Påvliga Heliga gravens orden

– Svensk-danska ståthållarskapet
Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (OESSG)

Genom tre dekret daterade 21 november 2003 fastslog stormästaren, Hans eminens kardinal Furno ett nytt svenskt ståthållarskap (”Lieutenancy”) för Heliga gravens av Jerusalem riddarorden. Sedan år 2016 är StkPåvlHGO, professor Bo J. Theutenberg regent ad interim och StOffPåvlHGO, biskop Anders Arborelius storprior. Idag räknar ståthållarskapet ett trettiotal medlemmar.

Enligt stadgarna har orden har tre klasser: första klassen utgörs av män och kvinnor med storkors och kedja, andra klassen utgörs av män med övriga klasser och tredje klassen utgörs av kvinnor med övriga klasser. Andra och tredje klassen har fyra korresponderade klasser. Sammanställt på traditionella sätt blir klasserna:

  1. Storkors med kedja (StkPåvlHGOmkedja)
  2. Storkors (StkPåvlHGO)
  3. Storofficer / Kommendör med stjärna (StOffPåvlHGO / KPåvlHGOmstj)
  4. Kommendör (KPåvlHGO)
  5. Riddare/Dam (RPåvlHGO/DamPåvlHGO)
  • Ordensbandet är svart.
  • Ordenstecknet består av ett jerusalemskors i guld med röd emalj. Agraffen består av en militär trofé i guld för män. För kvinnor är agraffen utformad som en rödemaljerad rosett i guld.
  • Ordens kraschan består av ett jerusalemskors i guld med röd emalj på silverstrålar med åtta spetsar för StkPåvlHGO. För KPåvlHGOmstj består kraschanen av ett rund emaljerad mitt på vilken ett rött jerusalemskors är centralt placerat, omgivet av silverstrålar med åtta spetsar.

Påven Klemens VI utsåg franciskanerna som väktare över den Heliga graven 1312, men det tog dem 20 år innan de fick möjlighet att etablera sig där. 1336 finns den första noteringen att en riddare som rest till Jerusalem förärades ridderskap vid den Heliga graven. Under de följande århundradena ansåg många adliga, att deras värdighet inte var fullständig utan mottagande av ridderskap vid graven i Jerusalem. Då var det personer som redan själva var riddare som utförde dubbningen.

I början av 1500-talet påbörjades en ny epok, då franciskanerna vid Heliga gravskyrkan själva fick rätten att dubba riddare. Så sakteliga växte små sammanslutningar upp i olika europeiska länder, bestående av riddare som ansåg sig tillhöra en orden grundad under korstågstiden. Detta fortgick till den 23 juli 1847, då orden etablerades som en katolsk riddarorden. Orden arbetar idag med medlemmarnas andliga utveckling och för att stödja kristendomens fortlevnad i det Heliga landet genom böner, pilgrimsresor samt ekonomisk hjälp. Alla insamlade medel går oavkortat till verksamheten i det Heliga landet.

Till Påvliga Heliga gravens orden hör Påvliga Heliga gravens ordens förtjänstorden i tre klasser (PåvlHGO:sFK1kl-3kl) med vitt band belagt med tre röda, jämt fördelade ränder. Det först förlänade korset i Sverige i modern tid var av 3 klass och gick år 2011 till prosten Johnny Hagberg.

%d bloggare gillar detta: