Prins Eugen-medaljen 5/11 2018

Under dagen har H M Konungen delat ut Prins Eugen-medaljen i Prinsessan Sibyllas våning till fyra närvarande mottagare av fem. Hovets informationsavdelning har gjort en kort film som visar utdelningen och en sammanfattning finns också att beskåda i bild och text. Utöver medaljörernas medföljande samt medaljkommittén närvarade även Islands ambassadör Estrid Brekkan, då en av mottagarna var isländska.

Jonas ArnellCeremonien leddes av vice ordenskansler Staffan Rosén biträdd av ordenskanslisten Anna Lilliehöök, medan undertecknad tog emot gästerna i Östra valvet och visade dem tillrätta. Eftersom det är färre mottagare än H M Konungens medalj, så blir det en närmare känsla i utdelning och efterföljande mingel.

För egen del var detta den första Prins Eugen-medaljutdelningen, samtidigt som det var den sista för andra. Det stämmer till eftertanke, likaså det ansvar som det innebär att vara en del av en levande tradition och ett levande slott.

Annonser

Vitézordens middag 27 oktober 2018

UnknownLördagen den 27 oktober höll det svenska löjtnantskapet av Ungerska Vitézorden en middag för ett tjugotal medlemmar och gäster för att högtidlighålla minnet av Ungernrevolten, som startade 23 oktober 1956 och fortsatte till 4 november 1956. Middagen ägde rum på Militärsällskapet, vilket är naturligt då Vitézorden i första hand förlänades baserat på militär tapperhet under första världskriget, senare även andra världskriget.

Den svenske vitézlöjtnanten (vitézi hadnagy) Robert Boronkay återgav ordens historia under middagen, och som inbjuden gäst höll jag högtidstalet som gick igenom Ungernrevoltens förlopp samt berörde de svenska kopplingarna – den svenska insatsen från trängtrupperna via Röda korset för flyktinglägret i Österrikiska Traiskirchen och dess siste levande deltagare UngVORK Bernt Karlsson samt hur Sverige öppnade sina gränser för någonstans mellan 6 000 och 8 000 flyktingar som kom inom en sexmånadersperiod, bland annat Tivadar Berkovits. Talet underströk plikten som riddare att verka för demokrati och frihet samt att verka för människors hjälp.

Innan taffeln bröts överlämnade vitézi hadnagy också diplom och insignier till en ny hedersriddare av orden, som blivit förhindrad att åka till ordens generalkapitel i september. Denne höll ett tal som gav bakgrunden till sin utmärkelse, hur hans far och farbror understött Ungern på olika sätt. Därefter vidtog kaffe och mingel innan kvällen nått sitt slut.

Tre nya svenska damer av PS:tMO

Under helgen har kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden samlats till årets generalkapitel i Portugal under ledning av stormästaren HKH Duarte Pio, hertig av Braganza. Den svenska delegationen valde dock delvis ett annat upplägg än övriga delegationer, då man ville utforska mer av Fatima, som är en av den katolska kristenhetens större pilgrimsorter. Under ledning av domaren Magnus medföljde bl.a. kaplanen, pater Klaus Dietz SJ. Tre svenska kvinnor mottog investitur i kungl brödraskapet av Sankt Mikaelsorden och blev damer av PS:tMO.

Investitur i Ungerska Vitézorden

41673905_10155790946586444_257475777497399296_n
foto: Robert Boronkay 2018

Under hösten är det flera riddarordnar som har investitur. Först ut under helgen 8-9 september var Ungerska Vitézorden och kaptengeneralen HKKH vitéz Josef Karl von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen antog fyra svenska hedersriddare och en ärftlig svensk ledamot med ungersk härstamning. HKKH Georg von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern m.m., yngre son till Otto, närvarade. Evenemanget ägde rum i Ungern och den svenska delegationen leddes av Robert Boronkay, vitézi hadnagy för Sverige. Glädjande att det svenska löjtnantskapet är livaktigt. Om någon vecka är det generalkapitel för både kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden och kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden.

Ny högmästare för Tyska orden

I dagarna har Påvliga Tyska orden (PåvlTyskO) hållit generalkapitel. Inför det har tydligen högmästaren Bruno Platter inte ställt upp för omval. Till den 66:e högmästaren för Påvliga Tyska orden valdes i stället den 22 augusti Frank Bayard, född 1971 i Püttlingen/Saar, inträdde i som munk i orden 2000, prästvigd 2006 och verkade i orden som generalekonom före tillträdet som högmästare. Tack Maikel för info!

Tyska orden – Caveat Emptor

Det finns två äkta grenar av Tyska orden, nämligen Påvliga Tyska orden (PåvlTyskO) och Nederländska Tyska orden (NedTyskO). Den förra är i princip för katoliker i väst- och centraleuropa som blir munkar (eller marianer/familjarer, något som liknar tredje orden) och den senare är för nederländska adliga protestanter. I Sverige har det funnits enstaka medlemmar och familjarer/marianer från den påvliga grenen, men i dagsläget finns nog inga svenskar engagerade.

PåvlTyskO har nu valt att lägga upp en lista på olika ”Tyska orden” som inte är äkta, för sådana florerar storligen – ett resultat av att PåvlTyskO och NedTyskO inte varit tillräckligt publika via internet och sociala medier, vilket har skapat utrymme för lycksökare som mer eller mindre sålt medlemskap. Väldigt bra!

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Pilandsbloggen

Skamlös rip-off sedan 2008 f.Kr

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: