Falska Tyska orden till Sverige

Tyska orden är en känd orden med rötter i medeltiden. Sedan 1929 är den inte längre en riddarorden, utan en katolsk munkorden. Orden har dock kvar möjligheten att utnämna hedersriddare, oftast kungligheter eller högadliga katoliker. Vid sidan av det finns institutionen med familiarer, eller marianer (Från Jesu moder Maria), vilka får bära ett enklare kors om halsen. Man kan betrakta marianerna som något av en tredje orden.

Problemet är att det finns en självutnämnd/oäkta orden som är mycket aktiv på Facebook som löpande duperar folk till att tro att de engagerar sig i den äkta Tyska Orden, när de i själva verket engagerar sig i något oäkta. Äkta Tyska orden finns inte på Facebook… Nu finns tydligen ett svenskt kommenderi av denna fejkade Tyska orden. Suck!

Två kontrollpunkter:

  • Är jag som erbjuds orden katolik? Munkarna är katoliker och marianerna är av tradition katoliker. Om orden erbjuds till protestanter är det inte den äkta orden.
  • Denna orden talar om marianerskapet som om det vore en ridderskap. Per definition är det just vad det inte kan vara, om nu påven ändrat orden till en rent monastisk orden. Så om man erbjuds ridderskap i Tyska orden, avböj. Då är det inte äkta.
  • Är ordens högmästare Bruno Platter? Om inte, en oäkta orden.

Caveat Emptor!

Fotnot: det finns även en evangelisk-luthersk gren av orden under beskyddarskap av Nederländska kunghuset, men denna orden för en tillbakadragen tillvaro, är ganska liten och förutsätter adelskap, vilket gör att denna orden svår att kopiera.

Publicerat i Faleristik | 1 kommentar

Baltiska Ridderskapens bal

De Baltiska Ridderskapen i Sverige är en förening öppen för i Sverige bosatta personer tillhörande de fyra baltiska ridderskapen: det estländska, det livländska, det kurländska och det öselska. Personer i Sverige som tillhör baltiska adelssläkter är medlemmar. Föreningen håller återkommande en bal för föreningens medlemmar, medlemmar av Riddarhuset, Ointroducerad Adels Förening samt inbjudna gäster. Balen gick av stapeln förra helgen på Riddarhuset och ser ut att ha varit ett mycket trevligt evenemang, ser jag på vänners Facebook: för egen del helg med barnen.

Bland annat dansar man français, en så kallad turdans, där alla deltagande utgår från en stor fyrkant och figurerar mot varandra mot varandra i olika formationer. Det är en dans då deltagarna måste bjuda på sig själva, och när alla gör det så kan det fantastiskt kul! Inför balen arrangeras övningstillfällen, så att alla ska kunna känna sig väl hemmastadda dansen. Hoppas att kunna delta vid något tillfälle, och jag hoppas att någon av de gästande vill skriva en rad här om den.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Nyfiken på ordenstecken? 8/3-17

Är du nyfiken på ordenstecken? Missa då inte onsdagens föreläsning kl. 18.00 av ordensintendenten m.m. Tom C. Bergroth på Kungl. Slottet! Läs mer här! Tom kommer presentera ordenstecken som burits av huset Bernadotte, varav flera vilka gått i arv. Mycket intressant och spännande!

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Lustigheter i listorna

Mer om ordensmatriklarna!

Phaleristica

Internet blir allt mer rikt på ordenshistoria! Förra veckan gjordes de danska ordensvapenböckerna läsbara på nätet, och bara några dagar senare skedde samma sak med de svenska ordensmatriklarna. Alltså de handskrivna listor som förts sedan 1748 över dem som fått en svensk statsorden. Det är Riksarkivet som fått i uppdrag av Kungl. Maj:ts orden att digitalisera dem och göra dem tillgängliga för alla.

Totalt är det 14 böcker för perioden 1748 till 1979. Det är talande för det svenska ordensväsendets utveckling att den första räckte i 53 år, den andra i 27, den tredje i 20 och från mitten av 1800-talet är det en matrikel per decennium som gäller. Antalet ordensutmärkelser ökade allteftersom statsapparaten växte.

e0000836_00005 Den äldsta serafimerlistan med Fredrik I som nr 1/2 a.

I den äldsta matrikeln finner vi de första 24 serafimerriddarna med födelse- och utnämningsdatum, valspråk samt nummer skrivna i sirlig stil. Listan har dock fått justeras flera gånger i efterhand. T.ex. har…

View original post 342 fler ord

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Nijmegen 101st – it is on

vierdaagsekruis

”Trasigt kors” vs kors m krona

Om 144 dagar är det dags för Nijmegen-marschen och efter lång tvekan har jag ändå anmält mig. Dels för utmaningens skull – förra året bröt 10% av deltagarna – men också för att gång är ett ganska bra sätt att hålla igång. Men även för att det var ett antal i min ålder som förra året blev inspirerade. Så kom igen! Anmälningstiden för civila som gick förra året stänger 24/2, men för dem som som inte gick förra året öppnar anmälningstiden 27/2 och stänger 31/3 på http://www.4daagse.nl/ Mina egna reflektioner från förra årets första marsch, som civil, hittar du här.

Och kanske slipper man då den vänligt pikande funderingen från mer seniora vandrare: ”Ditt förtjänstkors är trasigt – kronan saknas ju.” För 2:a avklarade marschen innebär att man förlänas Nederländska Förbundet för fysisk fostran kors i brons med krona (NedNijBKmkr). Får se om jag klarar det igen…

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Kungl. Maj:ts Orden – matriklar online!

Kungl. Maj:ts Ordens matriklar finns nu tillgängliga från Riksarkivet! 🙂

medaljBlogg

Ibland så händer det och något riktigt oväntat stort uppenbarar sig. Nej, inte lottovinsten utan något viktigare. Kunglig Majestäts ordensmatriklar finns nu online! Jo, det är sant! Nu kanske de flesta ”vanliga” människor rycker på axlarna och yttrar ett oengagerat ”meh”. Men för de utvalda intresserade så innebär det här många timmar på sena kvällar av kalenderbitande. Nåväl, vad är det som är online då?

De källor vi nu kan ta del av är matriklar över de som tilldelats ordnar, dvs listor över innehavare. Det kanske är mager information, men det är grunden till mer kunskap om hur ordnar använts. Om man inte har skelettet så blir det en väldigt lös människa, det samma gäller kunskap. Tidsperioden är 1748-1979 [Sic!] så det täcker hela perioden. Varför just 1979 vet jag inte, men det kan vara ett fel. Vidare verkar listorna vara sammanställda vid ett senare tillfälle och inte under processen…

View original post 164 fler ord

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

PåvlHGO: ståthållarbyte, storpriorsbyte

Under lördagen nådde högtidligheterna i svensk-danska ståthållarskapet av PåvlHGO sin höjdpunkt. I Katolska domkyrkan på Södermalm samlades kaplaner, riddare och damer samt gäster och vanliga kyrkobesökare för att se tre nya riddare, två nya damer samt två kaplaner upptas i orden av stormästaren själv. En mycket fin mässa genom både kanslern StkPåvlHGO Davor Zovkos baryton och ungdomskören.

Bland gästerna kunde man se ordenskansler, vice ordenskansler samt ordensintendent vid KMO, därutöver riddare från andra ordnar som upptas i ICOC:s register, såsom JohO och SMaltO samt ItS:tMLO och PS:tMO. Under middagen i Domkyrkosalen förlänades ytterligare några förtjänstkors till icke-katoliker som understött ordens verksamhet i Det Heliga landet, varav två PåvlHGO:sFK2kl och tre PåvlHGO:sFK3kl. Osedvanligt många, men symptomatiskt kanske för ett stormästarbesök. Efter kaffet bröt delar av sällskapet upp, medan yngre deltagare på middagen avrundade på Scandic Malmen.

Den stora nyheten var dock skiftet av ledning. För precis ett år sedan utnämndes H.Exc. ledamoten av stormagistraten StkPåvlHGO Bo J. Theutenberg till regent ad interim, då förutvarande ståthållaren, StkPåvlHGO Stefan Ahrenstedt frånträdde uppdraget. Efter middagen presenterades den nya ledningen för ståthållarskapet Sverige-Danmark: H.Exc. biskop Anders Aborelius frånträdde uppdraget som storprior, vilket i stället upptogs av den danske biskopen, Czeslaw Kozon. Msgr Stjepan Biletic utsågs till storprior koadjutor. Den nye ståthållaren är Tommy Thulin, som varit mycket aktiv i stiftet och i orden under lång tid.

Sammantaget har det varit en mycket trevlig och väl genomförd högtid för Heliga gravens av Jerusalem riddarorden, från det officiella mötet med Kungl. Maj:ts Orden till investitur och middag, och stormästaren uttryckte stor glädje och tacksamhet för vad han fått vara med om här i Sverige.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar