Kungl. Neapolitanska Sankt Georgsorden

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (SMOCSG)

Den Heliga Militära Konstantinska Sankt Georgsorden grundades legendariskt år 312 e. Kr. men i realiteten sannolikt någon gång mellan 1520 och 1545 av två bröder inom Angeli Comneni-familjen och familjen var stormästare under 1500- och 1600-talen. År 1699 blev Francesco Farnese, hertigen av Parma, stormästare. Hans son Antonio dog utan manlig avkomma. Antonio efterträddes därför år 1731 av Karl, äldste son till Elisabeth Farnese och kung Filip V av Spanien. År 1734 blev Karl kung av Neapel-Sicilien (Bägge Sicilierna) och blev då tvingad att avsäga sig hertigdömet av Parma. Han dock behöll stormästarskapet över orden, vilket därefter gick efterföljande kungar av Neapel-Sicilien. Den nye hertigen av Parma, Karls yngre bror Filip, opponerade sig emot detta, eftersom han såg stormästarskapet som förenade med hertigtronen, vilket lett till en hertlig gren av orden som existerar än idag.

Kungariket Bägge Sicilierna (Due Sicilie) var det nya namn som Bourbon-kungen Ferdinand I gav sitt rike, vilket omfattade det forna kungariket Sicilien, då han återinsattes som kung 1815. Dess huvudstad var Neapel, härav Neapel-Sicilien vilket var det namn som använts för kungariket och dess ordnar i Sveriges statskalender under 1800-talet. På engelska brukar ett ridderskap av orden förkortas KCN (Knight of the Constantinian Order of Naples) vilket det svenska bruket även anknyter till.

Kungariket existerade fram till 1860 då Frans II störtades av Garibaldi som sedan införlivade det i det enade riket Italien, vilket utropades 1861. Frans II bosatte sig därefter i Rom och från 1870 bodde han och hans maka i Bayern och Österrike. På diplomatisk väg lämnades protestnot över förlusten av kungariket, vilket enligt internationell rätt är grunden till bl.a. den fortsatta förläningen av kungahusets ordnar i exil.

Sedan 1960 är kungahuset av Neapel-Sicilien uppdelat i två grenar, beroende på olika tolkning av Cannes-överenskommelsen inom familjen, som i korthet var ett sätt att förhindra att tronanspråken på Spaniens och Neapel-Siciliens kungadömen skulle förenas i en och samma person. Den italienska grenen hävdar dess nödvändighet, vilket leder fram till HKH Carlo, hertigen av Castro som tronpretendent och stormästare. Den spanska grenen menar att dokumentet i praktiken var obsolet när det skrevs, vilket gör att dessa ser HKH infanten av Spanien, Don Carlos av Neapel-Sicilien, hertig av Calabria som tronpretendent och stormästare. Det är denna senare gren som vunnit representation i Sverige. Ett försök till försoning mellan grenarna år 2014, men denna höll endast till 2016.

Orden har fyra klasser av storkors och fyra klasser av riddare:

 1. Rättsriddare med storkors av 1 klass (R-RmstkNeapS:tGO1kl)
 2. Rättsriddare med storkors av 2 klass (R-RmstkNeapS:tGO2kl)
 3. Storkors av 1 klass (StkNeapS:tGO1kl)
 4. Storkors av 2 klass (StkNeapS:tGO2kl)
 1. Rättsriddare (R-RNeapS:tGO)
 2. Riddare av 1 klass (RNeapS:tGO1kl)
 3. Riddare av 2 klass (RNeapS:tGO2kl)
 4. Riddare av 3 klass (RNeapS:tGO3kl)
 • Neapolitanska Sankt Georgsordens band är ljusblått.
 • Neapolitanska Sankt Georgsordens tecken består av ett liljekors i guld med röd emalj. På korsarmarna står bokstäverna I H S V (In Hoc Signo Vinces) samt de grekiska bokstäverna alfa och omega. Korset är överlagt med ett labarum. De lägsta klasser har inte krönt ordenskors, de näst lägsta har krona. De näst högsta ordensklasserna har militär trofé. De förnämsta klasserna för dessutom S:t George och draken under ordenskorset.
 • Neapolitanska Sankt Georgsordens bröstkors består av ett ordenskorset, lagt på en stjärna guld för storkors och silver för riddare, särskilt förlänat för förtjänst.
%d bloggare gillar detta: