Alla inlägg av jonar242

The Sir Roger de Coverley Club – ytterligare en vårbal 2018

Première Ball invitationDet är inte bara Stora Amarantherorden och kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden som håller bal – jag har just fått en inbjudan till. Balen hålls precis som Sankt Mikaels bal i van der Nootska palatset på Södermalm.

The Sir Roger de Coverley Club aim is to promote forgotten dances and bring back balls to what they used to be, – a very energetic, social, heartwarming event and a lot more fun! It is a club for those who love historic dancing, games and good food, . We will be organizing balls at wonderful, unusual and interesting locations throughout Stockholm. Of course we will be holding dance courses before the balls so that everyone can join in the fun. The dances are inclusive, mostly so called Country mixers of English origin with some Irish, Scottish, American, Hungarian, French and Polish thrown in for good measure! Our signature dance though, is the ”Sir Roger de Coverley”, a very lively and joyful dance, which – for centuries – was danced at the end of the evening to have people leave in the best of spirits and on a very high note (the opposite of today’s slow end to occasions) . Sir Roger de Coverley is a fictional character who’s forefather composed this dance, it is also symbolic of the Fox, Sir Roger, moving in and out of cover during a hunt. Therefore I say, join in the fun, let Sir Roger lead the way and be merry!

Speciellt för balen är alltså fokus på dans, och en förövning dagen innan balen erbjuds. Ser mycket spännande ut, men Mikaelsbalen får räcka för min del. Om det är någon som är intresserad, hör av er så kanske jag kan förmedla kontakt.

 

Annonser

Det svarta guldets hemlighet

Ordensamanuensen Christian Thorén, till vardags museiintendent vid Göteborgs museum har tillsammans med Anders G. Nord och Kate Tronner under 2017 skrivit en intressant artikel kring hur guld missfärgas. Artikeln undersöker några utmärkelsetecken från Göteborgs museum och Kungl. Maj:ts Orden. Intressant, eftersom den förklarar fenomenet med ”rostande” 18K gedigna guldmedaljer/ordenstecken och föreslår några handlingsvägar med vidarelänkar till fördjupande läsning.

Prinspar av Etiopien till Stockholm

Jag har tidigare skrivit om de historiska förbindelserna mellan Etiopien och Sverige, där kejsar Haile Selassie sökte – och fick – goda förbindelser med neutrala Sverige för att inte riskera ett beroende till en större kolonialmakt, med statsbesök 1924 och 1954.

Det finns fortfarande två levande etiopiska prinsessor som har förlänats Serafimerorden: LSerafO (1954) änkehertiginnan av Harar, Sara Gizaw, vars son står i survivans till nuvarande kronprins i tronföljden, och LSerafO (1959) prinsessan Mahisente Habte Mariam är mor till prins Ermias, ordförande för Etiopiska kronrådet som återinfördes för att samla kejsarhuset under förre och nuvarande kronprinsens hälsoproblem.

Under förra helgen var DD KK HH prins Ermias och prinsessan Saba på besök i Sverige på inbjudan av Stockholm Culture Awards, och de fick också en audiens hos DD MM. Under måndagkvällen inbjöd den svenske representanten för de etiopiska kejsarhuset och dess ordnar, konsulen Jan Hartzell, till en vin d’honneur för prinsparet: bland gästerna syntes ordförande för Stockholm Culture Awards, ett par f.d. ambassadörer till Etiopien, någon f.d. tjg kammarherre, flera mottagare av etiopisk ordnar, men även riddare av andra riddarordnar. En mycket trevlig tillställning: prinsessparet tycktes nöjda med sina dagar i Stockholm och förhoppningsvis återkommer prinsparet till Sverige.

PåvlHGO:s investitur i Köpenhamn 2018

Via http://www.oessh.se/senaste-nyheter/ kan man läsa om ståthållarskapet Sverige-Danmarks investitur den 16-17 mars i Köpenhamn. Mycket roligt att antalet damer för första gången överstiger antalet riddare i investituren med fyra damer och två riddare.

Ståthållaren, H. Exc. Tommy Thulin har valt att avgå av hälsoskäl, och i hans ställe har KPåvlHGO Jörgen Boesen utsetts till ståthållare. Tommy erhöll StkPåvlHGO för sina insatser som ståthållare.

Det ser ut att ha varit en trevlig begivenhet och roligt att så många svenskar fanns på plats!

Middag och baler våren 2018

Under våren kommer tre begivenheter att äga rum i Stockholm av intresse.

  • Ungerska Vitézorden inbjuder till middag på Militärsällskapet i Stockholm fredagen den 23 mars, för att umgås och för att lyssna till ett föredrag om ”den ungerske Robert E. Lee”, Görgey Artúr. Även riddare av riddarordnar i ICOC:s register med appendix är välkomna, anmälan och betalning senast 28 februari till vitézi hadnagy Robert Boronkay.
  • Stora Amarantherorden inbjuder till ordens högtidssammankomst med bal på Grand Hôtel i Stockholm lördagen den 21 april. Generalstormästarskapet har gått från friherren Per Taube till greve Fredrik Taube och det finns flera förändringar i direktionen. Anmälan senast 18 mars, betalning senast 25 mars.
  • Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden inbjuder till vårbal under H.K.K.H. Walburga Habsburg Douglas beskyddarskap på van der Nootska palatset i Stockholm måndagen den 30 april. Walburga är släkt med ordens stormästare, H.K.H. Duarte Pio, hertig av Braganza och kronprins av Portugal. Riddare av riddarordnar i ICOC:s register med appendix är välkomna, så även intresserade personer. Anmälan och betalning senast 28 mars till event@pstmo.se.

Den som vill vädra sin frack eller aftonklänning har alltså goda möjligheter i vår. Finns det fler begivenheter i vår som jag har missat? Lämna en kommentar!

Hovkalender 2017

IMG_0168
Så har den kommit – den nya Hovkalendern. Lite sent utgivningen, men intressant läsning. Det finns inte så mycket att säga om innehållet utöver vad jag skrev om Hovkalender 2016, utan bara en flaggning om att den kommit och att den finns att beställa från riksmarskalkämbetet vid Kungl. Slottet.

Till den här versionen har en del mindre saker korrigerats, bl.a. har man återgått till förkortningen RoKavKMO – under 2016 och något år tidigare har en annan förkortning felaktigt använts. Även R-RJohO är tillbaka, efter att något annat felaktigt använts en tid.

En annan förändring gäller kammarherrarna, ett förtroendeuppdrag inom Ceremonistaten. Antalet kabinettskammarherrar i kalendern är fem och antalet kammarherrar är nio: under 2017 har ytterligare en kammarherre utsetts. Det verkar som att man gått från 4/8 till 5/10, vilket är en intressant utökning.