Kungl. Georgiens Örn- och Tunikeorden

– Svenska rektoratet
Order of the Eagle of Georgia 

Georgiens Örn- och Vår Herre Jesus Kristus sömlösa tunikas orden är en dynastiska orden inom kungahuset av Georgien, legendariskt grundad av helgondrottningen Tamara (1184-1213) men i realiteten instiftad 1939 av farfadern till det nuvarande överhuvudet av det kungliga huset, HKH prins Irakly (Herkules) Bagration-Mukhrani. Prins Irakly gick bort 1977 och hans äldste son HKH Georg Bagration blev tronpretendent och stormästare. Prins Georg föredrog att hålla orden strikt inom familjen fram till 2001, då han beslöt att förläna orden för excellens och förtjänst, med avsikten att orden skulle bli ett effektivt instrument för att stödja Georgiens befolkning. Den 23 november 2003 gav han orden en ny konstitution som gäller än idag. Efter prins Georgs död – och enligt hans önskemål – efterträddes han som stormästare av sin tredje son, prins David, enligt den georgiska successionsordningen som innebär att överhuvudet för kungahuset väljer efterträdare bland sina söner. Prins David har inrättat ett antal nationella rektorat där Sverige är ett av dem: rektor för rektoratet utsedd 22 november 2008 är honoräre generalkonsuln Jan Hartzell. Jan är även den första riddaren av orden.

Kungahusets moderna historia inleds år 1942, då prins Irakly Bagration-Mukhrani av den seniora Kartlien-grenen utropar sig som överhuvud för det georgiska kungahuset, eftersom det då inte fanns några tecken på att den senast regerande juniora Kachetien-grenen av kungahuset överlevt i Sovjetunionen. Hans son, prins Georg Bagration-Mukhrani erkändes 1991 officiellt av Georgiens regering, parlament och kyrkliga företrädare som överhuvud för det georgiska kungahuset då han förde stoftet från sin avlidne far till Georgien.

I dag leds kungahuset av prins David Bagration-Mukhrani, som under några år var gift med prinsessan Anna Bagration-Gruzinsky av Kachetien-grenen, vilken idag är nära utgång på svärdssidan då endast tre åldriga prinsar är i livet (Annas far Nuzgar, f. 1950 samt Peter, f. 1916 och hans son Evgeny, f. 1947). Genom giftermålet och föreningen av de kartliska och kachetiska grenarna av kungahuset har diskussionen om Georgien som konstitutionell monarki fått nytt bränsle, i synnerhet sedan paret under september 2011 nedkom med en son, HKH prins Georg.

För att antas i orden krävs kristen bekännelse, gott anseende och rena seder samt goda förtjänster i förhållande Georgien och monarkins sak. Som en följd av den ryska invasionen har orden mobiliserat sina resurser för att hjälpa offren och de som fördrevs av den oproportionerliga och omotiverade ryska aggressionen. Orden utdelas i fem klasser, i fallande ordning:

  1. storkors med kedja – StkGeÖTOmkedja
  2. storkors – StkGeÖTO
  3. storofficer – StOffGeÖTO
  4. kommendör – KGeÖTO
  5. riddare / dam – RGeÖTO / DamGeÖTO
  • Ordensbandet är karmosinrött.
  • Ordenstecknet består av ett karmosinrött mantuanskt kors bestrött med guld-kantade blåa cirklar, i vars centrum den georgiska örnen är placerad och som i sin tur är belagd med en röd vapensköld med Vår Herres vita tunika, allt försett med kunglig krona.
  • Ordens kraschan består av ett ordenskors lagt på en cirkel av strålar i silver för kommendör, silver och guld för storofficer och guld för storkors.
%d bloggare gillar detta: