Bouton, medaljrosett eller clips till kavajen

The Drones Club har ett inlägg om Kavajslagsnålen – en underskattad drönaraccessoar. Jag kan ju i så fall inte vara sämre, utan kontrar med dess motsvarighet när det gäller bärbara utmärkelser.

Som ”alla” vet bärs ordnar och medaljer i form av original alternativt miniatyrer till uniform, frack och smoking. I vissa högtidliga sammanhang kan bärbara utmärkelser vara acceptabla till kavaj. Däremot är det mindre vanligt att använda ett clips, en bouton eller en medaljrosett i vardagliga sammanhang i knapphålet på kavajens slag.

Ett clips är en grov tråd eller ett mycket smalt och tunt band på ca 2 mm bredd som går från knapphålet på kavajen rakt ut åt kanten och fästs på baksidan av slaget. Bruket kommer från Frankrike där clips används för den lägsta och femte klassen, Riddare. Det vanligaste clipset internationellt är nog Franska Hederslegionens (FrHedLO) röda band, som bärs med stolthet. Svenska clips är ovanliga – det enda jag kan påminna mig att jag har sett är Patriotiska sällskapets gul-gröna medaljband ett par gånger. Eftersom clipsbandet är så smalt, så fungerar det med en eller två färger, men inte gärna mer eftersom det då blir svårt att avläsa vilken utmärkelse det är fråga om.

För de övriga fyra högre klasserna används något som på svenska kallas bouton, men som på franska kallas rosette. En bouton är en liten knapp, ca 5-10 mm stor, i ordensbandets färg(er). Enbart en bouton signalerar i allmänhet  fjärde klassen, i vissa ordnar benämnd Riddare av 1 klass, i andra benämnd Officer (undantag finns, RItS:tMLO bär en grön bouton medan OffItS:tMLO bör en bouton med en guldkrona i mitten, även PåvlHGO:sFK har bouton). De tre högre ordensklasserna har tillägg av små ”vingar” i silver- och guldband (vingarna ska ligga vågrätt). Tredje klassen, Kommendör, har silvervingar. Andra klassen, Kommendör av 1 klass alternativt Storofficer, har en guld- och en silvervinge, där guldvingen ska vara åt bärarens höger. Första klassen, den högsta oftast benämnd storkors, har guldvingar.

Boutoner kan också utformas på annat sätt. Som komplement till – eller i stället för – vingarna kan man i mitten av boutonen se en pytteliten metallrepresentation av ordenskorset eller kraschanen. Genom denna får betraktaren en ledtråd till vilken av klasserna som bäraren erhållit. Så har t.ex. en enskild tillverkare år 2007 tagit fram buttons för Storbritanniska Imperieordens olika klasser och det används officiellt av Italien. Tyska förtjänstordens boutoner har också sådana växlande metallcentrum beroende på ordensklass, medan bandet bakom är en kvadrat (rosett för lägsta klassen) i stället för en cirkelrund knapp.

Till H M Konungens medalj medföljer en liten rosett i högblått eller serafimerblått band, beroende på vilket band originalmedaljen har. På privat initiativ har en rosett uppstått för den av regeringen utdelade kungliga utmärkelsen ”För nit och redlighet” (GMnor) som ges för 30 år i statlig tjänst, 25 vid pensionering. Rosetten kan även användas av dem som fått GMiq, GMbg, GMmf och GMrenv eftersom bandet är detsamma. Även om rosett kanske i första hand används för att markera lägsta ordensklassen internationellt tror jag inte det vore fel om fler tillkom för medaljer.

För att summera: gärna en pin i kavajslagshålet, men om du har fått en utmärkelse så varför inte en bouton, clips eller rosett lite mer ofta än vad som sker idag. Det glädjer den som förlänat utmärkelsen och det synliggör och hedrar en instats och förtjänst som andra sett värt att belöna. För egen del blir det Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsordens bouton för riddare idag, röd som FrHedLO men med den pyttelilla röda Sankt Mikaels vinge på en gul sol i centrum.

Annonser

Mässa med Suveräna Malteserorden

I går deltog jag i Skandinaviska Associationens av Suveräna Malteserorden mässa i Katolska domkyrkans krypta, inom ramen för Malteserhjälpen. Den lilla kryptan skapar en intim atmosfär och konventualkaplanens predikan ur Lukaevangeliet kring färden mot Emmaus var väldigt bra. Det var roligt att återse bekanta och att lära känna nytillkomna personer samt höra lite om vad som är på gång just nu. Det var alldeles för länge sedan sist jag gjorde något i Malteserhjälpens regi. Jag var aktiv där fram till ca 2010 bl.a. som webbmaster, men tiden har inte räckt till riktigt sedan dess, med barn och jobb, utan jag är stödjande medlem.

Suveräna Malteserorden är, som bekant, en av katolska kyrkans två riddarordnar och räknar ursprung från ca år 1050. Det är också världens enda statsbildning utan land: i efterdyningarna av att orden förlorade Malta under Napoleonkrigen, så beslutades att Malteserorden ändå skulle räknas som en stat och har idag som sådan bl.a. pass, post- och myntväsende samt diplomatiska förbindelser med mer än 100 länder. Ordens dubbla natur återspeglas inte minst i ledarens titel: denne är prins och stormästare, f.n. fra’ Matthew Festing. Orden är öppen för katoliker av bägge kön: även om orden för länge sedan endast var öppen för adliga så är det sedan länge borttaget.

Nordiska Malteserhjälpen är en ekumenisk hjälporganisation, vars verksamhet dock inriktar sig främst mot behov bland katoliker, till exempel besöksverksamhet på Josephinahemmet eller pilgrimsfärder för malades till Lourdes i Frankrike. Malteserhjälpen är också en del av Malteser International, som utför ett imponerande biståndsarbete och katastrofbistånd världen över. Att Malteserorden som stat har diplomatiska förbindelser betyder att Malteser International har goda möjligheter att nå fram snabbt med hjälp, men även att man som opolitisk sådan kan ge bistånd och hjälp i länder som inte släpper in andra organisationer från ”väst”: även om mottagarlandet inte är kristet, så kan man relatera till den religiösa utgångspunkten som driv i biståndet.

Att bli invald i Malteserhjälpen som medlem innebär att man tar på sig ett personligt ansvar att vara aktiv hjälpare i någon av de pågående projekten utifrån en kristen grund. Vid sidan av det kan man även bli stödjande medlem, vilket passar mig väl för tillfället, men tanken är att det ska vara mer av undantag än regel. Hjälpverksamhet fordrar aktiva hjälpare. Vill du inte bli en, du också?

Regeringens belöningsmedaljer – frågesvar

Så har svaret kommit på den skriftliga fråga som riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) ställt och som jag skrev om i mars. Tråkigt nog tycks det som att regeringenskansliet inte ännu är tillräckligt motiverad att göra den relativt enkla och billiga förändringen att bygga ut den något svårfunna pdf:en SB PM 2006:1 till en fullskalig motsvarighet till brittiska regeringens förslagssida för utmärkelser.

En liten fråga kan tyckas. Den har dock större principiell betydelse: fler uppskattande klappar på axlar från regeringschefen i form ev en medalj är viktiga för ett positivt samhällsklimat.

Jag hoppas att fler uppmärksammar problemet med den snåriga vägen till medaljförslag, så att en förbättring kommer till stånd. Under tiden, fortsätt att lämna medaljförslag via SB PM 2006:1!

Glad påsk!

Finns det någon påsk-koppling till ordnar och medaljer? Givetvis! Serafimerorden, Sveriges förnämsta stats-/förtjänstorden instiftades 1748 i en kristen kontext (som en påstådd återupplivning av en fiktiv medeltida svensk riddarorden). Den bärs nuförtiden av svenska kungahuset och utländska statschefer som erhållit den i samband med statsbesök.

I Serafimerordenstecknets centrum, på den blå globen, finns – under de svenska tre kronorna och kristusmonogrammet IHS – tre spikar, vilket förstås minner om de tre spikar som användes vid Kristi korsfästelse under det som vi idag kallar Långfredagen. En väldigt subtil detalj och ett inte så vanligt förekommande element, som mitt i all den yttre prakt som Serafimerorden förknippas med ändå skapar utrymme för reflektion och eftertanke. I påsktider om något utöver ägg, gula kycklingar och godis…

Odd Fellow Orden

Sveriges största ordenssällskap, Odd Fellow Orden, har precis som Svenska Frimurare Orden en relativt ny webbplats som är tilltalande på många sätt. Två intressanta exempel på ordens försök till banbrytande kommunikation med omvärlden presenteras, dels en gammal 78-varvare från tidigt 1900-tal som nyligen hittats, restaurerats och lagts som ljudfil, dels Storsirens blogg.

På den nya webbplatsen finns mycket information om vad Odd Fellow Orden gör för andra i form av hjälpverksamhet och forskning m.m. samt en del organisatoriskt. Det en besökare möjligen saknar på den centrala webbplatsen är någon antydning om själva ordensverksamheten, som ju är det särskiljande mellan ordenssällskap och föreningar i övrigt. T.ex. hur många grader som finns och hur de benämns, vilket är det ungefärliga tankegodset i ordenslegenderna, hur går en kväll på Odd Fellow Orden till? I avsaknad därav går det att snegla lite på vad jag skrivit om Odd Fellow Orden, även om texten just nu inte uppdaterats på bra länge.

Första medaljparaden för Unmiss

Nu är de första svenskarna medaljerade med FN:s medalj för UNMISS.

Unmiss står för United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS). Insatsen startade den 10 juli 2011 och omfattar hela den nya republiken Sydsudan. Högkvarteret är placerat i huvudstaden Juba. Tre bataljoner är grupperade över området med bataljonshögkvarter i Wau, Malakal och Juba.

Missionen grundar sig på resolution 1996 i FN:s säkerhetsråd från den 8 Juli 2011 och är en kapitel VII-insats. Insatsen ar en fullt integrerad insats, vilket betyder att samverkansofficerarna skall bilda integrerade team med FN:s civilpoliser, representanter från andra FN-organ som exempelvis FN:s flyktingkommissariat UNHCR, World Food Programme och FN:s sekretariat för mänskliga rättigheter, OCHA.

Inriktningen är att dessa team skall bo och arbeta på de platser som användes som valstationer under folkomröstningen.  I uppgifterna ingår bland annat att; stödja regeringen i Sydsudan, etablera ett “Early Warning” system, stödja och undersöka hur mänskliga rättigheter följs, skydda civilbefolkningen, utbilda civilpoliser och samverka med Sydsudans militära styrkor.

Det svenska bidraget till missionen består inledningsvis av tre samverkansofficerare och fyra stabsofficerare, var av en Air Ops (air operations). Källa: Försvarsmakten.

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: