Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden

– i Stockholms katolska stift
Real Ordem de São Miguel da Ala

Kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden (Sankt Mikaelsorden) är en dynastisk riddarorden under ledning av stormästaren HKH Dom Duarte Pio, hertig av Bragança. Orden grundades enligt traditionen år 1171 av kung Alfons I of Portugal för att hedra minnet av återerövrandet av Santarém från morerna år 1147: en seger som ska ha förebådats genom ett himlafenomen som liknade Sankt Mikaels vinge, sannolikt en komet. År 1171 ska posten som ordens prelat getts till prior vid klostret i Alcobaça. Ursprungligen ska orden ha bestått av medlemmar från Sankt Jakobsorden, vilket förklarar Sankt Mikaelsordens emblem. Detta består av Sankt Jakobsordens röda svärd, åtföljt av två liljor som representerar cistensierner-regeln som riddarna följde vid det kungliga klostret i Alcobaça där orden, tillsammans med sex andra militära riddarordnar, hade sitt högkvarter tills dessa omorganiserades som icke-militära ordnar med honorära ridderskap år 1834.

Efter 1733 tycks orden inte längre ha vart verksam. Den återinfördes med nya stadgar av kung Mikael I år 1848 – mer som ett ordenssällskap – efter att denne förlorat tronen till sin bror, men lades åter i träda ca 1870. Den portugisiska republiken gjorde inget anspråk på orden vid dess införande år 1910, utan har kommit att förlänas sparsamt fram till 1986. Då informerade HKH Dom Duarte Pio formellt Den Heliga stolen och den portugisiska republiken att han fortfarande ansåg sig vara stormästare av orden.

Sankt Mikaelsorden har karaktär av en förtjänstorden, som förlänas till kristna oavsett bekännelse för framstående bidrag till det kungliga portugisiska välgörenhetsarbetet eller för spridandet av hängivenhet till Sankt Mikael, Portugals skyddsängel. Parallellt med denna orden finns det katolska Kungl. Brödraskapet av Sankt Mikael av vingen, vilket är den sociala sammanslutningen av riddare och damer där all verksamhet bedrivs. Här är katoliker professbröder och visar sitt medlemskap i brödraskapet genom en vit mantel med ordens kors, medan protestanter kan bli hedersbröder.

Efter att Portugal blivit republik 1910 framlevde kung Manuel II i exil i Storbritannien fram till sin död 1932. Eftersom han dog barnlös var äldste sonen till den avsatte kung Miguel I närmast i tur för tronanspråket, vilket leder till att HKH Dom Duarte idag som tronpretendent är ordens stormästare.

Den första att bli mikaelsriddare var herr (sedermera greven) StkPS:tMO Ivan Mazuranic-Jankovic år 2005. Sedan år 2012 finns en svensk organisation, sedan år 2020 ledd av KPS:tMO, rektor Mats Hansén.

Orden har fyra klasser samt en ordensmedalj:

  1. Storkors med kedja (StkPS:tMOmkedja) – endast för ordensledningen
  2. Storkors (StkPS:tMO)
  3. Storofficer (StOffPS:tMO) – ordenstecken om halsen med guldkraschan
  4. Kommendör (KPS:tMO) – ordenstecken om halsen med silverkraschan
  5. Riddare (RPS:tMO)- ordenstecken om halsen
  • Portugisiska Sankt Mikaelsordens band är rött. Tidigare rött för katoliker, kluvet i blått, rött och blått för protestanter.
  • Portugisiska Sankt Mikaelsordens tecken består av ett Sankt Jakobssvärd i guld med röd emalj och med två liljor i guld i den nedre delen av korset. Ordenstecknets mittmedaljong består av en gyllene sol, belagt med Sankt Mikaels vinge i rött. Protestanter samt katolska domare har ett ordenstecken med krona (mkr).
  • Portugisiska Sankt Mikaelsordens bröstkors består av ordenstecknet, lagt på en åttauddig silverstjärna (Kommendör) eller en guldstjärna (Storofficer samt Storkors).
%d bloggare gillar detta: