Medalj i mellanmjölkens förlovade land

Med en parafrasering av min nästan-namne Jonas Gardells shower som rubrik; det finns väl ingen dryck som bättre speglar den ”lagoma” nationella andan som mellanmjölk? För egen del har jag den i kaffet, ett vinnande koncept sedan 1977 då jag som förstaklassare och ”stor” ville ha kaffe till frukosten precis som pappa.

Finns det någon koppling mellan mjölk och medaljer? Absolut. Svensk mjölk delar ut en speciell medalj avsedd att bäras i band på bröstet för mjölkproducenter som levererat förstklassig mjölk från friska kor under minst 23 år, vilket motsvarar ca 6 800 mjölkningstillfällen och cirka 1 500 provtagningar. Här står mer om Svensk mjölks guldmedalj ”för skicklighet och ansvarskänsla” med en hel del intressanta mjölkmedaljslänkar i högerkanten. Medaljen instiftades 1958 och man lyckades få kung Gustaf VI Adolf att sköta utdelandet, en tradition som sedan dess har fortsatt.

Så nästa gång du tar en skvätt mjölk, tänk på att det kan vara en av statschefen medaljerad mjölkbonde som stått för leveransen.

Annonser

Säpo:s medalj

I en artikel i DN (bild på medaljen i pappersupplagan) presenteras den rätt nyinstiftade Säpo-medaljen. Även om det kan synas vara lite en contradiction in terms att prägla en medalj där en andel mottagare per definition inte kan bära dem p.g.a. pågående insatser, så är det ändå bra att en Säpo kan ge en utmärkelse. Trots att omedelbart bärande inte är möjligt för alla så kan det bli så längre fram och intill dess har en medalj förstås ändå ett stort symbolliskt värde.

En bekant till mig har gjort vissa insatser – inte utan fara för eget liv – för Säpo mycket långt före Säpo-medaljens instiftande och fick för det en medalj avsedd att bäras i kedja om halsen, baserad på utseendet hos en gammal polisbricka. Tydligen hade fler fått samma typ av utmärkelse som möjligen hade en viss inofficiell prägel. Det är bra att en utmärkelse nu fastställts med tydliga kriterier och ledningens involvering och en utmärkelse som bärs i band på bröstet väcker mindre uppmärksamhet än en utmärkelse som bärs i kedja om halsen. Å andra sidan lite synd att man inte utgick från den befintliga medaljen när man nu införde en ny…

Sandviks och Motorprinsens medaljer + vikten av miniatyrer

Rallyfenomenet Tina Thörner bloggar (2012-05-20) om att hon för en kort tid sedan erhöll Motorprinsens medalj genom Kungliga Automobil Klubben. Grattis Tina!

Det delas också ut ett antal företagsmedaljer runt om i Sverige. En sådan är Wilhelm Haglund-medaljen som delas ut av koncernen Sandvik för ”för att uppmärksamma och belöna insatser av nyskapande karaktär, som kan vara av kommersiell betydelse för koncernen samt även medföra sysselsättningsskapande effekter.” Medaljen är i 18 K guld – inte förgylld. Riktigt bra, inte minst ur ett symboliskt perspektiv: ädel metall för ädla gärningar. Grattis 2012 års medaljörer, herrar Macháček, Walldén och Östlund!

Men vad vore världen om inte ”men” fanns?

När det gäller olika privata sammanslutningar och företag m.m. så är det inte helt ovanligt att man förlänar en medaj i originalstorlek. Av något skäl tar man dock inte fram någon miniatyrmedalj (ex. Sandvik). Det är olyckligt eftersom det kanske är den som man bär oftare till fracken – original till frack bärs mer eller mindre endast vid officiella statsceremonier.

Image

Konsekvensen av att man får en medalj utan miniatyr är att alla erhållna medaljer måste bäras i originalstorlek eftersom man inte ska blanda storlekarna, utan välja antingen eller. Att det ser ut som om bäraren sätter det aktuella tillfället i paritet med en officiell statsceremoni är ju förstås trevligt för arrangören, men snälla utdelare, se till att skaffa miniatyr till de medaljer som ni förlänar! Om så inte sker, kan mottagare sluta sig samman och ta fram en miniatyr från det företag som gör ursprungsmedaljen.

Ett undantag som bekräftar regeln är ordenssällskap och liknande sammanslutningar som strikt internt bär sammanslutningens egna medaljer och andra utmärkelser vid sammankomsterna. Dessa finns vanligen endast i originalstorlek, varför ”allt i originalstorlek” är vanligare inom denna typ av sammanslutningar.

Image

Om vi tittar tillbaka ett antal decennier, så hittar man ett antal exempel på att olika företag (bl.a. försäkringsbolag, se bilderna) och föreningar kunde förläna en medalj som inte var bärbar, och till det en bärbar miniatyr i företagets/föreningens färg(er). Ordningen var alltså i vissa stycken helt omvänd mot idag och då ligger man egentligen mer rätt: miniatyr bärs vid högtidliga tillfällen men av mindre officiell karaktär, och enskilt instiftade medaljer/miniatyrer ska i första hand bäras i sådana sammanhang.

Och glöm sedan inte heller att ta fram både dam- och herrmontering för såväl medalj som miniatyr. >:-)

Veterandagen 29 maj 2012

I dag är det veterandagen, och i samband med den kommer ett antal av svenska soldater att medaljeras med några av de nya medaljer som instiftats under de senaste åren, dels för att ha sårats i strid, dels för framstående insatser i pressade lägen (se spalten till höger i länken). Det är förstås alldeles utmärkt att så sker – en synlig klapp på axeln i form av en utmärkelse kan inte ge personen sin fysiska hälsa åter, men kan kanske tydliggöra Sveriges – din och min – tacksamhet. Firandet av dagen och medaljering hålls på gräsmattan framför Sjöhistoriska museet i Stockholm (Facebook), men firas även på andra orter, ex. Arvidsjaur. Här och här har en veteran bloggat lite om veterandagen, medaljen och monument.

Ett sidospår är att det bör råda försiktighet vid instiftandet av nya medaljer. I ordnarnas och medaljernas värld gäller att äldre är finare: något förenklat bärs en äldre instiftad medalj närmare hjärtat/”finare” än en yngre, senare instiftad medalj. I Sverige finns också ett antal instiftade medaljer som inte längre delas ut. Ur anciennitets-, rang- och statusperspektiv är alltså bättre att blåsa liv i äldre medaljer och justera kriterierna något för dessa än att komma med något nytt.

Kanske kan det vara intressant att veta att det var frimurarna i ”Swenska armelogen” som under sjuårskriget instiftade den första medaljen för manskap i svenska militären. Vid den här tiden tilldelades i första hand officerare och underofficerare olika utmärkelser. Medaljen – åtföljd av en mindre pension – förlänades till sårade som kämpat tappert vid stridigheterna i de svenska besittningarna i norra Tyskland. Inskriptionen löd ”För ärofulla sår” och slogs i silver. Ett exemplar med förläningsbrev finns  att beskåda i Svenska Frimurare Ordens Museum i Stamhuset i Stockholm. Allt enligt SFMO:s medaljvårdare Viktor Nordström.

Eftersom detta är ett privat initiativ går det inte att återuppliva medaljen som en offentlig utmärkelse, men det visar ändå att det finns ganska lite nytt under solen, och att man inför instiftande av olika medaljer bör tillfråga sakkunskapen om det inte finns någon äldre utmärkelse som skulle kunna tas i drift igen. Se ex. här och här ett kommande stolleprov från regeringen.

Kungahuset och Nordstjärneorden?

En fråga dök upp på Svenska Heraldiska Föreningens forum Heraldica: varför bär inte fler inom svenska kungahuset Nordstjärneorden? Enligt ”Serafimerorden 1748-1998” så är prins Carl Philip RoKavKMO och prinsessorna Victoria och Madeleine LoKavKMO vilket betyder att de inte bara är Riddare/Ledamot av Serafimerorden, utan de borde vara Kommendörer med stora korset av Nordstjärneorden.

Image

Vid sidan av Serafimerordens band+kraschan bär HMK under den sistnämnda även kraschan för Vasaorden. Denna ordens stora kors är högst i rang av de stora korsen. HMK är också Kommendör med stora korset av Svärdsorden och Nordstjärneorden, och kungen bär därför runt halsen Svärdsorden (gult band med en blå rand på vardera sidan) till uniform och Nordstjärneorden (svart pre-1975 band) till frack, nedan.

Image

Jag har alltid utgått ifrån att ordenstecknet runt halsen är något speciellt kopplat till HMK:s roll som stormästare för SerafO+NO/Herre och Mästare för SO och VO. Kommendör med stora korset av en orden bärs normalt inte på detta sett utan från axel till höft. Eftersom denna position är upptagen av den finare Serafimerorden så bärs ett kommendörstecken runt halsen.

Efter att ha klickat runt lite så har jag insett att flera av 1900-talets prinsar tillika RoKavKMO vid sidan av Serafimerorden har burit Svärdsorden runt halsen till uniform. Se dåvarande kronprins Gustaf (VI) Adolfprins Gustaf Adolf, prins Bertil och prins Carl Johan. Jag hittar inga omedelbara bilder på prins Sigvard och Lennart, men detta antyder till exempel att HMK:s bärande av Nordstjärneorden möjligen skulle kunna vara applicerbart på HKH prins Carl Philip till frack.

Mycket kan ju ha ändrats sedan dess, och det är möjligt att jag har missförstått något. Det har också sagt att det sanna ridderskapet inte sitter i de yttre tecknen på värdigheten utan är en inneboende egenskap. Men om det är så att prinsarna och prinsessorna har fått Nordstjärneorden, vilket tycks vara fallet, så är kanske tiden mogen att låta detta synas på något sätt. Det hedrar såväl utdelaren – den svenska statschefen – såväl som de förtjänster som prinsarna och prinsessorna ådagalagt i sitt arbete att stärka svenska intressen, i Sverige såväl som utomlands.

Festligheter i Kungl. Italienska S:t Mauritius- och Lazarusorden 2012

I helgen hålls generalkapitel för de kungliga italienska ordnarna i Genève i Schweiz, i klostret Sankt Mauritius av Agaune. Under kungahusets exil efter italienska republikens bildande 1946 har denna ort blivit en central samlingspunkt det italienska kungahusets riddarordnar.

Kungahusets finaste orden är den enklassiga Annunziataorden, men det är inte denna som står i fokus för festligheterna utan den femklassiga Sankt Mauritius- och Lazarusorden (ItS:tMLO) som bland de ca 2 000 riddarna och damerna världen över räknar en handull svenska medlemmar, som en del av en skandinavisk delegation.

Denna orden härstammar från den medeltida Lazarusorden och är den enda kvarvarande grenen av Lazarusorden som har ett historiskt ursprung. Det finns en lång rad Sankt Lazarus av Jerusalem-ordnar som hävdar att man är en fortsättning av Kungl. Franska Vår Frus av Berget Karmel- och Sankt Lazarus av Jerusalem orden men de flesta experter är eniga om att denna orden upphörde i efterdyningarna av Franska revolutionen.

Utöver denna orden förlänar kungahuset även Kungl. Italienska Savojiska civilförtjänstorden (ItSavCfO) i en klass, dock mycket sparsamt. För vid sidan av ItS:tMLO förlänas i helgen i första hand Kungl. Italienska Savojiska förtjänstorden (ItSavFO) i fem klasser för förtjänster gentemot kungahuset. Denna orden betraktas i ICOC:s register som en ny ridderlig institution instiftad av ett tidigare regerande kungahus, men kungahuset betraktar orden som en utklyvning av ItSavCfO.

Varför hålls festligheten vid Agaune? Helt enkelt för att det var här Sankt Mauritius och hela hans romerska legion bestående av 6 666 kristna legionärer avrättades för att de inte ville anfalla civila trosfränder och led således martyrdöden år 287. Klostret erhöll den schweiziska kantonen Aargau mot att man gav relikerna Sankt Mauritius lans, svärd och sporrar till den tysk-romerske kejsaren. Svärdet och sporrarna användes därefter som en del i ceremonielet vid kröningen av de österrikiska-ungerska kejsarna fram till 1916.

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Nyfiken på

Journalistik, Transsylvanien och mycket mer!

Pilandsbloggen

Skamlös rip-off sedan 2008 f.Kr

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: