Tempelherreorden – för 900 år sedan och idag

beauseant_bannerMöjligen mot slutet av år 1119 – enligt vissa juldagen den 25 december – approcherade den franska riddaren Hugues de Payens kung Baldwin II av Jerusalem samt Warmund, patriark av Jerusalem, och föreslog att man skapade en monastisk orden med syftet att skydda pilgrimer. Bakgrunden var att kristenheten hade erövrat Jerusalem 1099 genom första korståget, men det var inte säkert för kristna att resa i Det heliga landet. Det fanns ett behov av någon form av väpnat skydd i organiserad form för pilgrimerna; enligt vissa källor hade dock verksamheten startat runt 1112-13, andra anger 1118 som startår.

Kung Baldwin II och patriark Warmund gick med på förfrågan – när det skedde är inte helt klarlagt, möjligen i samband med rådet i Nablus den 16 januari 1120. I det överlevande dokumentet innehåller kanon 20 ett beslut att munkar får ta till vapen i självförsvar men inte i andra fall. Detta har tolkats som en första uppluckring av strikta monastiska regler för att bättre passa situationen i kungariket Jerusalem och ett steg i att etablera orden.

Kungen flytta ut från sitt högkvarter i den erövrade Al-Aqsa-moskén för att stället slå sig ner på andra sidan staden och gav då tempelherrarna en del av det lediga kungliga palatset på tempelberget. Tempelberget hade en viss mystik eftersom det låg över vad som tros vara ruinerna av Salomos tempel. Korsfararna hänvisade därför till Al-Aqsa-moskén som Salomos tempel, och från denna plats tog den nya orden namnet Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici.

(En liten utvikning: en rak översättning till svenska från latin skulle nog kunna vara Kristi och Salomos tempels fattiga medsoldater eller vapenbröder. Men oftast översätts orden till svenskans Kristi och Salomos tempels fattiga riddare, vilket inte helt återspeglar det faktum att huvuddelen medlemmar var sergeanter som bar svart habit och svart eller brun mantel med ordens röda kors, medan en minoritet riddare bar vit habit och vit mantel med rött kors. Motsvarande på engelska, med Knights Templar i stället för Fellow-soldiers Templar eller Brothers-in-Arms Templar.)

Det verkar alltså i år vara niohundra år sedan orden fick kunglig och lokal kyrklig bekräftelse. Nästa steg kom nio år senare, år 1129, då orden i samband med rådet i Troyes fick en ordensregel författad Bernhard av Clairvaux och fastställd av påven Honorius II.

Ordens fortsatta verksamhet är en fascinerande berättelse, som får sitt historiska slut under 1312, då orden upplöses av påven och dess tillgångar övergick till främst dåvarande Johanniterorden, samt 1314 då den siste stormästaren, Jaques de Molay från Burgund, brändes på bål. Det finns mycket intressant att läsa och lära om den historiska Tempelherreorden.


Så mycket intressant, faktiskt, att det har visat sig svårt att låta ordens färgstarka historia förbli avslutad. Ett halvt årtusende senare, i början av 1800-talet, påstod den franske frimuraren Bernard-Raymond Fabré-Palaprat att han funnit en lista över hur Tempelherreorden överlevt i lönndom i femhundra år (Larmenius charter, vilket möjligen är ett falsarium bl.a. eftersom den latinska prosan i texten är närmare 17-1800-tal än 1300-tal), och med detta som grund instiftade han en Tempelherreorden som många av dagens tiotal olika tempelherreordnar härstammar från.

Ingen av de många olika tempelherreordnarna har lyckats etablera en kontakt med ett furstehus på nivån att ett furstehus har blivit stormästare eller beskyddare av orden, och eftersom de många olika tempelherreordnarna inte är strikt katolska finns inte mycket att hämta av erkännande hos påven – tvärtom. De många olika tempelherreordnarna faller därför utanför definitionen av en riddarorden, utan är – i en svensk kontext – ordenssällskap/sällskapsorden.

Tempelherreorden (och Sankt Lazarusorden av Jerusalem) gavs generellt bärandetillstånd till Försvarsmaktens uniform i början av 90-talet, men detta ändrades med Uniformsbestämmelser för Försvarsmakten år 2012 så att Tempelherreorden (och Sankt Lazarusorden av Jerusalem) inte längre får bäras till uniform i sammanhang utanför ordens egna träffar. Uniform är arbetskläder för en officiell myndighet: självklart bestämmer arbetsgivaren var och när det är lämpligt att dess arbetskläder bärs.

Jag har funderat mycket på varför de av Försvarsmaktens personal som är medlemmar i Tempelherreorden (ThO) inte tar till sig gällande bestämmelser. Rimligen måste ThO (och/eller S:tLazO) som organisation ha genomgångar om hur deras ordenstecken ska bäras, på motsvarande sätt som riddarordnar eller ordenssällskap, men likväl bärs ThO (och S:tLazO) till uniform i fel sammanhang, trots att det nu gått snart tio år sedan ändringen. Kanske dags att göra en kortkort repetition över vad som gäller sedan 2012, f.n. i Unibest 2015 Ä3?

 • Bära frack med ThO (och/eller S:tLazO)?
  JA, det går. Fram till mitten av 1900-talet meddelade Kungl. Maj:ts Orden tillstånd för alla icke-svenska utmärkelser, på samma sätt som många länder fortfarande gör, men processen upphörde. Bärande till frack är dock beroende av vad arrangören har satt för riktlinjer.
 • Bära försvarsmaktsuniform utan ThO (och/eller S:tLazO)?
  JA, det går. Då bärs svenska utmärkelser och de utländska som har fått bärandetillstånd till uniform.
 • Bära försvarsmaktsuniform med ThO (och/eller S:tLazO, MOC m.fl.) på helt ThO:s (S:tLazO:s, MOC m.fl.) egna och helt interna arrangemang?
  JA, det är tillåtet att bära ordenssällskaps gradband/sällskapsordnar till uniform på dessas interna träffar i riket under förutsättning att inga andra officiella ordnar bärs. Det betyder att montage innehållande officiella ordnar (original, miniatyrer eller släpspännen/”ribbor”) inte kan bäras.
  Notera, att bära på detta sätt innebär att man accepterar avgränsningen. Om en person bär svensk försvarsmaktsuniform på en intern träff för ThO (S:tLazO, MOC m.fl), så har personen ifråga samtidigt också implicit accepterat att ThO (S:tLazO, MOC, m.fl.) inte är en äkta riddarorden utan ordenssällskap/sällskapsorden i likhet med Amaranterorden eller Odd Fellow-Orden, eftersom man bär utifrån den bestämmelse som gäller för denna typ av ordnar.
 • Bära ThO (eller S:tLazO) egna ordensuniform med ThO (och/eller S:tLazO) på helt egna och helt interna arrangemang?
  JA, det går. 
 • Bära försvarsmaktsuniform med ThO (och/eller S:tLazO) i externa arrangemang, som Amaranterordens bal, Innocenceordens bal, Balnatt i Wien, Knutsbal m.m. m.m.?
  NEJ, det går inte, det gillas inte längre och ska inte förekomma.

  Vill man bära ThO (och S:tLazO) får man i så fall välja frack, enligt ovan, men då måste man samtidigt betänka att Amaranterordens bal – enligt instruktion – inte medger bärande av dynastiska ordnar eller motsvarande, så varken ”ICOC-ordnar” eller ThO (S:tLazO) får bäras på Amaranterordens bal, inte ens i frack, så en avstämning med balarrangören vad som är godtagbart måste göras.(Vid sidan av ThO och S:tLazO finns ett antal ordnar som aldrig haft bärandetillstånd till försvarsmaktsuniform – samma gäller förstås för dem).

 • Bära ThO (eller S:tLazO) egna ordensuniform med ThO (och/eller S:tLazO) i externa arrangemang, som Amaranterordens bal, Innocenceordens bal, Balnatt i Wien, Knutsbal m.m. m.m.?
  NEJ, det går inte. Generellt sett är ordensklädnad (ordenmantel och/eller ordensuniform) något som bärs in corpore (”i kropp”), det vill säga när man agerar i grupp/som en kropp, nästan uteslutande under eget arrangemang, främst i kyrka. Brukas inte externt, och förutsätter i så fall välgrundat beslut av chef – till exempel, att riddarorden X formellt inbjuds att närvara vid riddarorden Y:s investitur av nya riddare, då är det lämpligt att riddarorden X representant(er) närvarar i ordensklädnad på chefs beslut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.