Ordenssällskapens hipsterslipsar: finns de?

Svenska Frimurare Orden, Odd Fellow Orden m.fl. har slipsar med olika typer av symboler som kan bäras i alla sammanhang men som kanske i huvudsak används under sammankomsterna. Frimurares svarta slips kan ha ett rött tempelkors, passare-och-vinkelhake eller en akaciegren och Odd Fellow Ordens grå slips kan ha tre röda kedjelänkar.

Att dessa logo- eller symbolförsedda slipsar bärs i ordenssällskapen är på ett sätt kuriöst, eftersom de bärs i ett sammanhang där informationen i sig är redundant: det räcker med en svart eller grå slips utan logga eftersom alla ändå är medlemmar (förstår man). Samtidigt är de lite för övertydliga och iögonfallande för att bäras i andra sammanhang. En ordensnål (pin) (eller bouton, för den delen) kanske inte alltid är så praktiskt heller alla gånger. Glada socialdemokrater har hälsat mig som du och bror i riksdagen när jag burit ”något rött” i storlek som en s-ros på kavajens slag. 😉

Lite inspirerad av en artikel i L.A. Times om att det det börjar bli hippt att vara frimurare så tittade jag lite efter något mer moderna ordensslipsar. Jag valde frimureriet eftersom detta nog är den största ordenssfären i världen, räknat med alla påbyggnadssystem.

masonic-tiesFörst några exempel som jag tycker är trista och ”traditionella” och det finns hur många varianter som helst på dessa teman via frimureriska webshopar. Det ena är att ha ett mönster byggt på ordensloggan genom symetrisk och till synes oändlig upprepning. Det andra är att ha en blaffig jättelogga. Eller båda. Gärna i bjärta färger.

$T2eC16hHJGoE9nuQhoiDBRQZSq))8w~~48_72Finns det något alternativ? Ja, men de är inte så lätta att hitta, trots att jag valde frimureriet för dess storlek som utgångspunkt i ordensslipsjakten. Här är en slips som jag tycker är elegant, en terylenslips som var en del av skoluniformen vid Royal Masonic School for Boys i Bushey, Hertfordshire, på 60-talet. En historisk slips som inte bör användas ur kontext, men en utmärkt grund för en slips som skulle kunna passa i den allmänna världen för bröder i svenska systemet.

zu_KW203Här har vi ett exempel på hur man kan ha symboler men arbeta med dem inte fullt så stickande bjärt. Akaciegrenen och brödrakedjan används här med färger på ett fint sätt för att skapa ett uttryck som fungerar på en kostym eller kavaj på jobbet. Denna slips finns på flera tyska webshoppar (sök på freimaurer krawatte). Finns även i blått.

s_freemason_mason_masonic_wallpaper_red-elegent_necktieFör den som vill gå längre och ha lite mer extravaganta slipsar rekommenderas http://www.fraternalties.com/. Här finns en del traditionella slipsar, men John Paul Gomez har vågat experimentera mer med uttrycken. Fler bilder finns på hans blogg 21st Century Mason. Just nu står John Paul i begrepp att lansera en ny kollektion. Can’t wait.

Bildning – svenska (och utländska) ordnar samt boutoner

http://www.icollectall.com/ finns en avdelning som heter Orders and Medals. Väl värt ett besök för den som vill titta på bilder och lära mer om de svenska ordnarna (eller ett antal utländska ordnar). Enklast är nog att klicka på ”Last” så man kommer till den sista av de sex undersidorna – där finns länk till Vasaordens lägsta klass – och därefter backa ett steg, så kommer man till resten om de svenska riddarordnarna och en del specialområden. På http://www.ordersandmedals.net/ finns också en gammal avdelning om Sweden, lite ouppdaterad och med någon felaktiga länk men fortfarande med intressanta bilder. Tack till Sven Vik för att han gör sina samlingar tillgängliga genom dessa webbplatser!

Mer bilder! Nu på boutoner (till kavaj m.m.) från olika länders ordnar. Den bästa sammanställningen jag har sett hittills på Internet, även om den är långt från komplett. Se och njut på  http://www.frontiernet.net/~jackiebush/Rosette.html och klicka vidare till boutonens historia. Notera att bouton heter rosette på engelska.

Bouton, medaljrosett eller clips till kavajen

The Drones Club har ett inlägg om Kavajslagsnålen – en underskattad drönaraccessoar. Jag kan ju i så fall inte vara sämre, utan kontrar med dess motsvarighet när det gäller bärbara utmärkelser.

Som ”alla” vet bärs ordnar och medaljer i form av original alternativt miniatyrer till uniform, frack och smoking. I vissa högtidliga sammanhang kan bärbara utmärkelser vara acceptabla till kavaj. Däremot är det mindre vanligt att använda ett clips, en bouton eller en medaljrosett i vardagliga sammanhang i knapphålet på kavajens slag.

Ett clips är en grov tråd eller ett mycket smalt och tunt band på ca 2 mm bredd som går från knapphålet på kavajen rakt ut åt kanten och fästs på baksidan av slaget. Bruket kommer från Frankrike där clips används för den lägsta och femte klassen, Riddare. Det vanligaste clipset internationellt är nog Franska Hederslegionens (FrHedLO) röda band, som bärs med stolthet. Svenska clips är ovanliga – det enda jag kan påminna mig att jag har sett är Patriotiska sällskapets gul-gröna medaljband ett par gånger. Eftersom clipsbandet är så smalt, så fungerar det med en eller två färger, men inte gärna mer eftersom det då blir svårt att avläsa vilken utmärkelse det är fråga om.

För de övriga fyra högre klasserna används något som på svenska kallas bouton, men som på franska kallas rosette. En bouton är en liten knapp, ca 5-10 mm stor, i ordensbandets färg(er). Enbart en bouton signalerar i allmänhet  fjärde klassen, i vissa ordnar benämnd Riddare av 1 klass, i andra benämnd Officer (undantag finns, RItS:tMLO bär en grön bouton medan OffItS:tMLO bör en bouton med en guldkrona i mitten, även PåvlHGO:sFK har bouton). De tre högre ordensklasserna har tillägg av små ”vingar” i silver- och guldband (vingarna ska ligga vågrätt). Tredje klassen, Kommendör, har silvervingar. Andra klassen, Kommendör av 1 klass alternativt Storofficer, har en guld- och en silvervinge, där guldvingen ska vara åt bärarens höger. Första klassen, den högsta oftast benämnd storkors, har guldvingar.

Boutoner kan också utformas på annat sätt. Som komplement till – eller i stället för – vingarna kan man i mitten av boutonen se en pytteliten metallrepresentation av ordenskorset eller kraschanen. Genom denna får betraktaren en ledtråd till vilken av klasserna som bäraren erhållit. Så har t.ex. en enskild tillverkare år 2007 tagit fram buttons för Storbritanniska Imperieordens olika klasser och det används officiellt av Italien. Tyska förtjänstordens boutoner har också sådana växlande metallcentrum beroende på ordensklass, medan bandet bakom är en kvadrat (rosett för lägsta klassen) i stället för en cirkelrund knapp.

Till H M Konungens medalj medföljer en liten rosett i högblått eller serafimerblått band, beroende på vilket band originalmedaljen har (dock ej till Kon:sSM). På privat initiativ har en rosett uppstått för den av regeringen utdelade kungliga utmärkelsen ”För nit och redlighet” (GMnor) som ges för 30 år i statlig tjänst, 25 vid pensionering. Rosetten kan även användas av dem som fått GMiq, GMbg, GMmf och GMrenv eftersom banden är detsamma.

Även om rosett kanske i första hand används för att markera lägsta ordensklassen internationellt tror jag inte det vore fel om fler sett tillkom för att visa medaljinnehav.

För att summera: gärna en pin i kavajslagshålet, men om du har fått en utmärkelse så varför inte en bouton, clips eller rosett lite mer ofta än vad som sker idag. Det glädjer den som förlänat utmärkelsen och det synliggör och hedrar en instats och förtjänst som andra sett värt att belöna.