Ytterligare medaljspaning från nationaldagen – Södertälje

Det finns ett stort antal kommunala förtjänstmedaljer som årligen utdelas – den mest kända är väl Stockholms S:t Eriksmedalj i guld (S:tEGM) instiftad 1938. Den som läser DN:s pappersupplaga möter medaljen dagligen i Eva-Karin Gyllenbergs spalt om Stockholm i en liten bild i ena hörnet, sedan Eva-Karin erhöll medaljen 2011.

Näraliggande Södertälje har också en kommunal förtjänstmedalj, S:ta Ragnhildmedaljen i guld (SdtS:taRGM), vilken delas ut den 6 juni, i år till familjen Rasjö för sina insatser för Södertäljes konstliv. Eftersom Ragnhild-dagen ligger mitt i semestermånaden juli är kanske nationaldagen ett bra ”second choice”. S:ta Ragnhild har en gammal koppling till Södertälje vilket går igen i bl.a. kommunvapnet.

Annonser

FMSMsis utdelade på nationaldagen + Pedalorden

I en artikel i dagens SvD beskrivs utdelningen av Försvarsmaktens silvermedalj för sårade i strid i text och bildspel. Detta är dock inte hela bilden, läs bloggaren Wiseman’s Wisdoms närmare beskrivning av medaljeringen (vidarelänk till programblad med de med FMGMmsv, FMSMmsv och FMintSMmsv medaljerades namn och insats) samt att medaljeringen eller insatserna bakom tyvärr inte når större medial spridning.

Jag reste initialt några frågetecken kring utformningen av FMGM/SMsis/mstj men den har vuxit över tid och jag måste säga att jag gillar den, ur det brutna svärdets knapp växer en segerkrans, en bild av övervunna svårigheter. Roligt att det äntligen finns en svensk utmärkelse som mer eller mindre motsvarar ärevördiga Amerikanska Purple Heart.

En kuriositet är att purple heart är namnet på ett träslag som på svenska kallas amarantträ, d.v.s. det är döpt efter den röd-lila färgnyansen amarant (klicka mellan språkversionerna för att se skillnad i definition per språkområde och över tid). Möjligen alltså en liten koppling mellan Amerikanska Purple Hearts och Stora Amaranther Ordens bandfärg. 😉

I dagens DN hittar jag också i en minnesruna en referens till Pedalorden uti Carlskrona, ett nytt ordenssällskap att lägga till http://arnell.cc/ så snart tid medges.

H M Konungens medaljförläningar 6 juni 2012

Puh! Helt slut efter att ha picknickat på Haga med fyra barn i vänners och bekantas sällskap. I stället för att själv skriva någon kreativ kommentar om HMK:s aktuella förläningar av Serafimermedaljen (bilden), H M Konungens medalj och ”Litteris et Artibus”, lämnar jag ordet till Jens Christian/jcb i ett inlägg på SHF:s forum.

Medalj i mellanmjölkens förlovade land

Med en parafrasering av min nästan-namne Jonas Gardells shower som rubrik; det finns väl ingen dryck som bättre speglar den ”lagoma” nationella andan som mellanmjölk? För egen del har jag den i kaffet, ett vinnande koncept sedan 1977 då jag som förstaklassare och ”stor” ville ha kaffe till frukosten precis som pappa.

Finns det någon koppling mellan mjölk och medaljer? Absolut. Svensk mjölk delar ut en speciell medalj avsedd att bäras i band på bröstet för mjölkproducenter som levererat förstklassig mjölk från friska kor under minst 23 år, vilket motsvarar ca 6 800 mjölkningstillfällen och cirka 1 500 provtagningar. Här står mer om Svensk mjölks guldmedalj ”för skicklighet och ansvarskänsla” med en hel del intressanta mjölkmedaljslänkar i högerkanten. Medaljen instiftades 1958 och man lyckades få kung Gustaf VI Adolf att sköta utdelandet, en tradition som sedan dess har fortsatt.

Så nästa gång du tar en skvätt mjölk, tänk på att det kan vara en av statschefen medaljerad mjölkbonde som stått för leveransen.

Säpo:s medalj

I en artikel i DN (bild på medaljen i pappersupplagan) presenteras den rätt nyinstiftade Säpo-medaljen. Även om det kan synas vara lite en contradiction in terms att prägla en medalj där en andel mottagare per definition inte kan bära dem p.g.a. pågående insatser, så är det ändå bra att en Säpo kan ge en utmärkelse. Trots att omedelbart bärande inte är möjligt för alla så kan det bli så längre fram och intill dess har en medalj förstås ändå ett stort symbolliskt värde.

En bekant till mig har gjort vissa insatser – inte utan fara för eget liv – för Säpo mycket långt före Säpo-medaljens instiftande och fick för det en medalj avsedd att bäras i kedja om halsen, baserad på utseendet hos en gammal polisbricka. Tydligen hade fler fått samma typ av utmärkelse som möjligen hade en viss inofficiell prägel. Det är bra att en utmärkelse nu fastställts med tydliga kriterier och ledningens involvering och en utmärkelse som bärs i band på bröstet väcker mindre uppmärksamhet än en utmärkelse som bärs i kedja om halsen. Å andra sidan lite synd att man inte utgick från den befintliga medaljen när man nu införde en ny…

Sandviks och Motorprinsens medaljer + vikten av miniatyrer

Rallyfenomenet Tina Thörner bloggar (2012-05-20) om att hon för en kort tid sedan erhöll Motorprinsens medalj genom Kungliga Automobil Klubben. Grattis Tina!

Det delas också ut ett antal företagsmedaljer runt om i Sverige. En sådan är Wilhelm Haglund-medaljen som delas ut av koncernen Sandvik för ”för att uppmärksamma och belöna insatser av nyskapande karaktär, som kan vara av kommersiell betydelse för koncernen samt även medföra sysselsättningsskapande effekter.” Medaljen är i 18 K guld – inte förgylld. Riktigt bra, inte minst ur ett symboliskt perspektiv: ädel metall för ädla gärningar. Grattis 2012 års medaljörer, herrar Macháček, Walldén och Östlund!

Men vad vore världen om inte ”men” fanns?

När det gäller olika privata sammanslutningar och företag m.m. så är det inte helt ovanligt att man förlänar en medaj i originalstorlek. Av något skäl tar man dock inte fram någon miniatyrmedalj (ex. Sandvik). Det är olyckligt eftersom det kanske är den som man bär oftare till fracken – original till frack bärs mer eller mindre endast vid officiella statsceremonier.

Image

Konsekvensen av att man får en medalj utan miniatyr är att alla erhållna medaljer måste bäras i originalstorlek eftersom man inte ska blanda storlekarna, utan välja antingen eller. Att det ser ut som om bäraren sätter det aktuella tillfället i paritet med en officiell statsceremoni är ju förstås trevligt för arrangören, men snälla utdelare, se till att skaffa miniatyr till de medaljer som ni förlänar! Om så inte sker, kan mottagare sluta sig samman och ta fram en miniatyr från det företag som gör ursprungsmedaljen.

Ett undantag som bekräftar regeln är ordenssällskap och liknande sammanslutningar som strikt internt bär sammanslutningens egna medaljer och andra utmärkelser vid sammankomsterna. Dessa finns vanligen endast i originalstorlek, varför ”allt i originalstorlek” är vanligare inom denna typ av sammanslutningar.

Image

Om vi tittar tillbaka ett antal decennier, så hittar man ett antal exempel på att olika företag (bl.a. försäkringsbolag, se bilderna) och föreningar kunde förläna en medalj som inte var bärbar, och till det en bärbar miniatyr i företagets/föreningens färg(er). Ordningen var alltså i vissa stycken helt omvänd mot idag och då ligger man egentligen mer rätt: miniatyr bärs vid högtidliga tillfällen men av mindre officiell karaktär, och enskilt instiftade medaljer/miniatyrer ska i första hand bäras i sådana sammanhang.

Och glöm sedan inte heller att ta fram både dam- och herrmontering för såväl medalj som miniatyr. >:-)

Veterandagen 29 maj 2012

I dag är det veterandagen, och i samband med den kommer ett antal av svenska soldater att medaljeras med några av de nya medaljer som instiftats under de senaste åren, dels för att ha sårats i strid, dels för framstående insatser i pressade lägen (se spalten till höger i länken). Det är förstås alldeles utmärkt att så sker – en synlig klapp på axeln i form av en utmärkelse kan inte ge personen sin fysiska hälsa åter, men kan kanske tydliggöra Sveriges – din och min – tacksamhet. Firandet av dagen och medaljering hålls på gräsmattan framför Sjöhistoriska museet i Stockholm (Facebook), men firas även på andra orter, ex. Arvidsjaur. Här och här har en veteran bloggat lite om veterandagen, medaljen och monument.

Ett sidospår är att det bör råda försiktighet vid instiftandet av nya medaljer. I ordnarnas och medaljernas värld gäller att äldre är finare: något förenklat bärs en äldre instiftad medalj närmare hjärtat/”finare” än en yngre, senare instiftad medalj. I Sverige finns också ett antal instiftade medaljer som inte längre delas ut. Ur anciennitets-, rang- och statusperspektiv är alltså bättre att blåsa liv i äldre medaljer och justera kriterierna något för dessa än att komma med något nytt.

Kanske kan det vara intressant att veta att det var frimurarna i ”Swenska armelogen” som under sjuårskriget instiftade den första medaljen för manskap i svenska militären. Vid den här tiden tilldelades i första hand officerare och underofficerare olika utmärkelser. Medaljen – åtföljd av en mindre pension – förlänades till sårade som kämpat tappert vid stridigheterna i de svenska besittningarna i norra Tyskland. Inskriptionen löd ”För ärofulla sår” och slogs i silver. Ett exemplar med förläningsbrev finns  att beskåda i Svenska Frimurare Ordens Museum i Stamhuset i Stockholm. Allt enligt SFMO:s medaljvårdare Viktor Nordström.

Eftersom detta är ett privat initiativ går det inte att återuppliva medaljen som en offentlig utmärkelse, men det visar ändå att det finns ganska lite nytt under solen, och att man inför instiftande av olika medaljer bör tillfråga sakkunskapen om det inte finns någon äldre utmärkelse som skulle kunna tas i drift igen. Se ex. här och här ett kommande stolleprov från regeringen.

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Ordnar, förtjänsttecken och medaljer i Sverige

Orders, decorations and medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: