Utredning av ordensväsendet m.m.

Äntligen! På SvD Brännpunkt skriver idag de riksdagsledamöter i KU, en bred politisk majoritet, om att bl.a. låta utreda det offentliga belöningssystemet, inklusive de fyra riddarordnarna, professors namn och vissa regerings- och myndighetsmedaljer. Därmed kan Sverige uppnå ett offentligt belöningssystem som är likadant som stora delar av resten av världen, och i modern tappning.

Skälet att debattartikeln kom idag hänger nog samman med att KU sammanträdde idag och betänkandet är i det närmaste slutjusterat. Närmast ser det i processen ut som att KU:s betänkande 2017/18:KU28 Allmänna helgdagar ska beredas den 17 maj. Det blir en riksdagsdebatt den 23 maj men givet majoritetens bredd kanske debatten blir mer en formsak. Därefter beslut den 24 maj.

Därefter vidtar väntan, och man får hoppas att regeringen agerar före valet genom att lägga fast ett utredningsdirektiv och besluta vilka personer som ingå i utredningen. Utredningen kommer att löpa en tid, säg ett år, därefter kommer den att överlämnas till regeringen, som i sin tur kommer att låta utredningen gå ut på remiss. Efter att remissinstanserna skickat in sina remisser kan regeringen börja arbeta med en proposition till riksdagen utifrån utredningen och remissinstansernas svar.

En ”propp” till riksdagen är egentligen bara nödvändigt för lagförslag, eftersom riksdagen beslutar om lag, men då ordensfrågan behandlades i början av 70-talet var det genom en proposition – så blir det sannolikt en proposition även nu och inte minst om andra frågor hanteras som kan kräva lagändringar. Därefter fattar riksdagen beslut igen och ett betänkande går till regeringen att effektuera. I normalfallet är det så att regeringsmajoriteten skriver propositionen, och samma majoritet enas i riksdagen om betänkandet. Därför är det vanliga att propositionerna går i stort sett ograverade genom riksdagens beslutsprocess.

Så det tar ett tag innan frågan är i hamn, gissningsvis runt tre-fyra år om tåget går som normalt. Det blir en spännande resa att följa och en väldigt spännande utveckling just i år, 270 år jämnt sedan ordnarna infördes.

Den intresserade kan läsa mer i phaleristicas blogginlägg och följa länkarna till SvD Brännpunkts artikel. Jag är lite för däckad, vårförkyld och febrig just idag för att skriva ihop något mer…

Annonser

Amarantherbalen 2018

Den gode KPS:tMO Mats L. bjuder på en betraktelse över ett evenemang jag inte kunde deltaga på. Om någon annan känner sig manad att skriva något om någon begivenhet, skicka gärna! Mailadressen finn på ”Om mig”.

20180506_131650.jpg

Vi sitter i droskan, hustrun och jag. Klockan är strax före fem denna lördag i april. Vi är på väg mot Grand Hôtel och Blasieholmen. Andra har redan under förmiddagen förberett för vår ankomst. Uppemot 700 galaklädda gästerna beräknas uppenbara sig till årets upplaga av Amarantherordens stora högtidssammankomst. Ett hundratal av oss är förväntansfulla recipienter.

Solens strålar börjar värma. Vädret är strålande vackert och vinden smeker våra kinder när vi så stiger ut ur droskan, för att sedan leta oss fram till rätta entrén. Därifrån slussas i elegant upp till salongen i Bolinderska våningen för att så bli mottaga med ett varmt leende och ett första glas champagne med lättsam gyllengul ton och som bjuder på en generös doft. Glitter, gnistrande färger, härligt frasande tyger och ett faleristiskt potpurri möter oss i vimlet. Likaså ett och annat bekant anlete vilket gjorde tillställningen än mer angenäm. För aftonen påhängda första gradens ordensdekoration kunde vi möta solen strålar i guldglans.

Amaranterorden var en hovorden som existerade i drottning Kristinas hov år 1653-54. Här upptogs damer och herrar, som under lördagarna superade ute på Ulriksdal med drottningen för att ”lära känna och beundra denna furstinnas känslor”.  Denna hovorden blev sedan förebild för nuvarande sällskapsorden som bildades 1760 med sällskapsglädje för en utvald krets. Första gradens dekoration utgörs av drottningens stjärna med dubbla motvända ”A” i amaranterrött band med gröna kanter. Årtalen 1653 & 1760 återfinns på dess revers.

Efter en mindre tids väntan så infann sig så stunden att fullvärdigt få uppnå första graden, De uppriktiga, i Amaranterorden. Därefter vägleddes vi till uppdukade bord i Vinterträdgården tillsammans med övriga gamla och nya ordenssyskon. Hustrun och jag erhöll placering vi bord 49. Med ens fann vi att både till vänster och till höger kopplingar till vår dotters gudfar och gudmor. Likväl mittemot så fann jag till min stora glädje även en portugisisk koppling. Vilket fick mig att samtala om huset Braganza och Kungl. Portugisiska S:t Mikaels av vingen orden välgörenhetsarbete på Sao Tomé & Principe.

Förträffligt goda rätter i supén gjorde stor succé tillsammans med balanserade och väl avvägda drycker.  Festligheterna förgylldes tillika med divertissement av underbart vackra toner och skönsång. När så aftonens utsökta måltids samtliga delar av avnjutits till fullo, spelades det på sedvanlig sätt upp till dans i Spegelsalen. Det blev vals som traditionen påbjuder.

Aftonen bjöd verkligen på en fest stämning med glädje, glans, mingel och nya bekantskaper. Minnet härav kommer synnerligen att vara ljuvt. Det var så dags för refrängen och åter ta droskan hemåt i Stockholms natten. Nöjda och belåtna efter en supertrevlig kväll. Ett stort tack till våra faddrar Jonas & Lars. Tack – det gjorde ni bra!

Ett nytt kapitel

De kungl. svenska riddarordnarna har, enligt bl.a. Wikipedia, något som kallas ordenskapitel i slutet av april i anslutning till Fredrik I:s födelsedag, de svenska riddarordnarnas instiftare. Det kan även äga rum i början av maj, som igår. Och det låter ålderdomligt och udda, men ordenskapitlet är närmast ett årsmöte för de kungl. svenska riddarordnarna. Själva ordensförläningarna äger som bekant rum i särskild ordning i det som kallas extra ordenskapitel.

Ordenskapitlet är sammansatt av ordnarnas stormästare i form av H M Konungen, och består av ordenskanslern, vice ordenskanslern samt fyra personer valda av stormästaren: H Exc riksmarskalken Svante Lindqvist, UD:s protokollchef Charlotte Wrangberg, Urban Bäckström och Fredrik Wersäll. Därutöver närvarar övriga ämbetsmän och tjänstemän vid Kungl. Maj:ts Orden under ordenskapitlet för att föredra sina områden och/eller svara på frågor om verksamheten.

Stormästaren är närmast årsmötesordförande, ordenskansler föredragande och mötet handlar till stor del om ekonomi: om årsredovisning för föregående år, ansvarsfrihet, budget för innevarande år. Ordenshistoriografen lämnade uppgifter om de nya och avlidna serafimerriddare och dito ledamöter: ordensintendenten redogjorde för verksamheten i främst ordenssalarna och Riddarholmskyrkan. Vapenmålaren visade och berättade om de sköldar som färdigställts under verksamhetsåret, till Hans Majestäts intresse. Därutöver några övriga ärenden.

Slutligen drogs en del kommande personalförändringar vid Kungl. Maj:ts Orden: flera av ämbetsmännen och tjänstemännen är lite till åren komna, vilket kommer att leda till en omflyttning och några nya namn. Som jag själv är ny och det här var mitt första ordenskapitel, presenterades mitt namn och titel: vilket ledde till att jag på stormästarens fråga fick försöka förklara vad en tekniksystemledare arbetar med. 😀

Då ordenskapitlet var slut återstod att umgås lite kort under mer avslappnade former och ordenskanslern uppmärksammande Per Nordenvall för hans långa tjänst vid KMO, hans arbete i Riddarholmskyrkan med en då ny hängning av serafimersköldarna och framförallt boken om Serafimerorden som Per var redaktör för 1998. Per konstaterade att 34 år är en ganska lång tid i ett uppdrag. Varpå Hans Majestät snabbt replikerade med glimten i ögat: ”Hå, jag har hållit på längre!” och skålade med Per.

Malteserorden har valt ny stormästare

Phaleristica

 
FraGiacomoDallaTorre Malteserordens nye stormästare Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.

Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto har idag valts till Malteserordens 80:e stormästare vid det s. k. fullständiga statsrådets sammanträde i Rom. I ett år har han tjänat som stormästarens ställföreträdare och är nu vald till ämbetet på livstid. Imorgon avlägger han den högtidliga eden inför påvens representant och tar över styret över den 900-åriga katolska riddarorden.

Den nye stormästaren är italienare, 73 år gammal och konsthistoriker. 1985 blev han medlem av Malteserorden och 1993 avlade han löftena för att ingå i ordens religiösa kärna – rättsriddarna. Därefter har han innehaft flera höga positioner, bland annat som storkommendör d. v. s. rättsriddarnas ledare och stormästarens ställföreträdare.

Det blir nu Giacomos uppdrag att fortsätta det förnyelsearbete av orden som påve Franciskus initierat. Det talas bland annat om att släppa kravet på adelskap för höga grader och ämbeten. Kanske blir han den…

View original post 124 fler ord

Vårbal i Sankt Mikaelsorden 2018

Under förra året bestämde jag och min fästmö oss för att vi skulle gå på en av balerna som arrangeras i vår. Valet stod mellan Stora Amarantherorden och vårbalen som kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden arrangerar för första gången, ett steg upp från de middagar man tidigare hållit på vårsidan. Som f.d. t.f. domare (ordförande) för Kungl. brödraskapet av densamma orden i Sverige kände jag att det vore intressantare att välja Sankt Mikael, inte minst för en mindre och mer familjär sammankomst.

Efter en intensiv dag var det kort om tid att byta om, och jag kunde inte för mitt liv hitta vare sig miniatyr eller ordenstecknet i vårt begynnande flyttkaos. Lite genant att komma på den ordens fest vars ordförande jag varit utan att hedra orden genom att bära dess kors, men så fick det nu bli.

Domaren KPS:tMO Magnus Carlsson hälsade välkommen till van der Nootska palatset på Södermalm, och efter en välkomstskål kunde gästerna mingla och även föreviga kvällen genom en inhyrd fotograf. Utöver Sankt Mikaelsorden fanns flera av de ICOC-registrerade ordnarna närvarande, varav ordens beskyddarinna i Sverige H.K.K.H. Walburga Habsburg Douglas är både Dam av Suveräna Malteserorden och Ledamot av kejs. Österrike-Ungerns Stjärnkorsorden.

I anslutning till middagen höll domaren ett mycket tänkvärt tal kring ridderskap och vad det står för: det inre, det allvar och den tro som kan tyckas stå i kontrast med det yttre och lättsamheten i att ses för en vårbal. Talet bildade fond till det senare moment där en riddare och hedersbroder mottog investitur, och en riddare och hedersbroder upphöjdes till kommendör. Efter vinstdragningarna i välgörenhetslotteriet vidtog kaffe och dans.

Det var väldigt roligt att återse vänner och bekanta inom och utom Sankt Mikaelsorden. Skattmästaren/sekreteraren KPS:tMO Mats Larsson hade som vanligt varit den drivande kraften i evenemanget och fv vice domaren KPS:tMO Lars Jönsson fyllde med sedvanlig säkerhet rollen som ceremonimästare: tillsammans hade vi alla en mycket trevlig kväll under Sankt Mikaels vinge.

Den okända (ordens)Sällskapet 4-VT

Fick ett mail för någon vecka sedan, från Markus…

Efter att min mormor gått bort i höstas har vi hittat min morfars ring. Det är bland annat ett georgskors på den, och så står det 4-VT från det ordenssällskapet han var medlem i, i Filipstad. /…/ Nu under påsken så visade min mor mig ett papper, med en kallelse för min morfar att infinna sig hos orden för att tacka honom för de 16 år han då varit medlem i Lyktan i Filipstad. Det stod också något om att det var en del av 4-VT orden.

Jag fick också bilder på ringen. Ett tämligen unikt stycke, eftersom ringskenan inte är likformig hela vägen. Den är till största delen jämnbred, men har även två runda och ett ovalt skenstycke.

Vad är 4-VT orden? Är det någon som har mer information? Det verkar inte finnas något på nätet och jag har aldrig stött på denna orden förut. All hjälp tas tacksamt emot.

EDIT: bild på kallelsen till att mottaga jubilartecknet. Intressant att det utdelades efter så kort tid som 16 år, men jag antar att det är kopplat till ordensnamnet och 4 x 4 år.

Sällskapet4VT

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: