Etikettarkiv: Adolf Fredrik

Schyffert som Adolf Fredrik

Henrik Schyffert af Holstein GottorpNär jag satt och zappade framför tv:n ikväll såg jag plötsligt Henrik Schyffert iförd 1700-talsmundering och Serafimerorden i full galopp. Det visade sig vara en repris av avsnitt 5 av Historieätarna, där Henrik figurerar som kung Adolf Fredrik direkt i inledningen (kul!) och mot slutet (42:00 och framåt). Här återskapas Adolf Fredriks beryktade sista måltid. Henrik saknade dock Serafimerordens andra del – den vid den här tiden broderade kraschanen – men ett intressant program om frihetstiden och dess matvanor. Roligt att Serafimerorden i någon form ändå fanns med, eftersom Serafimerordens instiftande av kung Fredrik I delvis hänger samman med Adolf Fredrik, men som tronföljare. Bakgrunden är att Sverige hade förlorat Hattarnas ryska krig 1741-43, och som segrare använda tsarinnan Elisabet sitt inflytande för att se till att en släkting blev vald till tronföljare efter den barnlöse Fredrik I. Kruxet var bara att denne Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp hade fått en rysk orden, och ordnar skulle bäras. Det vore en ultimat förolämpning mot Sverige att efter Fredrik få en kung som – om uttrycket tilllåts – hade så synligt band till ärkefienden. Enda lösningen var att se till att den kommande kungen kunde bli stormästare för egna ordnar – då var det godtagbart att inte bära andra staters ordnar, vilket alltså var en del i processen som ledde till Serafimerordens (och Svärdsordens samt Nordstjärneordens) ”förnyande”/instiftande 1748.

Kvinnor och de svenska riddarordnarna: i synnerhet fyra kommendörskor

De svenska riddarordnarna var mellan 1748-1908 förbehållna män. Men ingen regel utan undantag. Det första sådana är kejsarinnan Katarina II av Ryssland, som utnämndes till Riddare(!?!) av Serafimerorden 1763. Att så skedde förvånade kanske inte: Katarina var systerdotter till kung Adolf Fredrik av Sverige.

År 1908 infördes en stadgeändring: Sveriges drottning bär Serafimerorden. Detta år blev dels änkedrottning Sofia (till kung Oscar II), dels drottning Victoria bärarare av Serafimerorden (enl. serafimervapnet ”Utn.”, enl. Nordenvall ”Bärare”). Detta upprepades sedan för tillträdande drottning Louise 1950: hon fick blev bärare av Serafimerorden vid kung Gustav V:s frånfälle.

Efter andra världskriget tillträder inte bara en ny kung, det är också en ny tid. Kung Gustaf VI Adolf beslutade år 1952 att de svenska riddarordnarna ska kunna förlänas till både kvinnor och män. Präster strider inte med vapen (utan med tron) och de blir därför ”Ledamöter av andliga ståndet”. Även kvinnor var icke-stridande och benämningen kom därför att bli ”Ledamot” i stället för ”Riddare” i Serafimerorden samt den lägsta och femte ordensklassen av de övriga tre ordnarna.

”Hagasessorna” Margaretha, Birgitta, Désirée och Christina kom år 1952 som kungens sondöttrar att bli såväl Kommendör med stora korset av Svärdsorden och Nordstjärneorden som Ledamot av Serafimerorden. Eller uttryckt på traditionellt sätt, Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden (LoKavKMO). Detta uttryck speglar att i princip endast Kommendör med stora korset av Svärds-, Nordstjärne- eller Vasaorden kan bli Riddare/Ledamot/av andliga ståndet i Serafimerorden.

Enligt Nordenvalls bok kom drottning Louise och svenska prinsessor som inte var kungens döttrar och inte var ingifta i annat kungahus att utnämnas till LoKavKMO 1952, men tydligen utan att samtidigt erhålla separat utnämning till Kommendör med stora korset av Svärds- eller Nordstjärneorden. Detta gäller drottning Louise samt änkeprinsessorna Sibylla och Ingeborg. Två svenska prinsessor som var ingifta i Danmarks kungahus blev inte LoKavKMO 1952. Prinsessan Margaretha och drottning Ingrid blev i stället LSerafO 1960 resp. 1965 vilket betyder att de fick Serafimerorden som utländska kungligheter, inte som Sveriges prinsessor.

Men tillbaka till ”Hagaprinsessorna”: de fyra är tydligen de enda svenska kvinnor som separat utnämnts till Kommendörer med stora korset av Svärdsorden och alla fyra lever fortfarande! Tråkigt nog syns det inte: damer av Kungl. Familjen bär av tradition ”endast” Serafimerorden samt Kungens miniatyrporträtt i serafimerblått band. När nu Försvarsmakten har en ökande rekrytering av kvinnor – när får vi se nästa ”kommandora” av Svärdsorden?