren i Bram Stokers roman greve Dracula har sin verkliga förebild i Vlad III, vojvod av Valakiet. Hans far, vojvoden Vlad II av Valakiet blev år 1431 riddare av Drakorden. Det gav honom tillnamnet Dracul (drake) på rumänska – hans son blev då Dracula på samma språk, -a-ändelsen är ett diminutiv som kan betyda son av/:s son.

tumblr_m8eei5D3Da1ra94e6o1_400”Valakiet? Transsylvanien?” tänker du kanske. Hm. Kort historie- och geografilektion: tänk dig dagens Rumänien som en cirkel. Sedan gör du i högra delen en månskära. Strecket som delar cirkeln och skapar månen är  bergskedjan Karpaterna. Månen består huvudsakligen av två historiska områden, Valakiet i sydöst och Moldova i nordöst. Den större delen som är kvar är Transsylvanien.

Medan Valakiet och Moldova är ett rumänskt språkområde, så är Transsylvanien från början ett ungerskt språkområde. Det var under medeltiden ett lydrike till andra stater lett av en vojvod, var ett eget furstendöme från den 16 augusti 1570 och hade nära band till Ungern över århundradena fram till första världskrigets slut.

1859 bildades ur-Rumänien, och det bestod bara av måndelen – furstendömena Valakiet och Moldova. Efter första världskrigets slut avträddes Transsylvanien av förloraren Ungern till Rumänien. Under andra världskriget övergick Transsylvanien igen till Ungern, för att därefter ligga under Rumänien. Den ungerska befolkningen i Rumänien är en stor minoritetsgrupp (1,2 miljoner) som likväl saknar viktiga möjligheter som minoriteter i andra länder har – det är till exempel inte möjligt för en transsylvansk etnisk ungrare att gifta sig på ungerska utan man måste gifta sig och svara da sig på rumänska. Det finns således en rörelse för ett självständigt Transsylvanien…

Tittar man på Drakorden, så har den flera kopplingar till Transsylvanien. Bland de grundande 22 medlemmarna fanns fyra personer som under inträde i orden, eller före/därefter var vojvoder av Transsylvanien:

  • Stibor Stiborici (1395-1401)
  • Miklós Csáky (1402-1403)
  • János Tamási och Jakab Szántai Lack (1403-1409)
  • Stibor Stiborici (1409-1414)
  • Miklós Csáky (1415-1426)

På ett sätt är det därför märkligt att smeknamnet Dracul uppstod i Valakiet, om något så borde smeknamnet uppstått i Transsylvanien – och på ungerska, Sarkany (uttalas sha’rkanj), därför att vojvoderna av Transsylvanien under minst 18 år var riddare av Drakorden. Och lite kuriosa: Vlad III Ţepeş föddes sannolikt i Segesvár (uttalas shegesh-var, rumänska: Sighișoara) i Transsylvanien, eftersom hans far Vlad II vistades i Transsylvanien och Segesvár för att omgruppera efter motgångar.

Tillbaka till Drakorden. Motivet hörde samman med Sankt Georg och draken, och den instiftades för att säkra Sigismunds position, bygga allianser mot väst och nord och stöd i att kämpa mot fienden, turkarna, i syd. Den fick snabbt spridning: redan 1409 etablerades ett österrikiskt draksammanslutning instiftad av hertig Ernst av Österrike med 24 österrikiska adelsmän. Utöver att skapa riddare, så gavs också mandat till andra furstar att utdela orden. Efter Sigismunds frånfälle 1437 upphörde orden inte att förlänas, utan efterföljarna Albrecht och Elisabeth, senare även Matthias Corvinius och Fredrik III har förlänat orden, förmodligen även Wladislaw III. Nyare forskning har slagit fast att orden under 1480-talet omgestaltades till ett aristokratiskt sällskap av familjen Báthory. Denna senare Drakorden tycks också vara det som heraldiskt visas runt många ungerska adelsfamiljers vapensköldar än idag. Men efter en tid försvann även denna omgestaltade Drakorden.

Det finns flera exempel på bevarade ordenstecken och mängder av avbildningar: de hade inget enhetligt utseende men grundbilden var en drake i cirkelform, där svansen är lindad om halsen. På ryggen skulle det vid drakens vingar finnas ett rött kors i ett vitt kors för att minna om Sankt Georg, men tecknen saknar ofta det vita. Som det står i stiftelseurkunden:

/…/signum seu effigiem Draconis incurruati per modum circuli, cauda sua collum circum girantis diuisi, per medium dorsi, ad longitudinem a summitate captis et nasi vsque ad extremum caudae, effluente sanguine in interior rima scissurae alba, et sanguine intacta, per longitudinem rubeam crucem, sicuti et quemadmodum sub ipsius gloriosi Martyris Georgii vexillo militantes, Crucem rubeam, in albo campo, ferre solant gestantes et habentes, per nos ac fideles regni nostri Barones et Proceres apparentem, et publice portandam et ferendam eligimus, acceptamus, et per modum societatis, ac conformis decoramenti duximus induendum; verum, quia subscripti fideles Maiestatum nostrarum et regni nostri Barones et Proceres, a primaeuo felicis nostrae coronationis tempore, quorum praesidiis, industriis, ac consilii maturitate, virtuosisque actibus et complacentiis regimen nostrum gubernamus./…/

Vissa avbildningar av ordenstecknet har ett flammande kors över draken, som bär inskriptionen O Quam Misericors est Deus, Pius et Justus. Det görs gällande att detta återspeglar två ordensklasser, men det är svårt att entydigt dra slutsatsen. Inte minst därför att en avritning av ordenstecknet som sägs visa det ordenstecken som fanns i Sigismunds grav under en gravöppning saknar det övre korset – och grundaren, om någon, borde haft den högre ordensklassen.

I konst, heraldik, gravvårdar m.m. visas ordenstecknets drake som endera höger- eller vänsterställd, det verkar inte ha varit reglerat. Ordenstecknet fästes direkt på kläder eller rustning utan eget band: innehavare av flera furstliga ordnar sattes dock dessa på band som gick från axel till höft.

Kedja verkar inte ha funnits ursprungligen. István Báthorys gravvård i Nyírbátor visar en kedja bestående av sammansatta motstående drakar, 22 stycken, som mellan sig håller antingen en ädelsten eller en vapensköld, men då rör det sig sannolikt om just den senare Báthory-ledda orden. Intressant nog har ordenslitteratur sedan 1600-talet visat en ordenskedja som bestått av vita patriarkalkors (taget från ungerska riksvapnet), men det tycks vara en efterhandskonstruktion som fått eget liv: i samma litteratur uppträder ex. en svensk Serafimerorden instiftad av Magnus Ladulås vilket också saknar samtida svenska källor.

EDIT (2020-02-23): Det visar sig att det finns en avbildning av en kedja som tolkats som Drakordens kedja. Och det är en svensk kung! Kung Johan II av Sverige är kanske mer känd som kung Hans (av Danmark). Gravvården i S:t Knutskyrkan i Odense visar kung Johan II iförd en ordenskedja som andra skribenter hävadar är Drakorden. Jag hittar inte tillräckligt bra bildmaterial för att kunna underbygga påståendet, men det likväl intressant och roligt om det visar sig stämma.

Orden är också intressant då mycket som går att hitta på internet idag om orden inte är helt rätt och riktigt, det finns många exempel på slutsatser som inte går att styrka i förstahandskällor. Bland annat görs reproduktioner av Drakordens patriarkalkorskedja.

Det finns även flera drakordnar instiftade under 1900- eller 2000-talet, men eftersom ingen av dessa har en stormästare som är statschef eller huvudman för ett furstehus kan de inte ses som äkta riddarordnar.

För den som är intresserad att lära mer kan jag rekommendera en tegelsten till utställningskatalog: SIGISMUNDUS REX ET IMPERATOR. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437 skriven av Philipp von Zabern. Den bygger på en samlingsutställning av föremål knutna till Sigismund från hela Europa och är mycket läsvärd.

Drakorden fanns i Ungern, Transsylvanien, Karpaterna; Dracula föddes i Transsylvanien även om han inte egentligen hörde hemma där. Om det verkligen funnes drakar, så är jag övertygad om att de hört hemma i de vilda Karpaterna.

3 reaktioner till “Transsylvanien och Drakorden”

    1. Mmm, som sagt, det finns flera drakordnar idag men ingen som passerar nålsögat till att vara en äkta riddarorden. Orden har å ena sidan har ”Suverän” i sitt namn – d.v.s. hävdar sig vara en oberoende statsbildning – och å andra sidan har serbiska kungahuset som beskyddare…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.