Serafimerringning för H.K.H. Prins Henrik av Danmark

Tidigt i morse gick H.K.H. Prins Henrik av Danmark bort, och media rapporter om att han ska begravas den 20 februari. Då Prins Henrik var Riddare av Serafimerorden kommer Serafimerringning att hållas samma dag i Riddarholmskyrkan från kl. 12 till kl. 13.

Ceremonien tar dock som vanligt sin start vid Kungl. Slottet, där H.K.H. Prins Henriks av Danmark serafimervapen förs från Västra valvet runt 11.50 till Riddarholmskyrkan under militär eskort med representanter från Kungl. Maj:ts Orden, troligen danska ambassaden samt övriga hovet. Följet ser ut att bli lite större än vanligt, då ringningen är för en medlem av ett nordiskt kungahus, och jaquetten som första gången användes vid kung Bhumibols serafimerringning bär åter av följet.

Hoppas att många kan ta sig tiden att under lunchen närvara vid allt detta – en vacker högtidlighet.

EDIT: information ringningen från kungahuset.se.

Annonser

Torpar Riddar Orden – vad är det?

Under åren har jag stött på ett stort antal olika ordenssällskap till namnet. En referens här, en referens där. Jag har stött på namnet Torpar Riddar Orden (T.R.O.) flera gånger, men det finns ytterst lite information.

10_29.07.2009223010

Den största källan till information är ordenssällskapens minnesskrifter. De är inte lätta att komma över, men ibland har man tur. Främst på antikvariat, ibland hör någon av sig och vill lämna över något. Just nu har jag haft tur på Tradera: lyckades lägga vinnande bud på Torpar Riddar Ordens minnesskrift 1955-1970. Blir intressant läsning och en lite tidig födelsedagspresent till mig själv. Återkommer!

Ordenssällskap runt år 1800 – källarmöte

Jag har aldrig tidigare varit i Svenska Frimurare Ordens källararkiv i Bååthska palatset förrän idag – en intressant upplevelse i sig att gå i de trånga och välfyllda valven, men än mer intressant var skälet till att det blev av, nämligen ett möte med docent Andreas Önnerfors, forskare vid Göteborgs universitet, som var där för att forska. Direkt när vi sågs visade Andreas vad som nyligen återfunnits i SFMO:s samlingar: en hyllmeter material kring det av Carl XIII instiftade ordenssällskapet Helenaorden – komplett med bilder på insignier, rituella dräkter, ordensuniformer, skisser på insignier, bokföring, medlemsmatrikel med de 268 medlemmarna innan ordenssällskapet somnade in 1788 m.m. Oerhört intressant!

Andreas presenterade sitt nuvarande forskningsprojekt Svenska ordenssällskap omkring 1800 och det låter mycket intressant. Utgångspunkten är bland annat en förordning som stipulerade att landshövdingarna skulle leverera information om vilka ordenssällskap som fanns i länet till överståthållarämbetet i Stockholm. Bakgrunden till det är sannolikt en rädsla från statsmakterna i efterdyningarna av franska revolutionen, att ordenssällskapen skulle kunna vara statsfientliga. Förordningen lyckas med konststycket att å ena sidan garantera att ordenssällskapens hemligheter inte skulle offentliggöras, men å andra sidan säkerställa att inget revolutionärt pågick. För en forskare är materialet mycket intressant eftersom det ger bra ögonblicksbild över ordenssällksapen runt 1803, och det är omkring 40 ordenssällskap som vi får kännedom om genom förordningen.

Som det ser ut kommer Andreas och jag att samverka lite mot bakgrund av ordenssällskapskatalogen på arnell.cc och förhoppningsvis kan det leda till djupare kunskap kring ordenssällskapen i Sverige, och även en möjlighet att förbättra spridning av kunskap kring ordenssällskapen. Stay tuned!  

Brittisk montering?

27662148_10215581780044411_376597406_nI helgen fick jag en bild på ett montage sänt av en vän (tack Magnus K!). Det var inte förrän jag tittade närmare på bilden idag, som jag insåg att montaget var av brittiskt snitt, där bandet går ner halvvägs bakom utmärkelserna. Och inte bara det, vid närmare frågor stod det klart att Magnus själv hade stått för arbetet! Han hittade en instruktion för hur arbetet ska göras på https://www.arrse.co.uk/community/threads/the-diy-guide-for-mounting-your-own-medals-miniatures.177400/

Arbetet var inte helt enkelt och Magnus delar med sig av några tankar nedan. Ibland måste man kompromissa lite, i avvaktan på möjlighet att göra rätt.

27781883_10215595171059178_46594492_nKompromissen jag fick göra var att köpa bredare band till kungl. Georgiska Örn- och tunikeorden samt att även använda det till kungl. Georgiska Helgondrottning Tamaras orden. Jag fick endast med en smal liten snutt till dessa ordnar och Tamara-bandet gick inte att få tag på. Till Jerusalemkorset var bandet för brett så jag fick göra en överlappning med det gröna bandet för att hålla mig inom hållarens bredd. Generella mått är att plattan som jag fäster på hållaren är 4,5 cm hög och lika bred som hållaren. Miniatyrernas band bör vara ca 15 cm för smidig montering.

Utmärkelserna är:

  • Storkors av kungl. Georgiens Örn- och tunikeorden
  • Officer av kungl. Georgiska Helgondrottning Tamaras orden
  • Riddare av kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden
  • Påvliga Jerusalemspilgrimens kors

Konungens medaljförläningar 28/1 2018

Under dagen har Konungens medaljförläningar i anslutning till Carl-dagen offentliggjorts på kungahuset.se. 39 medaljörer som kommer att få mottaga antingen H M Konungens medalj eller Medaljen Litteris er Artibus vid en ceremoni på Kungl. Slottet i morgon. För egen del är det roligt att Ted Rosvall, mångårig ordförande för Sveriges Släktforskarförbund får medalj, men det finns en lång rad namn att känna igen, bl. a. Suzanne Reuter.

Förslagen till medaljerna inlämnas inte sällan från landshövdingarna, eftersom landshövdingarna har en överblick över sina regioner och vet vilka personer som står för exceptionella insatser, men privatpersoner kan också komma med förslag – landshövdingarna ser mycket men inte allt.

Internationellt sett är det i varje land så att statschefen förlänar de finaste utmärkelser som landet har att ge sina medborgare, därför att statschefen är folkets främste representant. Så även i Sverige, men utdelandet är mer restriktivt än i många andra länder –  och även sett till hur utmärkelser förr delads ut. De svenska riddarordnarna (Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaorden nådde över 1 000 förläningar om året, jämfört med de 60-tal medaljer som vår svenska statschef nu delar ut. Det understryker på många sätt att de som utnämnts också har gjort exceptionella insatser.

EDIT: länk till hovets rapportering från utdelningen.

En ordensamanuens till…

Grekerna har två ord för tid. Kronos, den löpande tiden, och kairos, de definierande ögonblicken…

Till ett händelserikt liv har nu ytterligare kairos lagts till: under dagen har jag träffat vice ordenskanslern på Kungl. Maj:ts Orden, KMO (på Wikipediapå kungahuset.se) och kan efter det berätta att jag från och med 1 januari 2018 är ordensamanuens vid Kungl. Maj:ts Orden.

Vad är, vad gör då en amanuens vid KMO? Ordet kommer från att finnas till hands, från latinets a manu. Jag kommer alltså att vara lite av en allt-i-allo i ordens- och medaljfrågor – men jag ska ha ett särskilt öga till webb och sociala medier. Uppdraget är i genomsnitt ett par timmar per vecka. KMO har därmed f.n. två ordensamanuenser, med Christian Thorén som sedan 2014 haft denna roll.

Dagens ärende på Kungl. Slottet var bl.a. att kvittera ut mitt ämbetstecken, för är man verksam på KMO bär man ett sådant till högtidsdräkt m.m. De tre ledande ämbetsmän bär det större ämbetstecknet medan de sex, nu sju, tjänstemännen – som  ordensamanuenser – bär det mindre ämbetstecknet, som återinfördes så sent som 2011 efter att ha upphört att användas i anslutning till ordensreformen 1974.

Eftersom det i mars är jämnt 20 år sedan jag på allvar började intressera mig för att upplysa andra om faleristik genom den webbplats jag då lade upp, är det särskilt roligt att få utnämningen just i år. Och det är också ett av de starkaste erkännanden man kan få som faleristiker. Kan ännu inte riktigt förstå den ära och det förtroende som visats mig…

Ett stort tack till alla människor som jag har mött, ringt och framför allt skrivit till och diskuterat med genom åren inom faleristiken – särskilt Guy & Rafal, Davor & Bo, Lars J. & Mats L., Carlos & Stephen-Michael. Ni har uppenbarligen gjort mig bättre och klokare – jag hoppas att jag gjort er aldrig så lite bättre och klokare…

Att lägga band på sig (Isländska statsbesöket)

Det har dykt upp ett antal bilder och klipp från det pågående isländska statsbesöket (Expressen, ). Det som kan vara lite slående är att Isländska Falkordens storkors bärs från vänster axel till höger höft, d.v.s. omvänt mot det normala.

Stórkrossriddarar bera krossinn á hægri mjöðm í bandinu um vinstri öxl.

som det heter i ordensstadgan, men alla svenskar hade inte fått på storkorsbandet på rätt ledd, vilket kan vara lätt hänt om man inte är noggrann med att kontrollera just stadgar och liknande.

Förklaringen till avvikande bruket med vänster axel/ höger höft i stället för höger axel/vänster höft ligger sannolikt i kopplingen mellan Danmark och Island: Danmarks finaste orden, Elefantorden, bärs från vänster axel till höger höft.

Jag har i ett tidigare inlägg belyst bakgrunden och innebörden av ordensutbyten mellan länder, vilket kan ge en inramning till artiklarna om det isländska statsbesöket.

 

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Ordnar, förtjänsttecken och medaljer i Sverige

Orders, decorations and medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

The Drones Club

No tweed, no glory.

%d bloggare gillar detta: