Alla inlägg av jonar242

Hovkalender 2019

IMG_3646Idag har den äntligen kommit! Hovkalender 2019 är – något försenad – framställd i tryck och finns att beställa via Riksmarskalkämbetet på Kungl. Slottet.

Förseningen har gjort att förändringarna som skett i Kungl. Huset och Kungl. Familjen finns upptagna. Som vanligt har flera ämbetsinnehavare tillkommit medan andra övergått till f.d. tjänstgörande.

För Kungl. Maj:ts Orden ses – efter alla pensionsavgångar 2018 och 2019 – den nya besättningen, inklusive f.d. riksantikvarien Inger Lilieqvist som tillträdde ordenskapitlet 2019.

Linköpings morgonrodnad

Snubblar över en intressant sammanslutning, nämligen Föreningen Aurora (=morgonrodnad) för frimurardamer. Jag har tidigare skrivit lite om damers deltagande i ordenslivet och Föreningen Aurora firade hela 40 år förra året. Inga grader, men gemenskapen i att föreningens medlemmars män är frimurare.

Kul att man valt att ha en egen webbplats och jag gillar den sammansatta symbolen: på gyllene botten en i överkant flammande (för morgonrodnad) röd venussymbol i vars mitt ett gyllene kors snarlikt ett frimurarkors, kompletterat med en blå bård – de linköpingska heraldiska färgerna. 

Silvermedaljen om SOSS bal

Kan inte låta bli att puffa för bloggaren Silvermedaljens inlägg om bärande av utmärkelser till uniform. Det finns skarpa regler kring vad som ska bäras till uniform, eftersom uniform är ett plagg för en yrkeskår som representerar i statsofficiella sammanhang och umgås i internationella sammanhang.

År 2012 – för snart tio år sedan – försvann bärandetillståndet för Tempelherreorden och Sankt Lazarusorden av Jerusalem till uniform genom Unibest 2009 ver 1.5, eftersom de inte är officiella utländska ordnar d.v.s. förlänade av statschef. Varken johanniter-/malteserordnar som inte leds eller eller beskyddas av statschef eller Militare Ordine del Collare har någonsin kunnat bäras till uniform, eftersom bärandetillstånd inte har meddelats varken före eller efter Unibest 2009 ver 1.5.

Det måste helt enkelt bara vara rätt! Jag skulle önska dels att den som fått utmärkelser bemödar sig om att kolla upp vad som verkligen gäller, dels att kollegor blir bättre på att ge vägledning till kollegor, antingen så diskret som möjligt direkt på plats, eller efter avslutat evenemang.

Eller att evenemangen har en påläst person, ”ceremonimästare”, som meddelst handpåläggning korrigerar det som inte är rätt. Även om det kan kännas nesligt att få direktiv av en ceremonimästare om att ta av, flytta eller justera en eller annan utmärkelse, så kan den nesan ändå vara mindre än att fortsätta bära fel sak på fel sätt och inte verka veta bättre.

(Om det kan vara något tröst så har jag själv gjort fel.  Även någon som vet en hel del kanske inte heller alltid vet tillräckligt: alla kan göra fel, men alla kan sträva efter att bli bättre.)

I skrivande stund är vi inne på Unibest 2015 Ä3 (ändringsversion 3) – det är liten idé att lägga länk eftersom versionerna ändras löpande, men googla på ”uniformsbestämmelser” så når man Unibest genom ett par klick och kan läsa vad som gäller. Skulle frågor ändå kvarstå finns alltid personer man kan fråga: silvermedaljen eller mig, eller Kungl. Maj:ts Orden – det går att hitta kontaktuppgifterna till alla tre.

 

Tempelriddarna i Alingsås

Spenderar helgen i Alingsås – en överraskningsdestination för en flykthelg utan barn med frun, efter att ha avverkat kängurubiff i Säffle och övernattning i Sala silvergruva tidigare.

På vägen runt staden noterar jag en skylt för Tempel Riddare Orden (TRO), ett helnyktert ordenssällskap, och försöker söka lite efter vad som finns i staden i ordensväg. Hittar då en ganska trevlig artikel från i somras kring TRO som är läsvärd. Det finns fler ordenssällskap representerade i Alingsås där huvuddelen expanderat från Göteborg, bl.a. Götiska Förbundet, Ordenssällskapet W:6 och Svenska Frimurare Orden. Finns det mer?

(EDIT 2019-01-05) Hittar minst en synlig koppling till Götiska Förbundet, vid Jonas Alströmers grav. Läs mer här!

Transsylvanien och Drakorden

tumblr_mccpy87MWu1qftxato1_500I dag skriver vi den 12 december och idag för för 611 år sedan, år 1408, instiftades en orden av kung Sigismund av Ungern och drottning Barbara av Ungern. Det är en orden som är intressant på flera sätt.

I vår tid är Dracula ett eko av Drakorden. Romanfiguren i Bram Stokers roman greve Dracula har sin verkliga förebild i Vlad III, vojvod av Valakiet. Hans far, vojvoden Vlad II av Valakiet blev år 1431 riddare av Drakorden. Det gav honom tillnamnet Dracul (drake) på rumänska – hans son blev då Dracula på samma språk, -a-ändelsen är ett diminutiv som kan betyda son av/:s son.

tumblr_m8eei5D3Da1ra94e6o1_400”Valakiet? Transsylvanien?” tänker du kanske. Hm. Kort historie- och geografilektion: tänk dig dagens Rumänien som en cirkel. Sedan gör du i högra delen en månskära. Strecket som delar cirkeln och skapar månen är  bergskedjan Karpaterna. Månen består huvudsakligen av två historiska områden, Valakiet i sydöst och Moldova i nordöst. Den större delen som är kvar är Transsylvanien.

Medan Valakiet och Moldova är ett rumänskt språkområde, så är Transsylvanien från början ett ungerskt språkområde. Det var under medeltiden ett lydrike till andra stater lett av en vojvod, var ett eget furstendöme från den 16 augusti 1570 och hade nära band till Ungern över århundradena fram till första världskrigets slut.

1859 bildades ur-Rumänien, och det bestod bara av måndelen – furstendömena Valakiet och Moldova. Efter första världskrigets slut avträddes Transsylvanien av förloraren Ungern till Rumänien. Under andra världskriget övergick Transsylvanien igen till Ungern, för att därefter ligga under Rumänien. Den ungerska befolkningen i Rumänien är en stor minoritetsgrupp (1,2 miljoner) som likväl saknar viktiga möjligheter som minoriteter i andra länder har – det är till exempel inte möjligt för en transsylvansk etnisk ungrare att gifta sig på ungerska utan man måste gifta sig och svara da sig på rumänska. Det finns således en rörelse för ett självständigt Transsylvanien…

Tittar man på Drakorden, så har den flera kopplingar till Transsylvanien. Bland de grundande 22 medlemmarna fanns fyra personer som under inträde i orden, eller före/därefter var vojvoder av Transsylvanien:

  • Stibor Stiborici (1395-1401)
  • Miklós Csáky (1402-1403)
  • János Tamási och Jakab Szántai Lack (1403-1409)
  • Stibor Stiborici (1409-1414)
  • Miklós Csáky (1415-1426)

På ett sätt är det därför märkligt att smeknamnet Dracul uppstod i Valakiet, om något så borde smeknamnet uppstått i Transsylvanien – och på ungerska, Sarkany (uttalas sha’rkanj), därför att vojvoderna av Transsylvanien under minst 18 år var riddare av Drakorden. Och lite kuriosa: Vlad III Ţepeş föddes sannolikt i Segesvár (uttalas shegesh-var, rumänska: Sighișoara) i Transsylvanien, eftersom hans far Vlad II vistades i Transsylvanien och Segesvár för att omgruppera efter motgångar.

Tillbaka till Drakorden. Motivet hörde samman med Sankt Georg och draken, och den instiftades för att säkra Sigismunds position, bygga allianser mot väst och nord och stöd i att kämpa mot fienden, turkarna, i syd. Den fick snabbt spridning: redan 1409 etablerades ett österrikiskt draksammanslutning instiftad av hertig Ernst av Österrike med 24 österrikiska adelsmän. Utöver att skapa riddare, så gavs också mandat till andra furstar att utdela orden. Efter Sigismunds frånfälle 1437 upphörde orden inte att förlänas, utan efterföljarna Albrecht och Elisabeth, senare även Matthias Corvinius och Fredrik III har förlänat orden, förmodligen även Wladislaw III. Nyare forskning har slagit fast att orden under 1480-talet omgestaltades till ett aristokratiskt sällskap av familjen Báthory. Denna senare Drakorden tycks också vara det som heraldiskt visas runt många ungerska adelsfamiljers vapensköldar än idag. Men efter en tid försvann även denna omgestaltade Drakorden.

Det finns flera exempel på bevarade ordenstecken och mängder av avbildningar: de hade inget enhetligt utseende men grundbilden var en drake i cirkelform, där svansen är lindad om halsen. På ryggen skulle det vid drakens vingar finnas ett rött kors i ett vitt kors för att minna om Sankt Georg, men tecknen saknar ofta det vita. Som det står i stiftelseurkunden:

/…/signum seu effigiem Draconis incurruati per modum circuli, cauda sua collum circum girantis diuisi, per medium dorsi, ad longitudinem a summitate captis et nasi vsque ad extremum caudae, effluente sanguine in interior rima scissurae alba, et sanguine intacta, per longitudinem rubeam crucem, sicuti et quemadmodum sub ipsius gloriosi Martyris Georgii vexillo militantes, Crucem rubeam, in albo campo, ferre solant gestantes et habentes, per nos ac fideles regni nostri Barones et Proceres apparentem, et publice portandam et ferendam eligimus, acceptamus, et per modum societatis, ac conformis decoramenti duximus induendum; verum, quia subscripti fideles Maiestatum nostrarum et regni nostri Barones et Proceres, a primaeuo felicis nostrae coronationis tempore, quorum praesidiis, industriis, ac consilii maturitate, virtuosisque actibus et complacentiis regimen nostrum gubernamus./…/

Vissa avbildningar av ordenstecknet har ett flammande kors över draken, som bär inskriptionen O Quam Misericors est Deus, Pius et Justus. Det görs gällande att detta återspeglar två ordensklasser, men det är svårt att entydigt dra slutsatsen. Inte minst därför att en avritning av ordenstecknet som sägs visa det ordenstecken som fanns i Sigismunds grav under en gravöppning saknar det övre korset – och grundaren, om någon, borde haft den högre ordensklassen.

I konst, heraldik, gravvårdar m.m. visas ordenstecknets drake som endera höger- eller vänsterställd, det verkar inte ha varit reglerat. Ordenstecknet fästes direkt på kläder eller rustning utan eget band: innehavare av flera furstliga ordnar sattes dock dessa på band som gick från axel till höft.

Kedja verkar inte ha funnits ursprungligen. István Báthorys gravvård i Nyírbátor visar en kedja bestående av sammansatta motstående drakar, 22 stycken, som mellan sig håller antingen en ädelsten eller en vapensköld, men då rör det sig sannolikt om just den senare Báthory-ledda orden. Intressant nog har ordenslitteratur sedan 1600-talet visat en ordenskedja som bestått av vita patriarkalkors (taget från ungerska riksvapnet), men det tycks vara en efterhandskonstruktion som fått eget liv: i samma litteratur uppträder ex. en svensk Serafimerorden instiftad av Magnus Ladulås vilket också saknar samtida svenska källor.

Orden är också intressant då mycket som går att hitta på internet idag om orden inte är helt rätt och riktigt, det finns många exempel på slutsatser som inte går att styrka i förstahandskällor. Bland annat görs reproduktioner av Drakordens patriarkalkorskedja.

Det finns även flera drakordnar instiftade under 1900- eller 2000-talet, men eftersom ingen av dessa har en stormästare som är statschef eller huvudman för ett furstehus kan de inte ses som äkta riddarordnar.

För den som är intresserad att lära mer kan jag rekommendera en tegelsten till utställningskatalog: SIGISMUNDUS REX ET IMPERATOR. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437 skriven av Philipp von Zabern. Den bygger på en samlingsutställning av föremål knutna till Sigismund från hela Europa och är mycket läsvärd.

Drakorden fanns i Ungern, Transsylvanien, Karpaterna; Dracula föddes i Transsylvanien även om han inte egentligen hörde hemma där. Om det verkligen funnes drakar, så är jag övertygad om att de hört hemma i de vilda Karpaterna.

Ordnar och medaljer på Nobelfesten 2019

Få har väl undgått Christina Doctares demonstrativa avtagande av sin medalj i samband med att H M Konungen tog nobelpristagaren i litteratur Peter Handke i hand. Dessvärre har Doctare missförstått något väsentligt: medaljen kan inte lämnas tillbaka till H M Konungen eftersom det inte är han som instiftat medaljen eller utdelat den. Det är inte heller en nobelmedalj i betydelsen att det är Norska Nobelskommittén som instiftat medaljen eller utdelat den, så den kan inte lämnas tillbaka till Norska Nobelskommittén.

Det är en (av två) medaljer som togs fram genom privat initiativ i samband med att FN:s fredsbevarande styrkor erhöll Nobels fredspris 1988. Den aktuella togs fram av Kamratföreningen FN-veteranerna och erhöll inte bärandetillstånd till svensk militär uniform. Det gjorde däremot den andra medaljen. Man kan absolut och demonstrativt ta av en minnesmedalj som man själv köpt och med emfas upphöra att bära den, men den går inte att lämna tillbaka till någon som inte utdelat den.

H.K.H. Prinsessan Madeleines klänning är intressant, sett ur ett ordensperspektiv. Traditionen bjuder att ordensband inte bärs mot bar hud, och vid första anblicken ser klänningen ut att vara axelbandslös. Men icke, från livstyckets baksida går en tydlig knapprad upp mot nacken – klänningen går i själva verket upp runt halsen, så ordensbandet vilar på knappt förnimbart tyg.

De vanligare synderna gör sig påminda. Bärs original i band på bröstet, så ska de för herrar inte bäras på rockslaget, utan på bröstet, ca 2 cm ovanför ficköppningen och intill slaget. Näsduk bärs i så fall inte. Miniatyrerna bärs på rockslaget i knapphålet.