Framlidne greve Carl Johan Bernadotte af Wisborgs ordnar och medaljer

En greve af Wisborg har gått bort vilket flitigt rapporterats i ord och bild under dagen, inte sällan med fina bilder från kronprinsessbröllopet. Vad var det greven bar till fracken? Tittade på Wikipedia, men uppgifterna stämde inte, så jag letade fram närmaste exemplar av ”Kalender över Ointroducerad adels förening” för att lära mer och justera Wikipedias uppgifter. Greven bar ett svart band från höger axel till vänster höft där ordenstecknet syns, d.v.s. Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden (KmstkNO) förlänad före 1975 då bandfärgen ändrades. Denna fick han först vid födelsen, förlorade vid sitt morganastiska äktenskap 1946 tillsammans med Serafimerorden och Svärdsorden (samt Carl XIII:s orden) som ett led i att han då förlorade sin ställning som Sveriges arvfurste, men blev ånyo 1952 KmstkNO då han erhålit grevetiteln. Han bar också under Nordstjärneordens storkorskraschan kraschanen för Riddare av Danska Elefantorden (RDElefO) samt runt halsen Storofficerstecknet för Guatemalas Quetzalorden (StOffGuatQuO, däremot inte storofficerskraschanen) i äldre utförande.

Några utmärkelser blev kvar i byrålådan. På frackrocken hade han också kunnat bära Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen (GV:sJmt) och Konung Gustaf VI Adolf:s minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen (GVIA:sMM), bägge i serafimerblått band (däremot fick han inte GV:sJmtII för Gustav V 90-årsdag 1948 – han var i onåd hos den gamle kungen) samt Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 50-årsdagen (CXVIG:sJmt). Slutligen hade han ett storkors till, av Hertigliga Sachen-Ernestiska husorden (StkSEO).

Annonser

Sällskapet Fyrväpplingarne

Via mail skickade en vänlig själ information om Sällskapet Fyrväpplingarne, som ska vara ett ordenssällskap grundat 1863 med säte i Vadstena och som jag inte har haft med på http://arnell.cc/. En bok är under produktion för 150-års jubileumet.

Dessvärre äter ibland Crystones webmail – e-mailtjänst knuten till webhotellet – ibland upp en del mail enligt principen ”släng ett mail och få ytterligare ett kastat på köpet” varför jag efterlyser förnyade kontakter. Tills dess finns möjlighet att läsa lite om Sällskapet Fyrväpplingarnes Frejabal på Säg vad är en bal på slottet… eller på Frejabal.

Maktkamp inom oäkta Johanniter-/Malteserorden

På en blogg hittade jag uppgiften att det pågått en maktstrid ledd av amerikaner inom den oäkta Johanniter-/Malteserorden som leds av stormästaren Papanicolaou och ståthållaren prins Esterházy de Galantha. Man är nu tydligen på väg att reorganisera sig i Europa och Malta.

Uppgiften förvånar inte, eftersom de oäkta riddarordnarna bråkar, splittras och enas i ständigt föränderliga konstellationer inom en relativt liten personkrets, till skillnad mot äkta riddarordnar som har betydligt större stabilitet. Den allmänt accepterade definitionen av en riddarorden är – något förenklat – att dess stormästare (eller beskyddare) är en statschef eller huvudman för ett tidigare regerande furstehus. Eftersom den aktuelle stormästaren inte uppfyller detta krav så gör det orden till en oäkta riddarorden.

Att kardinal Sebastiani sägs stödja orden har ingen betydelse för att göra orden mer äkta: det är påvens stöd som behövs – och det kommer inte att ges eftersom katolska kyrkan redan stödjer Suveräna Malteserorden. Det är heller inte osannolikt att stödet från kardinalen kommer att återkallas, eftersom det strider mot Katolska kyrkans upprepade uttalande att kyrkan och påven endast erkänner Suveräna Malteserorden och Påvliga Heliga gravens orden som riddarordnar.

Orden har ett svenskt storpriorat och ett priorat tillägnat S:t Ansgar, uppenbarligen för södra Sverige, samt ett priorat tillägnat S:t Gregorius, uppenbarligen tillägnat norra Sverige. Orden rekryterar tämligen aktivt i Sverige och vad jag förstår var stormästaren och ståthållaren alldeles nyligen i Sverige.

Orden är dock lätt att känna igen: som så många oäkta Johanniter-/Malteserordnar bärs ordenstecknet i rött band, lätt att skilja från Johanniterorden i Sverige (JohO, beskyddas av Sveriges statschef)  som har svart band med en smal vit rand på vardera sidan och Suveräna Malteserorden (SMaltO, suverän stat utan land) som har svart band (belagt med guldstickningar eller kluvet med rött eller vitt för vissa klasser). Ordenskorset skiljer sig också från de äkta ordnarna i det att inget finns mellan korsarmarna (vasar för JohO, liljor för SMaltO).  På det ungerska storprioratets hemsida finns bilder på ordenstecknen för de olika ordensklasserna (klicka på ”Rangok és Jelvények” och skrolla ner).

Sabastiani

Dylan får Amerikanska Presidentens frihetsmedalj

Till och med DN har lyckats snappa upp att en av de senaste mottagarna av Amerikanska Presidentens frihetsmedalj är Bob Dylan. Medaljen bärs i band om halsen (bild) eller – när den utdelas i särklass – en écharpe d.v.s. från axel till höft. Medaljen finns också (vilket bilden visar) som miniatyr (frack och smoking), clips (kavaj) och släpspänne (uniform). Roligt att för en gångs skull se rapportering av ordens- och medaljutdelande som är korrekt – vet inte hur många gånger som det stått att läsa att någon blivit ”adlad” när det egentligen handlat om att vederbörande erhållit en orden.

Andra mottagare år 2012 är bl.a. förre utrikesministern Madeleine Albright, nobelpristagaren Toni Morrison, John Glenn och Shimon Peres: hela listan på de tretton mottagarna går att läsa här och den inkluderar ett par posthuma mottagare.

Med Ungerska Vitézorden i Riksdagen

Redan i fredags gjorde jag den sista dagen på mitt gamla jobb, men under den veckas semester som jag har innan jag börjar på mitt nya jobb har jag haft ett par avslutningsluncher i riksdagen. Igår passade jag även på att vara värd för en guidad visning i riksdagen samt en liten avslutande middag för en handfull medlemmar av svenska ”löjtnantskapet” i Ungerska Vitézorden med familjer.

Vitézorden instiftades som statsorden 1920 och bestod av tre delar: en ordensdekoration (se bild) som bärs på bröstet på samma plats som kraschaner, en titel – vitéz, vilket betyder ungefär riddare, hjälte, tappre – samt en jordförläning. Rätten till medlemskap och till jordförläningen var ärftlig och det spekuleras i om inte Vitézorden konstruktion delvis inspirerats av brittiska Baronet-titeln, även det en ärftlig titel med en bärbar dekoration. Från början var förlänades orden till ungerska krigsveteraner som erhållit vissa krigsförtjänstutmärkelser. 1944 utdelades orden som en statsorden för sista gången innan först tyskarna, sedan ryssarna, tog kontroll över Ungern.

Efter att Ungern blivit en kommunistisk stat lämnade många ur Vitézorden Ungern. En lag genomdrevs som förbjöd titeln och jordförläningarna drogs in till staten. För att ändå bevaka sina ärftliga jordanpråk, så ombildade man orden i exil i början av 50-talet. En andra våg av utflyttande ungrare kom efter Ungernrevolten 1956 och förtjänster i samband med detta uppror kan även meritera för medlemskap i orden. Orden upptas i ICOC:s register sedan starten, för närvarande med placering som ”ridderlig institution ursprungligen instiftad av en stat”. Flera grenar har uppstått men det är den gren som leds av Riddaren av Kejserl. Österrike-Ungerska Gyllene skinnets orden, HKKH vitéz József Árpád von Habsburg, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen (bild nedan), som är den som upptas i ICOC:s register.

I det svenska ”löjtnantskapet” finns ett tiotal ordensmedlemmar, en del har ärvt rätten från släktingar som deltog i första eller andra världskriget, en del har utnämnts till orden efter förtjänster i Ungernrevolten eller ärvt rätten för föräldrars insatser under Ungernrevolten, en har blivit hedersmedlem (jag själv) samt ytterligare en förlänats orden för att ha bidragit till ordens återetablering i Kroatien som delvis har landområden som varit delar av forna Ungern och där befolkningen i vissa fall fortfarande håller ett ungerskt arv levande.

För ”exilungrare” och deras barn verkar det vara något speciellt att besöka ett parlament, på något sätt den yttersta exponenten för demokrati. En fråga som är viktigt när man antingen levt länge under en diktatur eller sett eller hört vänner och släktingar kämpa, kanske dödas, i ett försök att upphäva denna diktatur. Av det skälet var det roligt att kunna bjuda på en guidning och efterföljande middag just här.

Amarantherordens bal 2012

Det var inte utan lite pirr som frun och jag, tillsammans med i storleksordningen 200 nya förväntansfulla medlemmar, anlände till Grand Hôtel för Stora Amaranther Ordens bal. Vi möttes genast av bekanta ansikten och vänliga själar som visade oss tillrätta. Efter ett snabbt sammanträffande med den genomtrevlige generalstormästaren och hans fru, så sammanstrålade vi – utrustade med nya band – till minglet för de förväntansfulla nya medlemmarna (medan tidigare medlemmar minglade i en annan del av Grand Hôtel). Här stötte vi bl.a. ihop med RPåvlHGO Edward Blom och hans förtjusande fru Gunilla. Edward är en gammal amarant och Gunilla var – som oss – ny. Balen har ett litet drag av en debutantbal med en hel del yngre bland de nya medlemmarna, vilket piggar upp tillställningen.

Receptionen av de nya ordenssyskonen i Spegelsalen följer ett gammalt ceremoniel, enkelt men värdigt, och därefter blev det supé för de totalt cirka 700 deltagarna i Vinterträdgården. Vi hamnade vid ett bord med ett trevligt sällskap av sinsemellan bekanta och den förste person jag talade med visade sig vara medlem i Calle Lådas Glada Gossar(!). Det är ett Stockholms-sällskap från 1700-talet med max 40 medlemmar kring en litet schatull från 1700-talet. Lådan innehåller ett antal kuvert sinnrikt packade med millimeterpassning d.v.s. den är lite av föregångare till dagens picknickkorgar. Jag kände direkt till vad det rörde sig om vid namns nämnande, men jag ser att jag tagit bort ”CLGG” från min hemsida – antingen har jag trott att sällskapet dött ut, eller så har jag fått uppfattningen att den inte är ett ordensällskap. Hursomhelst: roligt att höra att ett sådant litet och anrikt sällskap ändå finns kvar och frodas.

Efter en utsökt supé följde dans av olika slag och ytterligare mingel till långt in på natten. Som småbarnsföräldrar är man inte bortskämd med tillfällen att gå ut tillsammans så vi njöt båda två i full drag, dansade och minglade runt. För en ordens- och medaljintresserad fanns det mycket att titta på: vid sidan av alla som bar statsordnar, ett större antal rättsriddare och riddare av Johanniterorden i Sverige, en riddare av Tyska Johanniterorden, en malteserriddare, en konstantinerriddare (italienska grenen, rådsmedlem i delgationen för Storbritannien och Irland). Vidare ett antal militärer som bar medaljer för hedervärda svenska och utländska insatser samt en och annan med anknytning till hovet som bar kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllopsmedalj i silver med serafimerordensband främst/närmast hjärtat. Hursomhelst, efter nattmackan kl 01.00 och lite ytterligare dans (Euphoria!) var det dags att bege oss hemåt, väldigt nöjda över en väldigt trevlig kväll. Tack till alla för allt!

Hos Vimmelprinsessan finns några bilder från 2012 års bal.

H E Bo J. Theutenberg ledamot av stormagistraten för PåvlHGO

Påvliga Heliga gravens ordens stormästare, Hans Eminens kardinalen Edwin O’Brien har utnämnt det svenska ståthållarskapets hedersståthållare, Hans Excellens jur. dr. StOffPåvlHGO Bo J. Theutenberg till ledamot av stormagistraten vilket är ordens högsta ledningsorgan. Bo har tidigare verkat som det svenska ståthållarskapets förste ståthållare 2003-2007. Mer om Bo finns på hans hemsida.

EDIT: Vatikanradion har gjort en intervju med Bo kring bl.a. hans roll i stormagistraten, hör här!

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: