Världens mest sällsynta pass

En artikel i dagens Expressen presenterar världens mest sällsynta pass. Ordensintresserade torde nicka igenkännande, även om detaljerna inte tidigare varit så kända tidigare…

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

H M Konungens medaljförläningar 6/6 -17

Med nationaldagsfirandet följer också Gustav, H M Konungens namnsdag, och den andra dagen på året då medaljtilldelningar offentliggörs. Se pressmeddelandet här! En socialdemokratisk f.d. minister, skådespelare, konstnärer, engagerade i den ideella sektorn m.m. har fått ett synligt uttryck av tacksamhet från statschefen. Medaljerna delas ut vid en ceremoni på Kungliga slottet den 20 juni.

En sak jag funderat över är vad adjektiven framstående, betydande och förtjänstfulla betyder i de olika motiveringarna, är det ett intrikat sätt att på något sätt uttrycka skillnader i förtjänster? Efter en fråga till ordenskanslisten vid Kungl. Maj:ts Orden så visar det sig att det inte ligger någon nivåskillnad på de olika uttrycken – de används helt enkelt för att det blir för tråkigt att skriva ex. ”för förtjänstfulla insatser inom /…/” runt 30 gånger i ett och samma pressmeddelande…

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Medaljörer Veterandagen 2017

Försvarsmaktens webbplats presenteras årets medaljörer och insatserna bakom. Mycket intressant och hedervärda insatser. Det enda jag funderar över är det lite onödiga och uppenbara ”utan svärd” som står för vissa mottagare: ”med svärd” är ett särtecken och skall noteras, men ”utan svärd” behöver inte noteras särskilt – det är i någon mening normen.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Nya polismedaljer

Myndighetsförändringen inom Polisen gör att även medaljerna förändras…

Phaleristica

dav Polismyndighetens nya medaljer.

Polisen har den 12 maj instiftat nya medaljer för medborgare och anställda. Därmed får den nya Polismyndigheten ett enhetligt medaljsystem som ersätter Rikspolisstyrelsens och länspolismyndigheternas tidigare medaljer. Så här skrev rikspolischef Dan Eliasson i sitt nyhetsbrev:

Inom svensk statsförvaltning har vi ända sedan 1700-talet en tradition att belöna förtjänstfulla insatser. Det är också en gammal polisiär tradition. De tidigare länspolismyndigheterna hade medaljer som tilldelades både anställda och medborgare. Den möjligheten upphörde vid bildandet av den nya Polismyndigheten. Därför har vi nu fattat beslut om att instifta tre olika medaljer.

De tre medaljerna är Medborgarmedaljen, Förtjänstmedaljen och Utlandsmedaljen. Alla har formen av polisvapnet inom en ring med inskription. Ringens diameter motsvarar åttonde storleken.

Medborgarmedaljen

Medborgarmedaljen har inskriptionen För rådigt ingripande och finns i guld och silver. Den kan tilldelas personer som inte är anställda vid polisen som antingen skadats vid ett rådigt ingripande eller som rådigt avvärjt fara…

View original post 435 fler ord

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Serafimerringning i Riddarholmskyrkan för Koivisto 25 maj

Det finska statsrådet har meddelat att statsbegravningen för president Mauno Koivisto äger rum på Kristi himmelsfärdsdag den 25 maj. Då den avlidne presidenten var Riddare av Serafimerorden kommer som vanligt serafimerringning att äga rum i Riddarholmskyrkan mellan kl. 12 – 13 och kyrkan är öppen för allmänheten under denna tid. Under ringningen kommer företrädare för Kungl. Maj:ts Orden att läsa en kort parentation över den avlidne serafimerriddaren.

Hela ceremonielet inleds dock ca 11.55 med att kopparplåten med Kovistos uppmålade serafimervapensköld förs från Kungl. Maj:ts Orden ned till Västra valvet i Kungl. Slottet, där skölden överlämnas till hedersvakt från Livgardet som för skölden till Riddarholmskyrkan, åtföljd av företrädare för Kungl. Maj:ts Orden. Efter högtidligheten kommer Koivistos serafimervapen att hängas upp i kyrkan där alla andra avlidna riddares och ledamöters serafimervapen redan hänger.

Som vanligt kan åskådare medfölja vandringen från inre borggården till kyrkan, därefter delta under timman då ringningen pågår. Riddarholmskyrkan är dock öppen även efter serafimerringningen eftersom kyrkan nu är öppen för sommarsäsongen.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Äkta Johanniterorden? Äkta Malteserorden?

Det slog mig just att jag på många sätt skrivit om olika självutnämnda/oäkta Johanniter-/Malteserordnar, och jag har på sista tiden fått flera frågor om vilka Johanniter-/Malteserordnar som är äkta.* För tydlighets skull kanske jag ska framhålla vilka som faktiskt är äkta i ett separat inlägg. De är som följer:

Dessa fyra samverkar i något som kallas för Johanniteralliansen (en liten varning, fyra oäkta Johanniteordnar har förstås bildat en egen Johanniterallians för att framstå som de äkta ordnarna). Vid sidan av dessa fyra tillkommer för katoliker:

Hur skiljer man ut de äkta Johanniterordnarna samt Malteserorden från oäkta Johanniter-/Malteserordnar? Det finns några kontrollpunkter:

 1. Är det något annat än Johanniterorden i Sverige?
  Då är det sannolikt inte en äkta Johanniterorden, men behöver för ordningens skull kontrolleras lite ytterligare.
 2. Leds orden av en stormästare (Grand Master)?
  Då är det inte en äkta Johanniterorden – de äkta har andra titlar.
 3. Är ordens beskyddare eller överhuvud statschef?
  Då är det en äkta riddarorden.

  1. Johanniterorden i Sverige har H.M. Kung Carl XVI Gustaf av Sverige som hög beskyddare, operativt ledd av kommendator.
  2. Tyska Johanniterorden har godkänts av Förbundsrepubliken Tyskland och leds av H.K.H. prins Oskar av Preussen som herremästare.
  3. Storbritanniska Johanniterorden har H.M. Drottning Elisabeth II av Storbritannien som suveränt överhuvud, operativt ledd av storprior.
  4. Nederländska Johanniterorden har H.M. Kung Willem-Alexander av Nederländerna som beskyddare, operativt ledd av kommendator.

  5. Suveräna Malteserorden leds normalt av en bland rättsriddarna vald H.M.Em.H. prins och stormästare, för närvarande dock av stormästarens ståthållare Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (En liten varning, flera oäkta ordnar har kopierat titeln prins och stormästare: namnet på personen ifråga är avgörande).
 4. Är färgen på ordensbandet och mantel eller motsvarande röd?
  Då är det en oäkta Johanniter-/Malteserorden. De äkta Johanniter-/Malteserordnarna har svarta band (JohO med vita kantränder, R-RSMaltO/L-RSMaltO gyllene detaljer) och svarta mantlar (johanniter) eller cucullor (malteser).
 5. Är svensk person som anger sig vara johanniterriddare inte adlig?
  Då är det sannolikt oäkta Johanniter-/Malteserorden. Svenska icke-adliga män och svenska kvinnor har av tradition inte hittills upptagits som medlemmar av Johanniterorden i Sverige, och Johanniterordnarna går inte in i varandras jurisdiktioner (det finns ett fåtal undantag mot denna regel av särskilda skäl, ett par herrar som är medlemmar i Tyska Johanniterorden och ett par damer som är medlemmar av Storbritanniska Johanniterorden efter att ha arbetat som sjuksköterskor i Storbritanniska Johanniterordens ögonsjukhus i Jerusalem).

Övrigt är inte äkta. Sådana ordnar ska inte förekomma i sammanhang som relaterar till H.M. Kung Carl XVI Gustaf direkt eller i sammanslutningar som han är beskyddare för, därför att det är att förorätta hans ställning som äkta Johanniterordens i Sverige Höge beskyddare.

* Det rör sig om en nygammal aktör baserad i Östersund och Stockholm som verkar vinna ny mark: Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta (S.H.O.S.J.) vilken verkar vara under ledning av en svensk örlogskapten(!).

Publicerat i Faleristik | 1 kommentar

Påve Franciskus och frimureriet

Av och till diskuteras Katolska kyrkan och frimureriet. I korthet ser frimureriet det som oproblematiskt om katoliker är frimurare. Men det omvända förhållandet råder inte, tvärtom. I påve Franciskus har en del frimurare sett en möjlighet till förändring av Katolska kyrkans förhållningssätt till frimureriet. Hittade just en intressant artikel som pekar på att det inte är troligt: om möjligt snarare det omvända – och artikeln är också intressant eftersom den kastar kompletterande ljus på det som hänt och händer inom Suveräna Malteserorden. De två vidarelänkade artiklarna är också intressanta – i det att de visar en del av det känsloläge som finns på sina håll inom den katolska världen.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar