Att lägga band på sig (Isländska statsbesöket)

Det har dykt upp ett antal bilder och klipp från det pågående isländska statsbesöket (Expressen, ). Det som kan vara lite slående är att Isländska Falkordens storkors bärs från vänster axel till höger höft, d.v.s. omvänt mot det normala.

Stórkrossriddarar bera krossinn á hægri mjöðm í bandinu um vinstri öxl.

som det heter i ordensstadgan, men alla svenskar hade inte fått på storkorsbandet på rätt ledd, vilket kan vara lätt hänt om man inte är noggrann med att kontrollera just stadgar och liknande.

Förklaringen till avvikande bruket med vänster axel/ höger höft i stället för höger axel/vänster höft ligger sannolikt i kopplingen mellan Danmark och Island: Danmarks finaste orden, Elefantorden, bärs från vänster axel till höger höft.

Jag har i ett tidigare inlägg belyst bakgrunden och innebörden av ordensutbyten mellan länder, vilket kan ge en inramning till artiklarna om det isländska statsbesöket.

 

Annonser

Röda sidenband i juletid

{F86A149E-C6C6-4891-BDB3-008C6C03399C}Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden har som bekant dragits med en varumärkestvist, sedan en ledande medlem registrerade ordenskorset i sitt eget namn i stället för stormästaren H.K.H Duarte Pio, hertig av Braganza, kronprins av Portugal namn. Detta ledde till den kuriösa situationen att ett nytt ordenskors var tvungen att skapas för den äkta riddarorden, enligt vidstående bild, då varumärkesinnehavaren – förstås – kokade ihop en egen Sankt Mikaelsorden.

För en tid sedan tillerkändes dock H.K.H. Dom Duarte rätten till det ursprungliga ordenskorset för Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden av domstol. Det har lett till att Frederico Costa Lda. i Lissabon – som tillverkar statsordnarna – åter levererar de ursprungliga ordenskorsen till kungahuset av Portugal. Nu har en sändning av dessa nygamla kors nått Sverige och de temporära korsen mönstras ut efterhand.

Intressant är att katolska bekännare normalt sett inte har krona på korsen, endast domare (”ordförande”) i de nationella delegationerna. Protestantiska bekännare har dock alltid krona. Även kraschanerna har då krona, allt enligt vidstående bilder.

{4B04A861-CC6D-43B2-BC69-124022F6115B}.png{BA88F832-6AB5-470E-B775-29B9145FC00C}

20171013_07400420171011_163323

Det ska fan vara statschefsfru. Eller Prins Gabriel.

Läste en krönika av Alex Schulman om dopet (tack Lars för tipset!). Hm. Det som slår åtminstone mig är hur provinsiell diskussionen om monarki, statsskick, traditioner kan bli i Sverige

Den intervjuade är ceremonimästare: är behovet av ceremonimästare mindre i en republik? Finns det personer som fungerar som ceremonimästare i en republik? Oavsett statsskick finns behov av att genom ceremonier tillskriva saker särskilda betydelser. Och naturligen finns det en person som har huvudansvar för genomförande.

Bicorn-hatten med dess vita strutsfjädrar kan kännas övermaga i Sverige, där så mycket av traditioner strukit på foten. Men är det inte just avtraditionaliseringen det som faktiskt någonstans betyder att hovuniformen är viktig – för anknytning till historia, för att ge ceremonier en värdig inramning? När Sverige redan är det mest avtraditionaliserade landet i världen – varför pusha det ytterligare? Vad återstår då, annat än blekhet?

I utländska republiker är det naturligt att statschefen kallas ”Ers/Hans/Hennes Excellens”, och vanligen även ministrar och ambassadörer oavsett statskick. Det är bara i Sverige vi tagit bort två excellenstitlar som fanns (för statsminister och utrikesministern). Och det handlar inte om kryperi för personerna, utan om respekt för ämbetet. Det ska fan vara statschef! Eller minister. Eller ambassadör.

I ett avsnitt av ”Band of Brothers” där det är konflikt mellan två personer och den av lägre grad vägrar honnör, påminner den högre: ”we salut the rank, not the man” och får en motvillig honnör till slut. Respekt ja, kryperi, nej.

Vi kan i Sverige inte särskilja funktionen statschef och vad det kräver, med frågan om statsskick (monarki/republik) eller frågan om personen. Och vi kan inte särskilja värdig inramning för att lyfta fram tillfället, med förment mossighet. Till och med moderna republiker som Frankrike har personer i äldre uniform som tjänstgör i samband med presidentinstallationer, statsbesök m.m. Men i Sverige blandar vi ihop allt, och det går att plocka enkla poäng på ängsligheten som finns i vissa kretsar inför traditioner och det som finns runt statschefen.

Det står var och en fritt att kalla prins Carl Philips medaljer för ”simborgarmärken”, och man kan kritisera att prinsarna och prinsessorna föds Riddare/Ledamöter och Kommendörer av de svenska riddarordnarna. Men är det annorlunda i andra länder med monarki? Nej, det är by and large samma, medlemmar av kungahusen får ordnar och medaljer, vilket kan ses som en hedersbevisning av den tid de kommer att lägga ner för sitt land över en livstid. Och även i republiker förekommer att statschefens fru med automatik får samma orden som sin man presidenten, därför att det ska fan vara statschefsfru.

Eller Prins Gabriel.

 

Skojtemplarna i Grotesco

Den som intresserar sig för ordenssällskap stöter förr eller senare på tanken att det finns en alldeles särskild makt samlad där. Illuminati/frimurarna/whatever är dem som egentligen styr samhället. Grotesco-gänget har i avsnittet Ladies night – ett psykologiskt drama vilket är en drift med den patriarkala svenska humorscenen.

Är den feministisk? Klart är i alla fall att den patriarkala strukturen i avsnittet vidmakthålls genom Skojtemplarna som samlar svensk manlig humorelit, hela vägen ner till YouTube-fenomenet IJustWannaBeCool. Ordensinsignien är – passande nog – en clownnäsa.

Interiörerna fick i alla fall mig att dra på munnen – tänker på Galenskaparnas Pompom-orden och filmen Struls Purpurbrödraorden (första gången 5.59 in). Och på de verkliga ordnarna med skådespelare och humor som centrum – Par Bricole, Sällskapet Stallbröderna, Teaterorden TSO och många fler. Förstås mäktigare än Illuminati…

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Ordnar, förtjänsttecken och medaljer i Sverige

Orders, decorations and medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

The Drones Club

No tweed, no glory.

%d bloggare gillar detta: