Ordo Sancti Constantini Magni


Ur Dagens Nyheter 1987-11-05
Observera – ej att förväxla med kungl. Neapolitanska S:t Georgs-orden* (NeapS:tGO) eller hertl. Parmesanska S:t Georgs-orden* (ParmS:tGO). OCM grundades 1953 i Schweiz och registrerades där som en ”ridderlig sammanslutning”. 1970 antog Hans Salighet Nicolaus VI, ortodox påve och patriark över Alexandria och hela Afrika, Ordo Sancti Constantini Magni till sitt patronat och erkänner OCM som en riddarorden, ”comme un ordre des chevaliers”. År 1982 upphöjdes OCM av påven och patriarken ytterligare, i samförstånd med den Heliga Synoden, till hedersgarde av Alexandrias apostoliska tron.

Eftersom OCM inte är en statsorden eller dynastisk orden (prinsen som leder orden saknar fons eftersom han inte var statschef när han övertog lederskapet för OCM), så borde den klassas som andlig riddarorden underställd ett kyrkligt överhuvud. Tyvärr är den ortodoxe påven och patriarken inte en suverän. Av detta följer att han inte på egen hand kan instifta en officiell riddarorden.

Den ortodoxa kyrkotraditionen har inte haft riddarordnar. Om man ändå väljer att acceptera att ortodoxa riddarordnar kan instiftas, så borde den ortodoxa världen följa den tradition som den finns i den protestantiska, eftersom det finns vissa likheter mellan de nationella protestantiska kyrkorna och patriarkaten i det att de har en avgränsad jurisdiktion. De protestantiska Johanniterordnarna har huvudverksamhet, huvudandel ordensmedlemmar och ordens kansli inom det egna landet. I parallellitet med det borde en riddarorden för en ortodox patriark följa det egna patriarkatet. För OCM är ordens högsta ledning placerad i Finland – inte i Alexandria i närheten av patriarken och kyrkan, vilket borde vara det naturliga. Likaså är det grekisk-ortodoxa patriarkatet av Alexandria och hela Afrika inriktad på verksamhet i Afrika. OCM finns i Kanada, Finland, Grekland, Ryssland, Sverige, USA, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Schweiz – och i Afrika endast i Sydafrika.

%d bloggare gillar detta: