S:t Stanislas orden

The Order of St Stanislas

Läs mer på Guy Stair-Saintys hemsida!

Observera – ej att förväxla med Kehserliga Ryska S:t Stanislaus orden* (RS:tSO). StS ”återupplivades” 1979 som en polsk orden av den polske ”exilpresidenten”, ”greve” Juliusz Nowina-Sokolnicki.

Den ursprungliga orden instiftades 1765 av den polska konung Stanislas Augustus Poniatowski till minne av S:t Stanislas. 1830 blev det en rysk orden efter Polens tillintetgörande och fortlevde som sådan till 1917, då de ryska revolutionärerna instiftade helt nya ordnar. 1918 bildades den polska republiken, och 1921 instiftades orden ”Polonia Resituta” med samma funktion och ordensband som ursprungliga StS tidigare haft, men eftersom många av tsartrogna hade fått ursprungliga StS ändrade man namnet och ordenstecknets utseende för att särskilja sig mot dessa tidigare förläningar. Därför är den polska statliga förtjänstorden ”Polonia Restituta” en ersättare och efterföljare till den ursprungliga StS. Som ovan nämnts har det ryska kejsarhuset inte har frånträtt anspråken på S:t Stanislausorden utan upptar den som en dynastisk orden.

Skandinaviska storprioriratet etablerades 1996 då en ”GCStS” utnämndes storprior. Övriga ämbetsmän var en ”CStS” som subprior och cermonimästare, en ”KCStS” som storsekreterare och en ”KCStS” som storkanslär. Investituren den 23 november 2004 blev storprioratets första större evenemang. Under investituren avgav riddarna och damerna sitt trohetslöfte till stormästaren, och stormästaren dubbade riddarna samt delade ut ordenstecken, följt av en galamiddag.

Endast en statschef kan instifta en riddarorden. Därför gjorde Nowina-Sokolnicki anspråk på att vara polsk exilpresident, utnämnd till arvtagare av exilpresident August Zaleski den 22 september 1971 före hans bortgång 1972. Om det varit så att Nowina-Sokolnicki erkänts av den nya polska regeringen 1990 så hade möjligen hans skapelse S:t Stanislas/Stanislausorden varit legitim. Men genom att gå till den polske presidentens websitekan man se att så inte är fallet – som exilpresident Zaleskis efterträdare erkänns i själva verkat Stanislaw Ostrowski 1972-1979, Edvard Raczynski 1979-1986, Kazimierz Sabbat 1986-1989 och Ryszard Kaczorowski 1989-1990. Den senare överlämnade stormästerinsignierna för Den vita örnens orden och Polonia Restituta till Polens president m.m., herr Walesa som symbol på att den förhatliga folkrepublikken av Polen var borta och att rätten till att utdela de polska ordnarna än en gång låg hos den polske presidenten i Polen.

Om Nowina-Sokolnicki såg sig som exilpresident – ett ämbete som stammade från demokratiska val – så är det märkligt att han valde att sitta kvar i ämbetet när de erkända exilpresidenterna under samma tid suttit en mandatperiod var, sju år. Det är också märkligt att han inte återlämnade orden till det polska folket genom den polske presidenten, eftersom folket var grunden till hans exilpresidentskap.

Nowina-Sokolnicki blev 1991 utnämnd till prins av ”HSH prins August von Hohenstaufen” – en utnämning med tveksam legitimitet. Eftersom greveätten har dött ut och Nowina-Sokolnicki tillhör en parallell linje är hans anspråk på grevetiteln inte styrkta och högst osäkra.

I augusti 2009 gick Sokolnicki bort. Detta ledde dock inte till ordens insomnande. I stället utnämndes dessvärre Jan Zbigniew Potocki till ”exilpresident av Polen” och stormästare för S:t Stanislas orden samt de andra polska nationella ordnarna. Grunden till att charaden fortsätter står att finna i att man påstår att fred inte har etablerats i Polen (sic!), och fram tills dess är en exilregering tydligen motiverad. Exilregeringen har nu flyttat till Tyskland. Se dokumentation på här.

%d bloggare gillar detta: