Riddarordnar i Sverige

Det har inte funnits någon internationell överenskommelse kring vad som är att betrakta som äkta och självutnämnda/oäkta riddarordnar. I avsaknad av en internationell reglering bildades 1960 Internationella kommissionen för riddarordnar, IKR (International Commission for Orders of Chivalry, ICOC) vid den femte internationella kongressen för de genealogiska och heraldiska vetenskaperna som hölls i Stockholm under beskyddarskap av HKH prins Bertil, hertigen av Halland, med statsheraldikern Gunnar Scheffer som generalsekreterare. I en rapport från kongressens kommission för statlig heraldik föreslogs att man borde ta fram ett register, åtminstone ett tillfälligt, över oberoende och dynastiska riddarordnar m.m.

Efter presentationen av detta register vid den sjätte internationella kongressen för de genealogiska och heraldiska vetenskaperna 1962 i Edinburgh, där bl.a. friherre m.m. Carl Hamilton af Hageby var viceordförande, presenterades registret och kommissionen permanentades därefter. Kommissionens arbete har varit inriktad främst på de riddarordnar som finns inom avsatta furstehus. Kommissionen har fått en nystart under 2000-talet, då man gjort en revision av de ordnar som man upptagit i sitt register. Kommissionen har därefter expanderat fältet för sina studier till att även inkludera t.ex. adliga korporationer med bärbara dekorationer och ecklesiastiska dekorationer.

Nedan visas schematiskt de riddarordnar som finns representerade i Sverige/Skandinavien med minst fem svenska riddare, därefter de riddarordnar som har enstaka riddare i Sverige/Skandinavien. Utförligar information finns på http://arnell.cc/riddarordnar.htm. Namnformerna är dem som av hävd har använts i Sverige, även om ordens fullständiga namn kan ha en något annan form vid en ordagrann översättning.

A. OBEROENDE RIDDARORDEN

B. HALVOBEROENDE RIDDARORDNAR

C. DYNASTISKA RIDDARORDNAR

 • Kungl. Italienska S:t Mauritius- och Lazarusorden (ItS:tMLO),
  Skandinaviska delegation 
 • Kungl. Neapolitanska S:t Georgsorden (NeapS:tGO)
  Skandinavisk delegat utsedd 2010 för spanska grenen

APPENDIX
ANDRA INSTITUTIONER AV RIDDERLIG KARAKTÄR

ANNAN ADLIG SAMMANSLUTNING

 • (Vadstena adliga jungfrustift, VAJS) – har inte ansökt, men uppfyller kraven

Utländska riddarordnar m.m. med enstaka medlemmar i Sverige eller Skandinavien

Appendix:

 • Kungl. Italienska Savojens förtjänstorden (ItSavFO)
 • Kungl. Portugisiska förtjänstkorsets orden (PFKO)
 • Libanesiska Heliga korsets av Jerusalem orden (LibHkO)
 • Cypriotiska Ortodoxa Hospitalärorden (CypOHO)
%d bloggare gillar detta: