Alla inlägg av jonar242

Tre nya svenska damer av PS:tMO

Under helgen har kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden samlats till årets generalkapitel i Portugal under ledning av stormästaren HKH Duarte Pio, hertig av Braganza. Den svenska delegationen valde dock delvis ett annat upplägg än övriga delegationer, då man ville utforska mer av Fatima, som är en av den katolska kristenhetens större pilgrimsorter. Under ledning av domaren Magnus medföljde bl.a. kaplanen, pater Klaus Dietz SJ. Tre svenska kvinnor mottog investitur i kungl brödraskapet av Sankt Mikaelsorden och blev damer av PS:tMO.

Annonser

Investitur i Ungerska Vitézorden

41673905_10155790946586444_257475777497399296_n
foto: Robert Boronkay 2018

Under hösten är det flera riddarordnar som har investitur. Först ut under helgen 8-9 september var Ungerska Vitézorden och kaptengeneralen HKKH vitéz Josef Karl von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen antog fyra svenska hedersriddare och en ärftlig svensk ledamot med ungersk härstamning. HKKH Georg von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern m.m., yngre son till Otto, närvarade. Evenemanget ägde rum i Ungern och den svenska delegationen leddes av Robert Boronkay, vitézi hadnagy för Sverige. Glädjande att det svenska löjtnantskapet är livaktigt. Om någon vecka är det generalkapitel för både kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden och kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden.

Ny högmästare för Tyska orden

I dagarna har Påvliga Tyska orden (PåvlTyskO) hållit generalkapitel. Inför det har tydligen högmästaren Bruno Platter inte ställt upp för omval. Till den 66:e högmästaren för Påvliga Tyska orden valdes i stället den 22 augusti Frank Bayard, född 1971 i Püttlingen/Saar, inträdde i som munk i orden 2000, prästvigd 2006 och verkade i orden som generalekonom före tillträdet som högmästare. Tack Maikel för info!

Tyska orden – Caveat Emptor

Det finns två äkta grenar av Tyska orden, nämligen Påvliga Tyska orden (PåvlTyskO) och Nederländska Tyska orden (NedTyskO). Den förra är i princip för katoliker i väst- och centraleuropa som blir munkar (eller marianer/familjarer, något som liknar tredje orden) och den senare är för nederländska adliga protestanter. I Sverige har det funnits enstaka medlemmar och familjarer/marianer från den påvliga grenen, men i dagsläget finns nog inga svenskar engagerade.

PåvlTyskO har nu valt att lägga upp en lista på olika ”Tyska orden” som inte är äkta, för sådana florerar storligen – ett resultat av att PåvlTyskO och NedTyskO inte varit tillräckligt publika via internet och sociala medier, vilket har skapat utrymme för lycksökare som mer eller mindre sålt medlemskap. Väldigt bra!

Uppdaterat KMO

I dag har Kungl. Maj:ts Orden uppdaterat sina sidor inom kungahuset.se/royalcourt.se Texterna och bildmaterialet är genomgånget i helhet för första gången på många år och strukturen är både lite uppstramad och lite utbyggd.

Bland nyheterna märks en flik för nyhetsmateriel där olika begivenheter kan publiceras vid sidan av de mer statiska sidorna och även en medaljförslagsblankett för att skapa en enhetligare och enklare hantering av förslagen till Hans Majestäts fem olika medaljer.

Då endast runt 50 medaljer utdelas årligen, så är det en god idé att titta på tidigare mottagares förtjänster och insatser och utifrån det bedöma om ett medaljförslag har utsikter att vara framgångsrikt eller om man ska avvakta ytterligare en tid.