Medalj om halsen – inflationrisk

I dagarna har jag sett att ett förbund instiftat en medalj. Väldigt roligt att den faleristiska floran ökar och den är väl designad, men består inte av två valörer, guld och silver avsedda att bäras på bröstet, utan i guld och guld, en avsedd att bäras om halsen och en avsedd att bäras på bröstet.

Det tycks finnas ett ökande intresse att instifta medaljer i band avsedda att bäras i band om halsen: ett förslag är att Riksdagens medalj ska utökas med 12:e storleken avsedd att bäras om halsen (s. 246 ff), Rikshemvärnsrådets Ekenbergmedalj är ett annat exempel. Sveriges Kyrkosångsförbundets stora medalj instiftad någon gång efter 1946 är ett annat.

En utmärkelse om halsen ser mer pregnant ut, och det kan vara ett skäl för utvecklingen. Men vad betyder en utmärkelse om halsen, vad signalerar det?

Om vi ser till de kungl. svenska riddarordnarna, så gav tidigare Kommendör av 1 klass rang som överste, och Kommendör (av 2:a klass) gav rang som överstelöjtnant. Eller förklarat på ett annat sätt, den underliggande förtjänst som låg bakom ordensförläningen skulle i princip vara av det ansvar och visade förtjänster som motsvarade att leda ett regemente (överste), eller en bataljon (överstelöjtnant) – eller mer. Det är betydande förtjänster vi talar om.

Kungl. Patriotiska sällskapet delar idag ut medalj för 25 års väl vitsordat förtroendeuppdrag avsedd att bäras om halsen, efter inlämnat förslag från bl.a. ideella organisationer, som i så fall betalar lösenavgiften. Kungl. Patriotiska sällskapets medalj för 25 års väl vitsordad anställning avsedd att bäras om halsen kan delas ut på förslag från arbetsgivare, men det görs oftast inte, vilket handlar om att kostnaden för medaljen överstiger gränsen för förmånsbeskattning (lösenavgiften för 20-årsmedaljen avsedd att bäras i band på bröstet ligger just under gränsen). I sammanhanget är det intressant att notera att GMnor för 30 års statlig tjänst (25 år vid pension) är en utmärkelse som bärs i band på bröstet.

Under de senaste decennierna har Kungl. Patriotiska sällskapet breddat sin medaljutdelning med flera olika inskriptioner, varav flertalet är avsedda att bäras om halsen. Delvis har dessa säkert uppkommit som ersättning för de kungl. riddarordnarna. Nivån är bibehållen, kraven för dessa medaljer är högt ställda.

Kungl. Sällskapet Pro Patria har tidigare delat ut medaljer på förslag från ideella organisationer eller arbetsgivare, men detta har man upphört med. Endast ett fåtal medaljer avsedda att bäras om halsen delas ut, primärt för framstående insatser i samhället för unga.

De kungl. medaljerna är ett intressant kapitel, eftersom signalvärdet har gått nedåt. Kon:sGM12mkedja går i princip till samma nivå av förtjänster som tidigare fick Riddare (Ledamot) av Serafimerorden. De två medaljerna om halsen (Kon:sGM12mserafb och Kon:sGM12) går mer eller mindre till dem som tidigare fick Kommendör med storkors av svensk orden, grovt räknat av en insats och ansvar motsvarande spannet generallöjtnant-brigadgeneral. De två medaljerna på bröstet (Kon:sGM8mserafb och Kon:sGM8) går mer eller mindre till dem som tidigare fick Kommendör av 1 klass/ Kommendör av svensk orden, grovt räknat av en insats och ansvar motsvarande överste/överstelöjtnant. Förtjänsten är här större än signalvärdet. På liknande sätt är det med den av regeringen utdelade kungl. medaljen Illis Quorum.

Akademier och lärda samfund delar ut medaljer, varav flera är avsedda att bäras i band om halsen. Nivån är hög satt och högt hållen.

Om fler ideella organisationer, stiftelser, företag, kommuner m.m., påtar sig rollen att dela ut medaljer avsedda att bäras i band om halsen, så finns en påtaglig risk för inflation i signalvärde. Det vill säga, det finns en risk att de förtjänster man ådagalägger för att få en sådan medalj om halsen inte kan att nå det ansvar och de förtjänster som en överste eller överstelöjtnant kan ådagalägga. Om signalvärdet är större förtjänsten, uppstår en inflation i vad en utmärkelse om halsen ”är värd”, vilken förtjänst den motsvarar.

Medalj avsedd att bäras på bröstet i silver och guld är att föredra för ideella organisationer, stiftelser, företag, kommuner m.m., att utdela för 10-15 års förtjänster – eller mer. Ett alternativ för 25 år långa och excellenta insatser är att ansöka hos Kungl. Patriotiska sällskapet om utdelning av medaljer. Så har Svenska Heraldiska Föreningen (SHF) gjort: en guldmedalj inom föreningen, för längre insatser ansöker SHF hos Kungl. Patriotiska sällskapet om medaljer i guld för 15-25 års förtroendeuppdrag och insatser.

Eftersom medaljers ”finhet” hänger samman med anciennitet (ju äldre, desto finare), även huruvida de har sanktion från statschefen i form av kungl. krona o kungl. porträtt, så kommer Kungl. Patriotiska sällskapets stora medalj (1802) med kungl. krona o kungl. porträtt alltid att vara finare än om en organisation eller arbetsgivare instiftar en helt ny medalj avsedd att bäras om halsen. Slutsatsen blir att man som organisation eller företag bör överväga om det ”är värt” att instifta medalj avsedd att bäras om halsen. Kanske är medalj avsedd att bäras på bröstet i silver och guld en lämpligare lösning.

4 reaktioner till “Medalj om halsen – inflationrisk”

  1. En intressant iakttagelse! Dock är det numera som så rörande Kungliga Patriotiska Sällskapet att när det gäller deras medaljer för anställda ”lång och trogen tjänst” så delas den inte längre ut i 1:a storleken (motsv 11:e storleken) att bäras i band runt halsen. Numera delar de istället ut medaljer som belöning för lång anställning i 2:a (motsv 9:e) och 3:e (motsv 8:e) storlekarna, båda i band att hänga på bröstet.

    1. Jag har försökt få det att framgå i texten, men jag borde kanske varit tydligare… När jag var på besök nämnde dåvarande ständiga sekreteraren Marianne att sällskapet normalt inte gör 1:an/11:e/stora medaljen för 25 års anställning, därför att efterfrågan har fallit till nära noll genom Skatteverkets gräns för hur stor minnesgåva en arbetsgivare får ge sina anställda skattefritt då överskrids och det blir förmånsbeskattning på hela gåvans belopp: arbetsgivare brukar därför högst ge 2:an/9:e storleken för 20 års anställning, även om det rör sig om 25 år eller mer. Kungl. Patriotiska sällskapet kan göra 1:an/11:e/stora medaljen på förfrågan. Bara man reder ut sin förmånsbeskattning. Marianne nämnde också att Kungl. Patriotiska sällskapet kan göra både ”betydande gärning” och ”uppskattad arbetsinsats” i silver: tydligen var det tidigare så att chefer fick guld och anställda silver. Men ”alla vill ha guld nu”, som hon uttryckte det.

      1. Det hela hänger nog också samman med att Kungliga Patriotiska Sällskapet har förenklat informationen på sin hemsida så pass mycket att det framstår som att det som står där är de enda möjliga alternativen.

        Sedan kan man ju dessutom jämföra olika organisationers medaljer som bärs i band kring halsen med Medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst. Den delas ut efter hela 30 år (25 om man går i pension) i 6:e storleken att bäras på bröstet för de som arbetat i statlig tjänst. Där framgår just din poäng med inflation i medaljer kring halsen som än tydligare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.