Sankt Joakimsorden

The Equestrian, Secular and Chapterial Order of St Joachim

Läs mer på Guy Stair-Saintys hemsida!

Under 1755 instiftades en orden som så småningom fick namnet S:t Joakimsorden. Den nådde viss erkänsla trots att den inte var kopplad till ett furstehus. Amiral Lord Nelson var till exempel medlem av orden. Denna orden dog ut under 1800-talet (fanns beskriven 1821) och den aktuella orden är en nyskapelse från 1900-talet.

Man skulle kunna tänka sig att eftersom orden inte hade någon utkorad fons honorum, att den därför skulle kunna återinstiftas utan medverkan av fons honorum. Men, vilket också IKR påpekar, tiderna förändras och även om det funnits ordnar som historiskt sett saknat fons honorum vid sin instiftan, så saknar ett sådant förfaringssätt numera validitet.

Medlemmen av Tempelherreorden och S:t Lazarusorden av Jerusalem Stephen Lautens valdes under 2008 till stormästare för S:t Joakimsorden efter Helmut Bräundle-Falkensees bortgång.

%d bloggare gillar detta: