Ny stormästare PåvlHGO 2019

(A day late and a dollar short, tack Bo och Maikel för info!) Genom beslut av den heliga fadern har Hans Eminens kardinalen Fernando Filoni blivit utnämnd till stormästare för Påvliga Heliga gravens orden med start 8 december 2019. Filoni kommer närmast från posten som prefekt för Kongregationen för folkens evangelisering, vilket nu i stället har övertagits av kardinal Luis Antonio Tagle (som tydligen genom utnämningen ses som en trolig ny påve). Hans Eminens kardinalstormästaren Edwin O’Brien som är nära 80 år går i pension efter att ha tjänat som stormästare sedan 2012.

Civilsamhälleschef: grunderna

Spenderar dagen på första halvan av en utbildning för chefer i ideella sektorn, vilket är mycket intressant och baserat på boken Är chefen människa? – och jag tänker att det här är intressant för olika delar av ”ordenssektorn”; för riddarordnar, ordenssällskap och sällskapsordnar som är chefer och ledare för anställda eller volontärer.

Hinner inte mer än tänka det, förrän föreläsaren Johan Welander flashar upp en annan bok som han skrivit tidigare. Och den, inser jag direkt, har jag skrivit om i ett tidigare inlägg för sex år sedan(!). Lite komiskt. Same same but different.

Frimurarna som examensarbete

Har sett tips på en examensuppsats om Svenska Frimurare Orden, Frimurarna och religionen. En religionssociologisk studie av Svenska Frimurare Ordens plats i det samtida religiösa landskapet. av Dina Bentelid & Olle Tellqvist. 

En intressant studie vars ena frågeställning är om frimureriet är en religion, enligt Bruce Lincolns religionsdefinition, och vars andra frågeställning är: om Svenska Frimurare Orden förstås som en religion, hur passar den in i det moderna samhället med dess mångfald av religiösa uttryck, förstått utifrån Meredith B. McGuires fyra sammanställda narrativ?

 

En hädangången skriftställare

45778_153538627989670_1729923_nJag har nåtts av nyheten (tack Tom) att skriftställaren Leif Påhlsson (f. 1935) i Göteborg har avlidit i förra veckan. En mycket duktig faleristiker, som skrivit flera betydelsefulla faleristiska bidrag.  Han var även heraldiskt inriktad och framför allt en skicklig personhistoriker och kalenderbitare, som sådan bl.a. redaktör för Kalender över Ointroducerad adels förening Årg. 14 (1970). Han hade ett rikt språk och det var ett sant nöje att höra honom tala, sirligt, detaljerat, lite ålderdomligt men ack så vackert, om olika saker.

Han gjorde bl.a. för Kungl. Maj:ts Orden (och Riksmarskalksämbetet) åren 1972/73 en utförlig utredning över de svenska belöningsmedaljerna [genom tiderna] och hur dessa, som en följd av 1974 års ordensreform, skulle kunna omstruktureras och anpassas i tiden för en fortsatt utdelning. Promemorian hör, enligt fleras bedömning, till den bästa som har sammanställts i ämnet.

Leif gjorde även en svensk översättning av Poul Ohm Hieronymussens handbok Europæiske ordner i farver (1966), vilken var kompletterad med förtjänstordnar som hade blivit obsoleta genom statsomvälvningar under 1900-talet m.m. I Tom C. Bergroths arkiv ligger bl.a. fortfarande fotografierna för de nya färgplanscher, vilka gjordes i Åbo för den påtänkta svenska utgåvan. Det blev aldrig förverkligat, tyvärr.

Han hade en lång rad utmärkelser, men under de sista åren bar han tydligen oftast enbart SCFGM som han erhöll efter över 40 års verksamhet i Svenska Civilförsvarsförbundet. Veteran från FN-bat 81C (Cypern) vinterhalvåret 1982-83, vad jag förstår som fanjunkare.

Medlem i Stora Amarantherorden där han år 2012 fick sjätte graden – Storkommendörsgraden/Den Högsta Graden – vilken normalt inte utdelas annat än till ordens direktion: på kortet från 2010 ses femte graden, Kommendörsgradens amarantröda band från axel till höft, vilket är den högsta grad det större antalet får.

Han erhöll också Suveräna Malteserordens förtjänstorden i lägsta klassen, vilket han erhöll på förslag av Skandinaviska Associationens dåvarande ordförande, greve Erik Sparre på Sturefors samt kansler, konsuln, arkitekten SAR, tekn. lic. Pierre der Hagopian. Leif Påhlsson var sannolikt den förste svensk att erhålla SMaltO:sFO.

Frid över hans minne!

PS:tMO – ordensdagar med rätt ordenskors

I portugisisk media rapporteras från ordensdagarna i Portugal för kungl. brödraskapet av kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden. De långvariga varumärkesstriderna kring ordenskorset är äntligen permanent över och H.K.H. Duarte Pio, hertig av Braganza och kronprins av Portugal är nu oomtvistlig ägare till rättigheterna.

Ordensdagarna var därför en särskild sammankomst, där många riddare kunnat återgå till det ursprungliga ordenskorset (och då tydligen åter: krönt för katolska ordensledningen och nationella domare/ordförande samt för icke-katoliker, band rött för katoliker och kluvet blått, rött och blått för icke-katoliker), och för många hade kungl. brödraskapet vita mantel kunnat prydas med den ursprungliga röda vingen på gyllene sol, även om en hel del ännu inte hunnit byta utan hade det tillfälliga ordenskorset antingen på mantel eller som ordensinsignie.

Ett antal representanter från andra f.d. regerande furstehus närvarade, bl.a. kejsarhuset av Brasilien och kungahuset av Albanien, därutöver bl.a. Lord Lyon, vilket understrukit betydelsen av 2019 års ordensdagar.

Se ett reportage på https://infocul.pt/

medalj.nu somnar in

Enligt medalj.nu Facebooksida kommer medalj.nu att upphöra vid månadsskiftet november-december. Bakgrunden är dels kostnaden för att ha en så stor databas med ett närmast oändligt bildmaterial rullande, dels att den tekniska lösningen är föråldrad. Något nytt skulle behöva göras från grunden och det finns varken tid eller pengar, då herrarna bakom sajten – Peder Peterson, Lars Jönsson och Christopher Ekström – befinner sig mitt i livet och har fullt upp.

Det har varit väldigt roligt att som administratör sedan 2011 kunna bidra till en sådan intressant och viktig faleristisk webbplats. Domänen registrerades 22 december 2006 och sajten kom igång kort därefter: på web.archive.org är den tidigaste hämtningen av sajten från 7 maj 2009 och redan då är 4 418 bärbara utmärkelser inlagda. Två framlidna administratörer är värda att nämna, officerarna Per-Olow Sandberg och Rolf Hertler. På senare tid har Richard Nyström och Mikael Sundbom stått för mycket av tillskottet.

Tråkigt att databasen inte riktigt hann in i tonårstiden. Frid över dess minne!

 

%d bloggare gillar detta: