PRV avslog S.H.O.S.J.

Den självutnämnda riddarorden Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta c/o en svensk överstelöjtnant har 2017-08-25 fått avslag på sin utökade varumärkesansökan med ordens vapen, krönt av kunglig krona med vapentält samt texten UT UNUM SINT. 

Invändningen gäller den slutna kronan, som är förväxlingsbar med den svenska officiella kronan. Därmed kommer ansökan i konflikt med lagen om skydd för vapen och vissa officiella beteckningar. 

S.H.O.S.J. har sedan 2013 haft ett liknande varumärke registrerat, vilket dock gjordes utan erforderligt hörande av Riksarkivet. Oklart i beslutet om även det faller, då även detta vapen har en sluten krona. Riksarkivets invändning i den utökade ansökan är lika giltig för det först antagna varumärket, varför registreringen borde falla.

Äkta riddarordnarna Johanniterorden i Sverige och Suveräna Malteserorden har gjort olika varumärkesregistreringar för att förhindra renommésnyltning av självutnämnda riddarordnar, vilket man alltså inte behövde gå in på i det aktuella fallet.

Annonser

Ny påvlig adelstitel? NOT!

Av och till stöter man på skojade och bedragare – tveksamma kungligheter, adel, eller  ordnar. Här är dock en person som tar priset: trefaldig påvlig riddare OCH påvlig baron, nej, markis! Därutöver grundare av en egen johanniter-/malteserorden – The Medical Order of the Knights Hospitaller(!).

Läs och begrunda! För den som granskar förtjänsterna blir det väldigt tydligt att denne new age-”doktor” varken kan ha erhållit påvlig riddarorden eller erhållit påvlig adelstitlar. Tack Bo för tipset!

(I övrigt, har underlag till flera inlägg men tiden räcker helt enkelt inte till. Hoppas på läsarnas tålamod.)

RStbEmpO och RRS:tStO3kl med proveniens

I skuggan av general Rappes GMtf som gick på Auktionsverkets ordensauktion i söndags, så fanns ett par intressanta objekt. Allt började med att Fältmajoren och jag i torsdags besökte Auktionsverket då han ville titta på vapnen och han tyckte att jag borde titta på ordnarna och medaljerna.

Det fanns verkligen många objekt som var intressanta, Men blicken stannade vid Member of the Most Excellent Order of the British Empire (Military) eller Riddare av Storbritanniska Empireorden, som orden och klassen kallas på svenska. Att den förläntas för militära förtjänster visas av att bandet har en smal rand mitt på bandet i samma färg som bandets ränder på kanterna. Hm, just ett sådant ordenstecken har jag hållit i, tänkte jag, mina äldsta barns mormors mors make erhöll M.B.E. När jag lyfte blicken lite, så ser jag ett kuvert, märkt  Lieutenant Carl H. Thelander M.B.E.

Högst densamme, ett av skälen till varför äldste sonen heter Henrik i andranamn. Wow! Fältmajoren propsade på att jag skulle titta i kuvertet och den vänliga personalen mötte önskemålet. Jag trodde att det enbart innehöll ordensbrevet, men det var så mycket mer. Bland annat fanns ett brev från Försvarsmakten som beskriver att Carl Henrik arbetat med ”viss försöksverksamhet” på Öland tillsammans med brittisk personal 1944 – sannolikt radar/signalspaning. Han förlänades M.B.E. 1947. Orden hade gått i arv till andra delar av familjen, men har nu ropats in av äldste sonens moder, för att bevara en viktig del familjehistoria till kommande generationer.

På auktionen fanns också ett ordenstecken Riddare av Ryska Sankt Stanislausorden av 3 klass. Fint skick, utan band, högst upp på mittersta kortet. Först i efterhand förstod jag att även det har en släktkoppling för mina barn, för det var inlämnat av samma person som lännat in RStbEmpO. Det ordenstecknet har jag också hållit i tidigare, det var ”morbror Lindvalls” orden. Troligen barnens mormors mormors bror Lindvall. Lite synd att jag missade kopplingen, det hade varit kul att försöka ropa in orden, inte minst eftersom jag själv har en koppling till kejs. Ryska Sankt Stanislausorden. Men jag har i alla fall kunnat klarlägga mer om vem denne ”morbror Lindvall” var. För tillsammans med orden följde också ett miniatyrmontage med RVO och Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld. Och en googling på Vasaorden och Lindvall hittar direkt överingenjör Carl August Lindvall RRS:tStO3kl, RVO(1kl) 1881. Hoppas därmed att jag kan ge köparen lite proveniens.

EDIT: när jag höll i ordenstecknet låg medaljbandet i asken, löst utan fästanordning. Någon har sedermera slängt det, eftersom det kanske setts som ”trasigt”. Gör aldrig det! Originalbanden är värdefulla att ha, även om de är trasiga eller smutsiga. Det drar inte ner i pris, tvärtom: en orden eller en medalj utan band betingar ett lägre pris än en med ett smutsigt eller trasigt band. Reproducerade band går att köpa, så det är inget problem: däremot går det inte att återfå originalband när de en gång är borta.

Självutnämnda Tyska ordens svenska kommenderi

Googlar runt lite som jag ibland gör, för att hitta nya självutnämnda/oäkta/illegitima riddarordnar och en Tyska ordens svenska kommenderi aviserar träffar 1/11 2017 (för att utnämna vicekommendator för Sverige) och 11/8 2018 (investitur). Det är dock helt klart att det är en självutnämnda/oäkta/illegitima riddarorden.

Den äkta Påvliga Tyska orden är inte en riddarorden, utan en katolsk monastisk orden som har lekmän i form av ”familjarer”/”marianer” knutet till sig. Övergången från riddarorden till monastisk orden genomfördes 1929 och det innebär i princip att den som påstår sig vara riddare av Tyska orden per definition inte är äkta – därför att marianerna inte är riddare. De enda riddarna av Påvliga Tyska orden är de fåtaliga hedersriddarna och de är exceptionellt framstående personer. Påvliga Tyska orden har (såvitt jag vet) inte svenska medlemmar eller marianer, än mindre en svensk avdelning. Caveat Emptor…

Tillväxt i svenska löjtnantskapet av Ungerska Vitézorden

Under förra helgen antogs två svenska hedersriddare av Ungerska Vitézorden vid ordens årliga sammankomst i Ungern. Speciellt var att dessa två svenskar är bland de första att förlänas sitt hedersridderskap av kaptengeneralen HKKH vitéz József Károly von Habsburg, ärkehertig av Österrrike, prins av Ungern och Böhmen, som just tillträtt sitt ämbete. De åtföljdes av vitézi hadnagy (riddarnas löjtnant) för Sverige Robert Boronkay VRNT. Detta betyder att det svenska löjtnantskapet har en modest men solid tillväxt genom främst svenska ungarofiler men även ungrare med eller utan tidigare vitézi i sin familj. Mycket glädjande! 

Ny főkapitanya (kaptengeneral) för Ungerska Vitézorden

Som tidigare noterats har HKKH vitéz József Árpád von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen, gått bort tidigare i år. Den 5 september 2017 svor hans äldste levande son, HKKH vitéz József Károly von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen, eden som főkapitanya (kaptengeneral) för Ungerska Vitézorden. Detta skedde i en liten katolsk kyrka i Alcsutdoboz som den ärkehertigliga familjen lät bygga 1907, i en mindre krets bestående av övriga ordensledningen, vilken vitéz Éva Berkovits bosatt i Sverige är en del av, samt vitéz József Károlys faster HKKH Kinga, ärkehertiginna av Österrike, prinsessa av Ungern och Böhmen. Med sin femte kaptengeneral kan Vitézorden fortleva tryggt.

Faleristisk konferens i Tallinn

Bra tips för den som har Facebook – en möjlighet att den vägen se föreläsningarna!

Phaleristica

konferens

Idag inleds den XI:e konferensen för europeiska faleristiska föreningar (XI Conference of European Phaleristic Societies) i Tallinn. Det är Tallinns ordensmuseum som står värd och över hundra representanter från 17 olika länder deltar. Sverige representeras av Kungl. Maj:ts orden. Ytterligare 15 museer och 11 föreningar finns på plats för att umgås och förkovra sig i ordens- och medaljvetenskapen.

I programmet ingår fem föredrag i faleristiska ämnen. För den som inte är på plats är det så bra ordnat att museet live-sänder föredragen på sin Facebook-sida. Det går till och med att ställa frågor i kommentarsfältet. Konferensdeltagarna kommer sedan att besöka krigsmuseet, domkyrkan och Kadriorgs slott. Därefter följer en galamiddag på sjöfartsmuseet. Foton kommer att läggas ut på Instagram.

Serien med faleristiska konferenser inleddes 2005 av Ordenshistorisk Selskab i Danmark. Sedan 2009 hålls dessa årligen i någon europeisk stad. Konferenserna har hållits i:

  1. Köpenhamn, Danmark (2005)
  2. Bryssel, Belgien (2006)

View original post 27 fler ord

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Ordnar, förtjänsttecken och medaljer i Sverige

Orders, decorations and medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

%d bloggare gillar detta: