Niadh Nask / Nia Naisc

Läs mer här eller här eller här! Följande är ett citat från Svenska Heraldiska Föreningens tidsskrift Vapenbilden 50:2001:

”Den korta sagan om den falske prinsen på Irland

Av Magnus Bäckmark

Under flera års tid kunde en nu 43-årig irländare presentera sig som gaelisk stamhövding och titulär prins av Desmond. Med den irländska statens erkännande. Som sådan ägnade han sig åt att förläna titlar och att grunda en egen orden. Nu är den falske prinsens saga över.

Bakgrunden är att det till 1600-talets början levde kvar vissa rester av självstyre bland irerna. Enligt det gamla gaeliska systemet, som utrotades av engelsmännen, fanns hövdingar för olika stammar (septs). De utsågs genom val inom släkten, mot slutet efter mer strikt primogenitur. Ett fåtal familjer fortsatte fram till våra dagar att göra anspråk på hövdingatiteln.

Med början 1944 infördes legitimering av stamhövdingarna och idag finns det ett tjugotal sådana. Legitimeringen utförs av The Irish Genealogical Office (IGO) i Dublin, som är den del av Irish National Library och alltså är en irländsk statlig myndighet.

En erkänd hövding

På 1980-talet kom Terence MacCarthy till IGO och hävdade att han var den rätte MacCarthy Mór, hövding för stammen MacCarthy. Han visade upp sin släktledning, som lyckades passera IGO:s granskning och 1992 fick han sitt erkännande som den rätte innehavaren av titeln. Med på köpet följde titeln prins av Desmond, eftersom MacCarthy utgjort den forna gaeliska kungadynastin i Munster. Desmond är en del av södra Munster.

MacCarthy Mór satte genast igång att leva som hans status gav honom möjlighet till. Bland annat mottog han dussintals ordnar och dekorationer av utländska statschefer och gjorde sig ett residens i Tanger i Marocko. Med påstått stöd i artikel 40/2 i den irländska konstitutionen ansåg han sig ha rätt att förläna titlar och vapen. Plötsligt dök det upp lorder och baroner, särskilt i USA, som titulerades till fantasieggande gaeliska ortnamn. I The Heraldic Register of America publicerades det under följande år många sådana ”adelsmäns” vapen. MacCarthy Mór grundade också en egen orden, Niadh Nask.

MacCarthy Mórs framfart blev ganska generande för den irländska staten. En närmare granskning av hans framlagda bevis ledde till att den nuvarande Chief Herald of Ireland, Brendan O’Donoughue, i juli 1999 kunde dra tillbaka det tidigare erkännandet. En närmare släktutredning visade nämligen att Terences farfar inte var sonson till den MacCarthy som Terence hade påstått, utan en viss Bernard MacCarthy, död 1876, vars härkomst inte närmare har kunnat utredas.”

Utöver den irländska Niadh Nask så har en tidigare anhängare till Terence MacCarthy försökt reformera orden som ett keltiskt brödraskap med skottsk utgångspunkt under namnet Nia Naisc. Mot bakgrunden av nivån och omfattningen på denna skandal är det otroligt att någon skulle vilja upptas i Niadh Nask / Nia Naisc. Icke desto mindre kan man i Sverige hitta medlemmar som erbjuder medlemskap i till intet ont anande.

%d bloggare gillar detta: