Sovereign Order of the Knights of Justice, Malta

Denna orden påstås ha sitt ursprung i att kung Edward den äldre (900-924) samlade sina riddare runt ett runt bord, precis som den legendariske kung Arthur. Det skulle betyda att instiftandet av orden ägde rum nära 200 år före katolska kyrkan överhuvud taget införde riddarorden som begrepp och nära 400 år före andra kungliga sodaliciers/ordnars instiftande. Därefter antyds att den har förts vidare genom engelska kungar fram till 1577, för att sedan leva på sparlåga några hundra år innan den återupplivades 1876. Den siste brittiske stormästaren som gick bort 1988 svarade för en reformering av orden 1981. Ordens säte är numera Malta och det finns ett kommenderi i Sverige.

Argumentationen för legitimiteten har klara paralleller med hur tempelherregrenarna motiverar sin legitimitet och tempelherrarna verkar ligga till grund för ordens färger och symboler. Ordens vapentält i den heraldiska symbolen verkar vara lånat från S:t Lazarus orden av Jerusalem, medan namnet på sätesorten verkar användas på ett sådant sätt att det kan misstolkas som Suveräna Malteserorden (se exempel här).

%d bloggare gillar detta: