S:t Josefs Orden av Malta

Observera – ej att förväxla med storhertl. Toskanska S:t Josefs-orden* (ToskS:tJosO). Orden grundades enligt uppgift 1986 i Malmö och har för närvarande ca 40 medlemmar (- eller 25 medlemmar, olika uppgifter). Verksamheten /…/ ”rör sig runt att hjälpa föräldralösa barn runtom i världen. Mest i Sierra Leone och Litauen. När man blir dubbad till riddare i OSJM (Ordo Sancti Josephi Maltesiensis) får man fyra förpliktelser att leva upp till; Att leva efter de åtta ridderliga dygderna, att verka i ekumenisk anda i Orden, att hjälpa föräldralösa barn och att följa Ordens regler och traditioner. Orden är inte hemlig på något vis.”

Orden är registrerat hos Patent- och Registreringsverket, PRV, (nr. 214 418) med en så kallad disclaimer vad gäller epitetet ”av Malta”. Orden är också organiserad som en förening, Svenska Josefsriddares förening, som inom sig upptager medlemmar i Orden. Orden och föreningen är samma juridiska person. Orden leds av en kommendator, i likhet med Johanniterorden i Sverige. Den föregivet latinska beteckningen ”Maltesiensis” är en nyskapelse – den korrekta latinska benämningen är ”melitensis” av Melita, den latinska benämningen ön. Se exempelvis Suveräna Malteserordens förtjänstorden ”Pro Merito Melitensis”. Så länge orden inte är kopplad till en suverän eller en statschef är den inte en riddarorden.

%d bloggare gillar detta: