Alla inlägg av jonar242

Ryskdescenderande Johanniter-/Malteserordnar

Hittade en intressant sida som tar upp en del kring förvecklingarna runt Ryskdescenderande Johanniter-/Malteserordnar. Som bekant var ryske tsar Paul de facto stormästare för Malteserorden medan hans son avstod och lät nedmontera hela orden i Ryssland. Läs inlägget här!

Annonser

Ordenskapitlet 2019

Idag har ordenskapitlet avhållits, vilket rapporteras på kungahuset.se

Då Fredrik Wersäll – som redan satt i ordenskapitlet – blev riksmarskalk 1 september 2018 och kallades till ledamot av ordenskapitlet i den rollen, har det funnits en vakans. Den har nu fyllts med Inger Liliequist, tidigare riksantikvarie. I samband med ordenskapitlet har också vapenmålaren Leif Ericsson utnämnts till kungl. vapenmålare, i analogi med sin danske motsvarighet, kungl. vapenmålaren Ronny Andersen. Välförtjänt! 🙂

 

Kristi törnekrona räddad av medlem av PåvlHGO

Enligt ett brev publicerat på https://www.oessh.dk/nyheder (tack Maikel!) från franska ståthållarskapet av Påvliga Heliga gravens orden var det brandmännens kaplan, fader Jean-Marc Fournier, vilken förutom att vara afghanistanveteran även är medlem av franska ståthållarskapet av Påvliga Heliga gravens orden, som räddade Kristi törnekrona under lågornas rov vid branden i Notre Dame.

Vad leder till vad? Är det en modig människa som ses värdig att knytas till en riddarorden, eller fostrar riddarorden osjälviskt mod? Svaret kanske ligger någonstans där emellan. Mycket glädjande i alla fall att reliken räddats…

Föreläsning, tidning och ett brev

2019-04-12 10.45.54Som bekant pågår ett större skifte på Kungl. Maj:ts Orden 2018-2019 där sju av nio befattningar får nya innehavare (ordensintendenten Tom C. Bergroth blir ålderspresident och vapenmålaren Leif Ericsson därefter).

Ordenskanslisten Anna Lilliehöök ser igenom sina hyllor och lådor inför sin förestående pension och när jag var uppe gav hon mig ett brev – författat av mig själv: odaterat, men skrivet ca 2001-2002! Bifogat låg även svarsutkastet, som hennes far, vice ordenskansler Fredrik Löwenhiem ska ha skickat till mig. Så roligt att läsa något  som man själv skrev för så länge sedan! Har inte hittat svaret i original, det finns sannolikt i någon ouppackad flyttlåda efter flytten till Älvsjö förra året.

56681286_10157402327692174_8273881099877220352_n
Foto: Anders Persson 2019

I tisdags var jag inbjuden att på en sammankomst inom Kungl. brödraskapets av kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden på Militärsällskapet för att föreläsa om riddarordnar, dess historik, lite om kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingens ordens legendariska historia, lite om hur det ser ut idag.

Det är ett brett område att spänna över, men det var roligt att kunna föreläsa, samtala och svara på olika frågor som riddarna, damerna, storkaplanen, kandidaterna och vännerna till orden hade.

Wienderbalen har hållits och i Svensk Damtidning har det funnits ett uppslag med bilder från balen. Det är sorgligt hur mycket oäkta ordnar som bärs där, i första hand kopplade till ”kungahuset av Aragonien, Sicilien och Mallorca”, och hur mycket som bärs på fel sätt. Det är intressant att ledande företrädare för en balorienterad sällskapsorden bär sina ordenstecken utanför själva sällskapsorden – så är det inte tänkt, sällskapsordnar och ordenssällskap bär endast sina ordenstecken internt.

Stilla nöd – stilla samvete. Om JohO på Riddarhuset

Den 19 mars hölls en föreläsning på Riddarhuset kallad Stilla nöd – stilla samvete. Om gåvor och gengåvor i ridderlig anda. Det var vårens första föreläsning inom ramen för Kultur på Riddarhuset.

Henric Ankarcrona, civ.ek. och kommendator för Johanniterorden i Sverige, inledde med en kortare historisk översikt kring årtalen 1099, 1527 och 1920 över Johanniterorden i Sverige, vilket är den enda äkta Johanniterorden som finns i Sverige. Henric redogjorde för att ordens motto är Pro Fide, Pro Utilitate Hominum (För tron, för människlighetens bästa), och presenterade de två följande talarna, som skulle utgår från varsin del av valspråket.

Ett intressant grepp: Johan Dalman, biskop i Strängnäs, överhovpredikant, ordenskaplan för Johanniterorden i Sverige talade om tron och kopplade den till ordens verksamhet. Richard Kuylenstierna, läkare, docent, ordensintendent för Johanniterorden i Sverige talade därefter om hjälpverksamhet. Därefter talade en person från Johanniterhjälpen, som jag dessvärre inte uppfattade namnet på, som talade om sina erfarenheter av att bistå med hjärtstartare.

Efter föreläsningen var det mingel och servering till självkostnadspris, men var tyvärr tvungen att gå vidare till ett annat möte. Sammantaget en intressant stund, trevligt att få en inblick i Johanniterordens i Sverige verksamhet.

Ny stormästare för Svenska Frimurare Orden

Det finns en regel inom Svenska Frimurare Orden (SFMO) att ämbetsmän avgår vid 75 års ålder. Nu har sittande stormästare Anders Strömberg aviserat sin avgång, och i hans ställe har en ny stormästare valts i bankdirektören, RCXIII:sO Christer Persson.

Mer information om den nye stormästaren finns bl.a. i tidningen Frimuraren nr 2, 2011 (läsbar via ISSUU), då nyutnämnd Riddare och Kommendör med Röda korset, ”grad XI” d.v.s. högsta graden inom SFMO.