Ordenshösten 2015

Det är en intensiv ordenshöst med många spännande nyheter. Här kommer axplock av evenemang som går av stapeln under den närmaste tiden framåt.

 • Generalkapitel för de kungliga italienska riddarordnarna i Geneve helgen den 26-27 september. En av programpunkterna är ett besök till klostret Sankt Mauritius i Agaune som firar 1 500 år i år. Två svenskar kommer att antas till riddare av kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden. Det gör att det finns ca fem svenska riddare totalt.
 • Generalkapitel för de kungliga portugisiska riddarordnarna i Fátima/Santiago de Compostela den 26-27 september (i anslutning till Sankt Mikaelsdagen), där minst två svenska riddare och en dam av kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden kommer att antas, varav en professbroder, en professyster och en hedersbroder i brödraskapet av samma orden. Totalt sett finns då ca 10-15 medlemmar i Sverige.
 • Nordiska Malteserhjälpen har sitt tredagarsevenemang helgen den 30 oktober-1 november, med bl.a. bal på Riddarhuset den 30 oktober (nåde den, som bär en självutnämnd riddarorden där.)
 • Innocenceorden firar sitt 250-årsjubileum den 14 november. 800 baldeltagare och de som redan är medlemmar ges förtur till evenemanget framför recipiender.
 • Kungl. brödraskapet av Sankt Mikaels av vingen orden håller, enligt sin webbplats, samma kväll en högtidsmiddag för medlemmar och vänner på van der Nootska palatset.

Händer mer saker, något ordenssällskap? Hör av dig i så fall i kommentarsfältet!

Bärande av icke-svenska ordnar – reflektioner

För en dryg vecka sedan kom Stora Amaranterordens matrikel för 2015-2016 i posten. En väldigt matig sak, inbunden, med ett antal intressanta avsnitt utöver den rena matrikeldelen.

En sak som förvånade mig var en sida med ett direktiv om bärande av ordnar på själva balen, vars innebörd är att man i princip bör bära samma sak som Försvarsmakten förordnar ävensom Kungl.Maj:ts Orden, vilket är svenska officiella (och halvofficiella) ordnar, förtjänsttecken och medaljer i grupp A-L, likaså utländska statsordnar, men inget mer. ”Va?”, for det genom huvudet, ”en nyhet?”. Nej, inte alls, visade det sig, motsvarande även finns i matrikeln för 2013-2014 vilket jag helt missade. Man uppmanas kontakta direktionen om man har några frågor.

Jag kan mycket väl förstå varför formuleringen finns: jag har själv mött och hört andra möta att en större självutnämnd riddarorden i Sverige som rekryteringsagrument erbjuder möjlighet att även kunna bli medlemmar i Amaranterorden för att där kunna få möjlighet bära den aktuella självutnämnda orden. Bland mina samlingar har jag ett komplett ”set” från orden avsett att rekrytera nya medlemmar vilket inkluderar ett utdrag av Svensk Damtidnings reportage från Amaranterorden(!). Sådant slår förstås tillbaka förr eller senare i skärpta regler avsedda att stävja problem.

Ett annat exempel är en självutnämnd Johanniterordens stormästare med entourage deltog också på en Amaranterbal och bar sina insignier – höjden av bristande insikt och en ultimat etikettsbrott, eftersom flera medlemmar av Amaranerordens direktion är äkta riddare av Johanniterorden i Sverige.

Det finns under de senaste fem åren ett tydligt mönster av att acceptensen för självutnämnda riddarordnar minskat. Ett exempel är Försvarsmaktens uniformsbestämmelser från 2012. Redan tidigare hade då Svenska Frimurare Orden tagit fram en ny förordning för vilka ordnar och medaljer som kan bäras vid sammankomster – och det är svenska officiella och halvofficiella ordnar, förtjänsttecken och medaljer i grupp A-L, likaså utländska statsordnar samt vissa specialfall. Det är också mindre självklart idag att en riddare av en självutnämnd riddarorden inbjuds till hovet.

Det jag kan vara rädd för är att pendeln slår för hårt. I ambitionen att förhindra och försvåra självutnämnda riddarordnars bärande, finns en risk att bärande av ordnar från f.d. regerande kungahus minska. Det vore synd. För – let’s face it – skälet till den expansion som sker bland denna typ av ordnar särskilt sedan mitten av 00-talet har till stort del samband med att Johanniterorden i Sverige inte tar emot kvalificerade kandidater som saknar adlig anknytning samt att Internet på allvar skapat tillgänglighet till de utländska f.d. regerande furstehusens ordnar. Antingen accepterar man de bärande av ordnar från f.d. regerande kungahus, eller så tar Johanniterorden i Sverige steget till att bli en orden i tiden. för att parafrasera Johanniterordens i Sverige höge beskyddares valspråk. Eller båda.

En liten Aladdinask med trillingnötter och röda band

Allt har sin tid, säger Predikaren: det har gått alldeles för lång tid sedan jag sist skrev något, annat har pockat på uppmärksamhet. Därför kommer en liten Aladdin-ask av godbitar med några trillingnötter av det som hänt sedan sist.

 • Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2015 till nya Riddare av Kungl. Carl XIII:s orden utnämnt
  – stormästaren i Isländska Frimurare Orden Valur Valsson
  – filosofie kandidat Thomas Böös (tid. 1:e bibliotekarie i min gamla hemstad E-tuna)
  – sektionschef Kaj Gustafsson
 • Samma dag offentliggjordes nya mottagare av H. M. Konungens medalj och Medaljen ”Litteris et Artibus” minst en Enskedebo noteras, skådespelerskan Ann Petrén som förlänades GMleta.
 • Två större baler har hållits, har vänner och bekanta rapporterat. Dels Balnatt i Wien inom ramen för Svensk-österrikiska föreningen, dels Royal Winter Ball där H.K.H. prinsessan Anna Bagration-Gruzinsky närvarade bärande den nya kungl. Georgiens Kronorden i rött band (vilken hennes far prins Nugzar, huvudman för den yngre senast regerande grenen av georgiska kungahuset nyligen instiftat efter prinsessan Annas skilsmässa från H.K.H. prins David Bagration-Mukhrani, huvudman för den äldre grenen – det ser även ut som att bl.a. Roger Lundgren a.k.a. Royal Roger förlänats denna orden på balen). Och i Lund hålls snart studentikosa Nyckelordens bal – på min födelsedag!
 • De svenska riddarordnarna har under slutet av 2014 bytt leverantör av ordenstecken till Atelier Borgila AB och Henrik Ingemansson. Därmed har en epok gått i graven: C. F. Carlmans tillverkade de svenska ordenstecknen sedan 1800-talet. Lars Kjellander som efterträdde C. F. Carlmans började själv en gång på företaget och övertog ordensverksamheten då företaget upphörde. Lars Kjellander Ordensateljé har nu alltså fått en efterträdare Atelier Borgila AB. Ordensutställningen i ordenssalarna på Kungl. Slottet har uppmärksammat detta skifte.
 • Suveräna Malteserorden har i dagarna påbörjat arbetet för att saligförklara förre prinsen och stormästaren, Hans Mest Eminente Höghet Fra’ Andrew Bertie.
 • Serafimerringning i Riddarholmskyrkan 11 februari 2015 för Tysklands förutvarande förbundspresident Richard von Weizsäcker (bild, kort filmklipp och långt sevärt filmklipp från Wikimedia Commons).

Bal första hälften av 2014

Bal är trevligt. Jag tillhör inte toppskiktet av dansörer, men jag gillar verkligen att kunna klä av mig vardagens tråk och tvång, sätta på mig frack, ta fram fickuret och dra det, fundera över vilken cigarr som ska med, njuta av damers och herrars sällskap. Och, förstås, det är en möjlighet att se utmärkelser där de hör hemma, inte i monter eller byrålåda, utan använda av dem som förlänats dem. Samtidigt ska det passa med jobb och familj: det blir därför inte bal så ofta som man kanske skulle vilja.

Det finns dem som har större koll på baler än jag, men t.o.m. jag har noterat att Den stora Oscarsbalen i Guldfoajén på Operan arrangerad av Menuettakademien gick av stapeln i helgen, en bal med lite reenactment-känsla i det att balen ska minna om balerna under den oscarianska eran. Bilderna ger känsla av en svunnen epok!

Oscarsbal 2014 Foto: Atelieri O. Haapala - Neo-Victorian Photography since 2008 http://www.ohaapala.com/

Oscarsbal 2014 Foto: Atelieri O. Haapala – Neo-Victorian Photography since 2008 http://www.ohaapala.com/

Stockholm International Ball – Royal Gala 2014 går av stapeln ikväll: har nu sett att man håller balen In the presence of The International Order of St.Stanislas in Norway. Hm. Det kan ju bli trevligt trots det.

Den Svensk-Österrikiska förening arrangerar ”Balnatt i Wien” den 8 februari: jag har fått propåer från vänner om att delta, men det har inte gått att lösa. Det vore roligt att delta i Ballo dei Cento e non più Cento (där flera av de riddarordnar som finns i ICOC:s register deltar) men det ser inte ut att bli av i år heller, inte heller Johanniterhjälpens bal i Malmö i slutet av mars.

Däremot trillade inbjudningar till Stora Amaranther Ordens bal på Grand Hôtel in i fredags och åtminstone för den balen har frun och jag kunnat lösgöra oss. Något att se fram emot…

Malteserhjälpens bal på Riddarhuset 2012

Under den gångna helgen var det dags för Malteserhjälpens festligheter till minne av ordensgrundaren salige Gérard. De spände som vanligt över tre dagar: en mottagning på fredagkvällen, ett kulturellt besök under lördagen och bal på Riddarhuset på lördagkvällen, därefter mässa i Riddarholmskyrkan på söndagen och en efterföljande brunch som avslutning.

Balens beskyddare var traditionsenligt Malteserordens Skandinaviska Associations president, H.H. prins Andreas von und zu Liechtenstein, och som inbjudare stod Nordiska Malteserhjälpens ordförande, H.H. prins Max von und zu Liechtenstein, tillsammans med Nordiska Malteserhjälpens styrelse. Särskild uppskattning bör dock ges till organisationskommittén; i år Ilona, Mathias, Eskil och Ivan.

Tyvärr kunde jag och min fru inte delta själva, det hade varit roligt att åter delta nu när spädbarnsåren är över (igen) och barnvaktande är enklare. Jag tror att senaste besöket för min del var 2008 och det var ett väldigt trevligt minne, liksom föregående års baler. Mitt inpass detta år blev endast att inför helgen förmedla en liten välgångshälsning till arrangörerna från en portugisisk bailli och storkors av Suveräna Malteserorden. Jag har dock sett bilder som bekanta lagt upp på Facebook och det verkar i vanlig ordning ha varit ett trivsamt arrangemang.

Det som för en utomstående betraktare kan tyckas vara en orgie i ytlighet bör känna till att Malteserhjälpens huvudsakliga verksamhet saknar yttre ståt och prakt, utan handlar om att utifrån en kristen tro bistå sin nästa genom ett personligt ansvarstagande, att täcka några av de glapp som finns mellan offentlig och privat sektor. De olika projekten beskrivs närmare på Nordiska Malteserhjälpens hemsida och nya, aktiva medlemmar är alltid välkomna.

Balen är kanske på ett sätt en ”personalfest” för alla malteserhjälpare och de insatser som de vardagligen står för, även om fler inbjuds att delta. Det är dock en personalfest som dock bekostas ur egen ficka. Inte bara det, syftet med balen är även att dra in ytterligare medel till Malteserhjälpens projekt samt att bidra till den hjälpverksamhet som Birgittasystrarna i Estland utför. Allt i enlighet med Suveräna Malteserordens motto Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum.

Sällskapet Fyrväplingarne

Via mail skickade en vänlig själ information om Sällskapet Fyrväplingarne, som ska vara ett ordenssällskap grundat 1863 med säte i Vadstena och som jag inte har haft med på http://arnell.cc/. En bok är under produktion för 150-års jubileumet.

Dessvärre äter ibland Crystones webmail – e-mailtjänst knuten till webhotellet – ibland upp en del mail enligt principen ”släng ett mail och få ytterligare ett kastat på köpet” varför jag efterlyser förnyade kontakter. Tills dess finns möjlighet att läsa lite om Sällskapet Fyrväplingarnes Frejabal på Säg vad är en bal på slottet… eller på Frejabal.

Amarantherordens bal 2012

Det var inte utan lite pirr som frun och jag, tillsammans med i storleksordningen 200 nya förväntansfulla medlemmar, anlände till Grand Hôtel för Stora Amaranther Ordens bal. Vi möttes genast av bekanta ansikten och vänliga själar som visade oss tillrätta. Efter ett snabbt sammanträffande med den genomtrevlige generalstormästaren och hans fru, så sammanstrålade vi – utrustade med nya band – till minglet för de förväntansfulla nya medlemmarna (medan tidigare medlemmar minglade i en annan del av Grand Hôtel). Här stötte vi bl.a. ihop med RPåvlHGO Edward Blom och hans förtjusande fru Gunilla. Edward är en gammal amarant och Gunilla var – som oss – ny. Balen har ett litet drag av en debutantbal med en hel del yngre bland de nya medlemmarna, vilket piggar upp tillställningen.

Receptionen av de nya ordenssyskonen i Spegelsalen följer ett gammalt ceremoniel, enkelt men värdigt, och därefter blev det supé för de totalt cirka 700 deltagarna i Vinterträdgården. Vi hamnade vid ett bord med ett trevligt sällskap av sinsemellan bekanta och den förste person jag talade med visade sig vara medlem i Calle Lådas Glada Gossar(!). Det är ett Stockholms-sällskap från 1700-talet med max 40 medlemmar kring en litet schatull från 1700-talet. Lådan innehåller ett antal kuvert sinnrikt packade med millimeterpassning d.v.s. den är lite av föregångare till dagens picknickkorgar. Jag kände direkt till vad det rörde sig om vid namns nämnande, men jag ser att jag tagit bort ”CLGG” från min hemsida – antingen har jag trott att sällskapet dött ut, eller så har jag fått uppfattningen att den inte är ett ordensällskap. Hursomhelst: roligt att höra att ett sådant litet och anrikt sällskap ändå finns kvar och frodas.

Efter en utsökt supé följde dans av olika slag och ytterligare mingel till långt in på natten. Som småbarnsföräldrar är man inte bortskämd med tillfällen att gå ut tillsammans så vi njöt båda två i full drag, dansade och minglade runt. För en ordens- och medaljintresserad fanns det mycket att titta på: vid sidan av alla som bar statsordnar, ett större antal rättsriddare och riddare av Johanniterorden i Sverige, en riddare av Tyska Johanniterorden, en malteserriddare, en konstantinerriddare (italienska grenen, rådsmedlem i delgationen för Storbritannien och Irland). Vidare ett antal militärer som bar medaljer för hedervärda svenska och utländska insatser samt en och annan med anknytning till hovet som bar kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllopsmedalj i silver med serafimerordensband främst/närmast hjärtat. Hursomhelst, efter nattmackan kl 01.00 och lite ytterligare dans (Euphoria!) var det dags att bege oss hemåt, väldigt nöjda över en väldigt trevlig kväll. Tack till alla för allt!

Hos Vimmelprinsessan finns några bilder från 2012 års bal.

Stora Amaranther Ordens bal 21 april 2012

Snart är det dags för amarantherbal! För min del första gången: livets olika faser och skeden har gjort att det inte varit möjligt förrän nu.

Bakgrund till denna sällskapsorden är intressant. Drottning Kristina hade planer på att instifta en statsorden, d.v.s. en orden som staten skulle förläna för förtjänster mot Sverige. Sedan kung Erik XIV finns ett antal sådana försök, men de har antingen inte kommit längre än till utkast, eller i vart fall inte överlevt sin instiftare. Axel Oxenstierna ska dock ha motsatt sig planerna på en statsorden. I stället kom drottning Kristina år 1653 att instifta en galant hovorden kallad Amarantherorden i samband med en fest. När drottning Kristina abdikerade året efter kom orden att upphöra.

År 1760 kom Stora Amarantherorden att instiftas av högreståndsungdomar som en social umgängesorden, där medlemmarna är indelade i sex grader. Huvudsätet för orden är Stockholm och det finns övningssamhällen i Göteborg, Karlskrona, Malmö och Finland. Ordensverksamheten har länge bestått i att arrangera en bal på våren vartannat jämt år, men har nu kompletterats med ett kulturpris som instiftades i samband med 250-årsjubiléet 2010. Jag har skrivit några rader om Amarantherorden på http://arnell.cc/1750.htm#amaranther.

Anmälan av recipient sker cirka två månader i förväg. Inskrivning av ny medlem sker för Stockholmsregionen på Riddarhuset ungefär en månad före balen, då ordenstecken erhålls (eller byts mot högre grads kors) i samband med betalning av recipient-/gradavgift och supébiljett. Här kan man också lämna önskemål om bordsplacering för att kunna hålla ihop vänkretsar.

Ordens generalstormästare kan i nåd låta nya medlemmar erhålla högre grad än den första vid inträde. Det har t.ex. skett då H.K.H. Dom Miguel, hertigen av Viseau, av det portugisiska kungahuset bevistade Amarantherbalen 2010.