Mina dynastiska ordnar

Jag har på senare tid fått flera frågor om de dynastiska ordnar jag erhållit. Jag har inte gjort så stor sak av det, men för tydlighets skull vill jag för en bredare krets nämna att jag sedan en tid lämnat dem bakom mig, av flera skäl.

Det betyder inte att jag ändrat min syn på denna typ av ordnar: de har fortsatt en viktig roll att spela ur andliga, karitativa och kulturella perspektiv – men för andra, inte för mig.