Serafimerringning i Riddarholmskyrkan för Koivisto 25 maj

Det finska statsrådet har meddelat att statsbegravningen för president Mauno Koivisto äger rum på Kristi himmelsfärdsdag den 25 maj. Då den avlidne presidenten var Riddare av Serafimerorden kommer som vanligt serafimerringning att äga rum i Riddarholmskyrkan mellan kl. 12 – 13 och kyrkan är öppen för allmänheten under denna tid. Under ringningen kommer företrädare för Kungl. Maj:ts Orden att läsa en kort parentation över den avlidne serafimerriddaren.

Hela ceremonielet inleds dock ca 11.55 med att kopparplåten med Kovistos uppmålade serafimervapensköld förs från Kungl. Maj:ts Orden ned till Västra valvet i Kungl. Slottet, där skölden överlämnas till hedersvakt från Livgardet som för skölden till Riddarholmskyrkan, åtföljd av företrädare för Kungl. Maj:ts Orden. Efter högtidligheten kommer Koivistos serafimervapen att hängas upp i kyrkan där alla andra avlidna riddares och ledamöters serafimervapen redan hänger.

Som vanligt kan åskådare medfölja vandringen från inre borggården till kyrkan, därefter delta under timman då ringningen pågår. Riddarholmskyrkan är dock öppen även efter serafimerringningen eftersom kyrkan nu är öppen för sommarsäsongen.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Äkta Johanniterorden? Äkta Malteserorden?

Det slog mig just att jag på många sätt skrivit om olika självutnämnda/oäkta Johanniter-/Malteserordnar, och jag har på sista tiden fått flera frågor om vilka Johanniter-/Malteserordnar som är äkta.* För tydlighets skull kanske jag ska framhålla vilka som faktiskt är äkta i ett separat inlägg. De är som följer:

Dessa fyra samverkar i något som kallas för Johanniteralliansen (en liten varning, fyra oäkta Johanniteordnar har förstås bildat en egen Johanniterallians för att framstå som de äkta ordnarna). Vid sidan av dessa fyra tillkommer för katoliker:

Hur skiljer man ut de äkta Johanniterordnarna samt Malteserorden från oäkta Johanniter-/Malteserordnar? Det finns några kontrollpunkter:

 1. Är det något annat än Johanniterorden i Sverige?
  Då är det sannolikt inte en äkta Johanniterorden, men behöver för ordningens skull kontrolleras lite ytterligare.
 2. Leds orden av en stormästare (Grand Master)?
  Då är det inte en äkta Johanniterorden – de äkta har andra titlar.
 3. Är ordens beskyddare eller överhuvud statschef?
  Då är det en äkta riddarorden.

  1. Johanniterorden i Sverige har H.M. Kung Carl XVI Gustaf av Sverige som hög beskyddare, operativt ledd av kommendator.
  2. Tyska Johanniterorden har godkänts av Förbundsrepubliken Tyskland och leds av H.K.H. prins Oskar av Preussen som herremästare.
  3. Storbritanniska Johanniterorden har H.M. Drottning Elisabeth II av Storbritannien som suveränt överhuvud, operativt ledd av storprior.
  4. Nederländska Johanniterorden har H.M. Kung Willem-Alexander av Nederländerna som beskyddare, operativt ledd av kommendator.

  5. Suveräna Malteserorden leds normalt av en bland rättsriddarna vald H.M.Em.H. prins och stormästare, för närvarande dock av stormästarens ståthållare Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (En liten varning, flera oäkta ordnar har kopierat titeln prins och stormästare: namnet på personen ifråga är avgörande).
 4. Är färgen på ordensbandet och mantel eller motsvarande röd?
  Då är det en oäkta Johanniter-/Malteserorden. De äkta Johanniter-/Malteserordnarna har svarta band (JohO med vita kantränder, R-RSMaltO/L-RSMaltO gyllene detaljer) och svarta mantlar (johanniter) eller cucullor (malteser).
 5. Är svensk person som anger sig vara johanniterriddare inte adlig?
  Då är det sannolikt oäkta Johanniter-/Malteserorden. Svenska icke-adliga män och svenska kvinnor har av tradition inte hittills upptagits som medlemmar av Johanniterorden i Sverige, och Johanniterordnarna går inte in i varandras jurisdiktioner (det finns ett fåtal undantag mot denna regel av särskilda skäl, ett par herrar som är medlemmar i Tyska Johanniterorden och ett par damer som är medlemmar av Storbritanniska Johanniterorden efter att ha arbetat som sjuksköterskor i Storbritanniska Johanniterordens ögonsjukhus i Jerusalem).

Övrigt är inte äkta. Sådana ordnar ska inte förekomma i sammanhang som relaterar till H.M. Kung Carl XVI Gustaf direkt eller i sammanslutningar som han är beskyddare för, därför att det är att förorätta hans ställning som äkta Johanniterordens i Sverige Höge beskyddare.

* Det rör sig om en nygammal aktör baserad i Östersund och Stockholm som verkar vinna ny mark: Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta (S.H.O.S.J.) vilken verkar vara under ledning av en svensk örlogskapten(!).

Publicerat i Faleristik | 1 kommentar

Påve Franciskus och frimureriet

Av och till diskuteras Katolska kyrkan och frimureriet. I korthet ser frimureriet det som oproblematiskt om katoliker är frimurare. Men det omvända förhållandet råder inte, tvärtom. I påve Franciskus har en del frimurare sett en möjlighet till förändring av Katolska kyrkans förhållningssätt till frimureriet. Hittade just en intressant artikel som pekar på att det inte är troligt: om möjligt snarare det omvända – och artikeln är också intressant eftersom den kastar kompletterande ljus på det som hänt och händer inom Suveräna Malteserorden. De två vidarelänkade artiklarna är också intressanta – i det att de visar en del av det känsloläge som finns på sina håll inom den katolska världen.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Stormästaren och generalkaptenen

Så tycks dammet tillfälligt ha lagt sig kring Suveräna Malteserorden:
Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto har valts till stormästarens ståthållare och leder Malteserorden tills en stormästare kan utses. Läs mer här eller här.

Även Ungerska Vitézorden står inför ett ledarskifte: H.K.K.H. vitéz József Árpad von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen har gått bort den 30 april i Madrid, Spanien, i en ålder av 84 år.

Eftersom denna orden inte är dynastisk är det i teorin möjligt att ”vem som helst” blir stormästare, men det troligaste är att vitéz József Árpads äldste levande son vitéz József Karóly övertar rollen som generalkapten i syfte att bibehålla kopplingen till den Habsburgska gren som varit palatiner och – under en kort period 1919 –  till och med statschef över Ungern.

H.K.K.H. vitéz József Karóly von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen, är utsedd till generalkapten i survivans och blir då Vitézordens femte generalkapten.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Stormästarval i Suveräna Malteserorden

Efter att Fra’ Matthew Festing avsatts som prins och stormästare för Suveräna Malteserorden under uppseendeväckande former inte riktigt värdigt denna urgamla riddarorden vidtar nu processen att välja en ny prins och stormästare. Tydligen fortsätter problemen – det cirkulerar ett brev på nätet som förbjuder Fra’ Matthew Festing att närvara under valprocessen, med påvens stöd. Det har uppmärksammats på många sätt i de sociala medierna – till och med jag svårt att låta bli att dra på munnen åt ett av de mer ironiska inläggen.

Men om man ska vara allvarlig, och det kanske man ska, så verkar det som att det här är en av de svårare tiderna i ordens historia som kan ha långtgående konsekvenser. Vad jag vet har det inte hänt att påven utövat inflytande för att få en prins och stormästare avsatt, och att påven som överhuvud för en suverän stat, Vatikanstaten, lägger sig i en annan stats förhållanden underminerar också samtidigt Vatikanstatens förhållande till republiken Italien. Det är inte bra att man använt den här vägen för att lösa problem, personstrider och oegentligheter i orden.

EDIT 2017-04-27: O tempora, o moresVatican Reverses Decision, Allows Festing to Take Part in Order of Malta Election.

Publicerat i Faleristik | 1 kommentar

StkPåvlS:tSO KPåvlHGO Bernt Karlsson hädangången

Jag har skrivit ett par inlägg om Bernt Karlsson tidigare här (om hans självbiografi) och här och det var en person som betytt en hel del för mig. Jag har just nått av besked att Bernt stilla insomnat under långfredagen. Bernt hade förlänats utmärkelser som speglar en livsgärning över tre kontinenter, vilket verkligen är en inspiration till andra – att räcka en hjälpande hand där så behövs:

 • Medaljen till minne av Nobels fredspris till FN:s fredsbevarande styrkor i silver (1988)
 • FN:s medalj UNEF (Sinai I) (1959)
 • Storkors av Påvliga Sant Sylvesterorden (2000, Storofficer 1970)
 • Kommendör av Liberianska Afrikas befrielseorden (1975)
 • Kommendör av Påvliga Heliga gravens orden (2017, Riddare 2004)
 • Kommendör av Ungerska Vitézordens förtjänstkors (2006)
 • Riddare av Italienska Solidaritetens stjärnorden (1970)
 • Riddare av Senegals Lejonorden (1988)
 • Polska Förtjänstkorset i guld (1984)
 • Påvliga Jerusalempilgrimens kors i guld (1959)
 • Portugisiska Röda korsets förtjänstmedalj (1984)
 • Österrikiska Röda korsets förtjänstmedalj (1957)
 • Påvliga Heliga gravens ordens pilgrimssnäcka (2011)

Frid över hans minne!

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Besök på Kungliga Patriotiska sällskapet

Häromdagen begav jag mig till Eriksbergsgatan 12A för att stifta lite närmare bekantskap med Kungliga Patriotiska Sällskapet, efter överenskommelse med sällskapets sekreterare Marianne Reuterskiöld och biträdande sekreterare Anette Jonsson.

Sällskapets historia sträcker sig 250 år tillbaka i tiden. Det är under 1760-talet, i frihetstidens slutskede, som man först möter namnet ”Svenska Patriotiska Sällskapet till konsters, slöjders och rikets näringars uppmuntran”. Sällskapet grundades 1766. År 1772 utfärdades Kunglig stadfästelse av Sällskapets grundregler, varefter Sällskapet kallades Kungl. (Svenska) Patriotiska Sällskapet. Att ett sällskap kallar sig för patriotiskt skulle i dagens samhälle kunna synas vara en politisk markering, men inte riktigt så då – som Sällskapet själv skriver: En patriot är en människa som arbetar för det allmännas bästa och inte bara för egen vinning. Syftet för sällskapet är alltså att stödja och uppmuntra dem som arbetar för det allmännas bästa avseende Sverige.

För detta har man i huvudsak två verktyg: fördelning av fonderade medel och medaljutgivningen. Fonderna är i huvudsak två: Understödsfonden avser i första hand spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar. Understödsfonden kan också lämna bildrag till sociala insatser eller projekt som stärker barn och ungdomar, som individer eller i grupp och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra.

Därutöver förvaltar sällskapet Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond (Björns trädgård på Södermalm är ett efternamn, inte ett förnamn): den utdelar bidrag till diakoner samt behövande kvinnor (vårdbiträden, sjuksköterskor m.m.) som är minst 50 år och som under minst 15 år vårdat människor främst på sociala och medicinska institutioner i Stockholm, och det är betydande belopp som årligen delas ut.

Närmare upplysningar om fonderna finns här och den som vill ansöka om medel gör klokt i att läsa allt. Men det här är en faleristisk blogg och det intressant är vad Marianne och Anette kunde berätta om medaljverksamheten. Kungl. Patriotiska Sällskapet har åtta olika medaljer i olika storlekar till sitt förfogande, instiftade vid olika tillfällen men likväl räknas alla i anciennitetshänseende vid bärande som instiftade 1802 då första medaljen instiftades.

 • Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats. Utdelas idag i sällskapets 2:a och 3:e storlek för 20 och 15 års anställning, men det finns ett visst mått av flexibilitet vad gäller åren. Förslag inlämnas på fastställd blankett, lösenavgift betalas. Skälet till att medaljen i 1:a storleken i princip inte längre utdelas är att det finns en gräns för hur mycket en arbetsgivare kan ge sina anställda som gåva.
 • Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärningUtdelas idag i sällskapets 1:a och 2:e storlek för 25 och 20 års ideellt engagemang, till exempel inom en förening, men det finns ett visst mått av flexibilitet vad gäller åren. Förslag inlämnas på fastställd blankett, lösenavgift betalas – men det förekommer att sällskapet själv i enstaka fall beslutar tilldela medaljen till förtjänta personer, då utan lösenavgift.
 • Kungl. Patriotiska Sällskapets EmmerymedaljUtdelas idag i sällskapets 1:a storleken för 15 års anställning i befälsställning till sjöss inom samma företag, styrkt genom sjötjänstutdrag. Medaljen har en åtsida med nautiska emblem och inskription i stället för Konungens bild. Förslag inlämnas på fastställd blankett, lösenavgift betalas.
 • Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande fostrargärning. En nyare, genombruten medalj, som utdelas på förslag av ledamöterna i sällskapet. Den har ersatt det äldre och mycket sällan utdelade silverkorset, som numera är en vilande utmärkelse.
 • Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv – ”Näringslivsmedaljen”Utdelas på förslag av ledamöterna i sällskapet och är en särskild belöningsmedalj för att hedra berömvärda, individuella insatser inom svenskt näringsliv. Belöningarna för ledarinsatser på ägarbasis, i första hand inom ramen för mindre eller medelstora företag. Cirka 10 delas ut årligen: ibland fler, t.ex. om två personer grundat och utvecklat ett gemensamt företag.
 • Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för Sveriges kulturarv – ”Kulturarvsmedaljen”Utdelas på förslag av ledamöterna i sällskapet och är en särskild belöningsmedalj för att hedra insatser för att hedra insatser till fromma för Sveriges kulturarv.
 • Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för odlingsflit eller för förtjänster om trädgårdsodling eller för förtjänster om biodling – ”Trädgårdsmedaljen”. Dessa medaljer präglas vanligen i silver och utdelas på förslag av länens hushållningssällskap eller av Riksförbundet Svensk Trädgård.
 • Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om yrkenas förkovran eller för utmärkt yrkesskicklighet – ”Hantverksmedaljen”. Dessa medaljer präglas vanligen i silver och utdelas på förslag av styrelsen för branschorganisation (t.ex. Stockholms Stads Hantverksförening).

Som synes ovan präglas vissa av medaljerna i silver, medan de övre präglas enbart i guld. Silvermedaljer för inskriptionerna för uppskattad arbetsinsats och för betydande gärning har tidigare funnits och tydligen handlar det om att efterfrågan på dessa upphörde, vilket gjorde att man slutade tillverka dem – men de kan eventuellt tillverkas. Och medan vi är inne på metall, sällskapet subventionerar guldmedaljernas lösenavgifter rätt rejält: vid sidan av de fonderade medlen är sällskapet inte så rikt och medaljutgivningen tär därför på sällskapets kassa. Men det är oerhört hedervärt att sällskapet bibehåller sina gedigna guldmedaljer, och att en insats för det allmänna bästa är guld värt. Real- och symbolvärde går i takt. Och sidenbanden är tillverkade på Almgrens sidenväveri, just för att inte enbart genom utdelande av fonderade medel och medaljer understödja svenskt näringsliv.

betydande_garningdam_liten

Har du tänkt på skillnaderna på medaljerna? Som du ser här invid har den ena medaljen ett ornament invid kronan, medan den andra medaljen saknar ornament: medalj utan ornament är alltid för uppskattad arbetsinsats – då få personer är kvar hos samma arbetsgivare under så lång tid idag som 15-2o år en mer exceptionell medalj än tidigare.

En annan fråga är – hur särskiljs mellan 1:a och 2:a/3:e storleken för damer? Herrar bär ju 1:a storleken om halsen och övrigt på bröstet: damer bär allt monterat i rosetter på bröstet. Jo, helt enkelt genom att rosetten har ett par bakomliggande flikar för 1:a storleken – se bilderna ovan (som inte är sinsemellan skalenliga). Nyhet för mig!

Andra saker som vi diskuterade var det clips man kan bära i kavajens knapphål på slaget för att visa medaljinnehav. Jag tycker att det är väldigt fint att clips:et är gjort av silver med påklistrat smalt band, men här förstod jag att sällskapet var lite i brydderi: silvret oxiderar, bandet blir lätt smutsigt och lossnar även ganska lätt, så det måste bytas ut då och då. Med andra ord, det är ett litet pyssel med clips och av det skälet har man hittills valt att inte särskilt lyfta fram dessa som beställningsvara på exempelvis sin webbplats. Men de finns, och de kostar 200 kr +moms, och utbytesbitar band finns också. Clips kan införskaffas och bäras oberoende av storleken på erhållen medalj. Notera att det gula ska vara uppåt på clipset, som på bandet om halsen: vid något tillfälle har clips med det gröna bandet överst producerats av misstag och några sådana har gått ut innan det upptäcktes.

Slutligen var det intressant att höra att flera av medaljerna har i princip endast sällskapets ledamöter förslagsrätt till, men att det finns en teoretisk möjlighet även för utomstående att skicka in förslag – till exempel, om man nu känner till en betydande fostrargärning i nivå med tidigare medaljörerna Anders Carlberg och Magnus Härenstam värd att uppmärksamma, så kan man alltid inlämna förslag. Det är bra, eftersom sällskapets ledamöter kanske inte kommer i beröring med alla goda krafter i det svenska samhället. Men det är sällskapet som äger beslutet och givet begränsade kansliresurser får man hoppas att denna möjlighet används på ett klokt sätt av förslagsställare.

Det var oerhört trevligt att kunna få möjlighet att få lite djupare insyn i Kungl. Patriotiska Sällskapets verksamhet och inte minst att kunna presentera allt mer sammanhängande i ett inlägg. Få medaljer har den dignitet som Kungl. Patriotiska Sällskapets har, inte minst beroende på stränga kriterier och att man valt att bibehålla medaljer i gediget guld. Jag hoppas att fler ser möjligheten att belöna framstående insatser – för det allmännas bästa.

Publicerat i Faleristik | 2 kommentarer