De svenska riddarordnarna

Det har funnits riddarordnar i Sverige under medeltiden, men som konsekvens av bl.a. reformationen försvann de.  År 1748 innebar en nystart: då instiftades tre svenska riddarordnar: Serafimerorden, Svärdsorden och Nordstjärneorden. Ett utdrag ur motiveringen:

”Intet rike finnes uti Europa, som icke äger sina egna riddare-ordnar, undantagande Sverige och republiken Holland. De nytja dem dels för egna undersåtar, dels för främmande, och krönta huvuden tro sig kunna anbjuda dem åt deras vederlikar och äfven bära dem /…/. Jag har mig bekant, att för några riksdagar tillbaka en sådan proposition yttrades, men tiderna och omständigheterna voro icke av samma beskaffenhet som nu. Det tyckes sällsamt att se svenska män framlysa med främmande nådetecken och liksom af dem stämplade. Det tyckes ändtligen så mycket nödigare vara att nu påtänka en slik författning, som man kunde afse sådana tider och människor, som torde vilja fria efter hedertecken hos främmande makter, med förlust af egen ära och igenom sitt fäderneslands uppoffrande. Det tyckes nu mera äfventyrligt att ändra på sådant utan att införa egna riddar-ordnar; det tyckes ändtligen så mycket nödigare vara att nu påtänka en slik författning /…/.”

(Carl Hårleman)

Dessa tre kompletterades 1772 med Vasaorden. Dessa fyra utgör Kungl. Maj:ts Orden, där Orden är en pluralform. Vid sidan av dessa finns kungl. Carl XIII:s Orden instiftad 1811 vilket är en officiell orden, samt Johanniterorden i Sverige instiftad 1920/1946.

Annonser

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Nyfiken på

Journalistik, Transsylvanien och mycket mer!

Pilandsbloggen

Skamlös rip-off sedan 2008 f.Kr

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: