Alla inlägg av jonar242

The ISSUU

Det finns en tjänst för att lägga upp elektroniska dokument kallad ISSUU, som kan vara värd att nämna inför en helg då man kan läsa lite. Den som går in på ISSUU och söker på exempelvis ”Order”, ”Ordine”, ”Orden”, ”Ordem” får upp en rad olika ordensrelaterade publikationer.  Svenska Frimurare Ordens tidning ”Frimuraren” använder tjänsten (skrolla ner), tyska auktionsfirman Fritz Rudolf Kuenker GmbH & Co. KG använder tjänsten, en engelsk fiction-roman om ett mord i Odd Fellow-miljö använder tjänsten, självutnämnda Johanniter-/Malteserordnar använder tjänsten. Det finns kort sagt stor spännvidd och mycket att utforska och lära sig via ISUU. Med detta, trevlig helg!

Annonser

Första medaljutdelningen 2019 och SerafGM Hédi Fried

Den 28 januari offentliggjordes namnen på dem som statschefen beslutat ge medalj, och idag var det dags för den första medaljutdelningen, för dem som erhållit medalj för förtjänster i det svenska samhället. Något senare kommer en utdelning för insatser inom Hovstaterna samt för dem som fått Konungens medalj för förtjänster om svensk idrott.

Det var en påtaglig skiftesövning inom KMO, med tjf ordenskansler Ingemar Eliasson närvarande, första gången vice ordenskansler Per Sandin tjänstgjorde med att läsa upp medaljörer och motiveringar – med fv vice ordenskansler Staffan Rosén på sidolinjen. Ordenskanslisten Anna Lilliehöök räckte med van hand fram medaljer till Hans Majestät, och inkommande ordenskanslist fick en inblick i hur medaljeringarna går till. Nytt även för H. Exc. riksmarskalken Fredrik Wersäll, som är nyutnämnd sedan i höstas, men medaljceremonien och mottagarna fick en god ledning av ceremonimästaren Odd Zschiedrich och vice ceremonimästaren Otto von Platen från Ceremonistaten.

Hédi Fried med Serafimermedaljen. Foto Jonas Arnell 2019Efter medaljceremonien bjöd majestäterna som vanligt till ett litet mingel i Bernadottegalleriet på Slottet. Hédi Fried frågade ordenskanslisten försynt ”När kan man bära medaljen?” och det finns väl inget bättre och högtidligare tillfälle än när man just har fått den, så ordenskanslisten Anna var behjälplig med att fästa hennes alldeles nytillverkade SerafGM för allmän beskådan. Det är roligt att vara med vid medaljutdelningarna eftersom mottagarna är så glada, men det är lite pricken över i att få se SerafGM delas ut och bäras av en sådan värdig person…

Ny VD Svenska Medalj AB – och en kvarts miljon

För några år sedan bytte Kungl. Maj:ts Orden leverantör av ordnar, från Lars Kjellander ordensateljé till Atelier Borgila AB under ledning av Henrik Ingemansson. Ett delvist skifte har nu även skett på medaljsidan.

img_0379Svenska Medalj AB i Eskilstuna övertog en hel del materiel vid Myntverkets nedläggning (genom bl.a. Myntverket vänners och Richard Nyströms försorg) och etablerade sig som en högkvalitativ tillverkare, med uppdrag som inkluderar Konungens medaljer, Nobelmedaljerna och GMnor. Från 2008 till december 2018 leddes företaget av Erik Åberg; Erik och Bengt Qvarnström vid företaget var ägare. Därefter har Eriks aktier köpts av Robin Gustafsson och Olle Qvarnström, Bengts son: Robin är numera VD för företaget och levererade igår till KMO de medaljer som ska överlämnas av Konungen kommande veckor. Det var spännande att se en helt nypräglad SerafGM – Svenska Medalj har igår släppt bilder på det aktuella exemplaret, så även jag kan dela med mig av en bild – samt de nya Kon:sGM5 för idrottslig förtjänst, vilka har en liten extra idrottslig knorr.

I övrigt är det spännande att titta på besöksräknaren just nu: precis över 100 000 besökare har läst sidorna nästan 250 000 gånger sedan starten för sju år sedan. För närvarande läses bloggen dagligen av i genomsnitt 60 besökare, som besöker runt 120 sidor (Å ena sidan säkert en hel del återbesökande, å andra sidan registreras dem som går in på förstasidan och läser flera inlägg genom att enbart skrolla ner som endast ett sidbesök). Så länge den information kring faleristik som jag delar med mig av läses, så fortsätter jag att skriva. 🙂

Våren 2019 i riddarordnarna

Den 30 april kommer Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden att hålla bal på Van der Nootska palatset på Södermalm. Det är den andra balen, tidigare år har man i stället haft en middag. Den som är intresserad av att deltaga hittar mer information här: överskottet går till biskopen av Sao Tomé och Principes arbete för fattiga och utsatta.

Detta är en av de mer utåtriktade aktiviteter som är planerade för våren, vilket även inkluderar sedvanlig svensk generalförsamling runt 8 maj (Sankt Mikaels uppenbarelsedag). Mer information finns här.

Ungerska Vitézorden kommer att ha en ordensmiddag i slutet av mars, och om allt går väl kommer kaptengeneralen, H.K.K.H. vitéz Josef Karl, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen att närvara vid en sammankomst i Stockholm den 25 maj.

Den tredje StkPS:tMO i Sverige

Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden har fått sin tredje storkorsinnehavare bosatt i Sverige. Domaren för Kungl. brödraskapet av Kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden i Stockholms katolska stift Magnus Carlsson mottog utmärkelsen i höstas i Portugal, men har hållit en väldigt låg profil kring sin upphöjelse.

Via I Sverige – tidslinje går det att dela in den svenska etableringen i två perioder: 2005-2009 fanns två (kanske egentligen tre) svenska riddare, och den förste riddaren,  herr Ivan B. Mažuranić Janković, sedermera greve (OAK 2015), var även den förste att erhålla storkors. Även vitéz Teodor Berkovits bosatt i Solna var innehavare av StkPS:tMO efter ett protokollärt utbyte med portugisiska kungahuset, men var inte aktiv i den svenska etableringen.

Perioden 2010-2015 innebar en strukturerad investitur av svenskar och påbörjandet av ett svenskt kungl. brödraskap av PS:tMO, men led något av att ingen utsedd domare hade möjlighet att sitta de fem år som stadgarna anger, utan var tvungna att avsäga sig ledarskapet i förtid.

Sett på medlemsstocken som helhet i Sverige, så finns alltså två storkors, inga storofficerare, 4(?) kommendörer, övriga riddare/damer. Därmed följer orden en del av de tankegångar som jag fört fram tidigare kring hur ordensklasserna bör fördela sig i en orden. Magnus har stått för ett bra arbete i att kombinera arbete för tron, trons försvar och människors hjälp och det är därför lika välförtjänst som glädjande att han blivit innehavare av StkPS:tMO.

 

Nya RCXIII:sO 2019

Det är inte enbart statschefens medaljförläningar som offentliggörs på Carl-dagen den 28 januari: även vilka som för året utnämnts till Riddare av Kungl. Carl XIII:s orden offentliggörs vid samma tillfälle, fast av Svenska Frimurare Orden. Här är meddelandet!

Eftersom orden har en antalsbegränsning, så är utnämningarna beroende av att Riddare gått hädan året innan. Kungl. Carl XIII:s orden är bara öppen för frimurare av högsta graden (Riddare och Kommendör, R&K, tidigare kallat Riddare och Kommendör med Röda korset, RoKmRk, informellt kallad grad XI) inom Svenska Frimurare Orden. Länken ovan visar också vilka nya som utnämnts 2019 – och längre fram kanske någon av dem i sin tur blir RCXIII:sO…

Medaljförläningar 28 jan 2019

Så är listan på Carl-dagens mottagare av statschefens medaljer offentliggjord. Några kommentarer:

  • Väldigt roligt att Hédi Fried erhåller Serafimermedaljen/SerafGM!
  • Två författare i skilda kategorier uppmärksammas – Håkan Nesser mottager Konungens medalj i guld av 8:e storleken/Kon:sGM8 medan Gunilla Bergström (Alfons Åbergs skapare) mottager Guldmedaljen Litteris et Artibus/GMleta.
  • Kon:sGM5 får tydligare syfte, att huvudsakligen användas för idrottsliga förtjänster.
  • Sist men inte minst, ordenskanslisten Anna Lilliehöök, redan Kon:sGM8,  får mottaga belöning (armbandsur) för lång och trogen tjänst. Väl förtjänt!