Etikettarkiv: Carl XIII:s orden

Rosersbergs slott, hertig Carl och hans orden

2015-07-11 13.33.02-2Den som är intresserad av frimureri kan nog inte undgå att förr eller senare besöka Rosersbergs slott.

Den som vill göra en lite fylligare utflykt kan via Strömma kanalbolag ta båt fram till 9 augusti. Jag företog en ensamutflykt under gårdagen, tog på enklaste sätt pendeltåget mot Märsta från Centralstationen, hoppade av vid Rosersbergs station och fick en väldigt skön promenad genom ett prunkande svenskt sommarlandskap på dryga kilometern innan jag var framme. Entré 100 kr för vuxna, guidning hela timmar i slottets övre våningar, däremot är slottskapellet och ordensutställningen (nedan) i entréplan fritt tillgängligt mellan guidningarna, som pågår till september.

Gustaf III:s yngre bror Carl, hertig av Södermanland, bodde på sommarslottet från mitten på 1700-talet, och det kom att övertas av Karl XIV Johan. Slottets övre våningar är i princip oförändrade sedan Karl XIV Johans tid och man har också återställt en hel del av det lösöre som ändå flyttats. Bl.a. har hertig Carls skrivbord nyligen återförts till biblioteket.

2015-07-11 14.22.54
Ordenskedjor, utifrån och in: Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden (i sitt ursprungliga utförande). Notera bl.a. kronornas storlek och infästning i ordenstecknen. Detalj av porträtt av Kung Carl XIII från Rosersbergs slott.

Hertig Carl, sedermera Kung Carl XIII, är en av våra mindre kända kungar. Han var en mycket hängiven frimurare, från 1774 stormästare över det svenska frimureriet och under honom kom det svenska systemet att läggas fast. Intresset för frimureri kom att spilla över i hur slottet inreddes och utformades – när han och Hedvig Elisabet Charlotta flyttade in till slottet lät de riva de ut den äldre barockinredningen och inredde slottet i en nättare nyklassicistisk stil. Då passade även hertig Carl på att lägga till en del frimureriska detaljer – bl.a. ett slottskapell som också tjänade som logerum. Dessvärre plockade Karl XIV Johan bort en del frimureriska detaljer då han disponerade slottet, men det är likväl intressant – och guiderna omnämner en del av det som plockats bort.

Ett exempel möter besökaren redan innan han eller hon kommit in i slottet: en staty av hund finns på gården, en allmän symbol för trofasthet. Hunden tittar över axeln – mot slottets stora fasadur..? Uret är dock inte samtida med statyn: när statyn sattes upp tittade hunden på ett svenskt rött frimurarkors som var målat där klockan nu sitter.

Andra intressanta rum är t.ex. Hoglandsrummet, ett rum vigt åt slaget vid Hogland – i realiteten mer eller mindre oavgjort med större ryska förluster än svenska, men som gjordes till en propagandaseger och resulterade även i att hertig Karl – med kung Gustafs medgivande – instiftade Distinktionstecknet för tapperhet till sjöss av 1. graden och av 2. graden, även (något felaktigt) kallat ”Hoglandstecknet”, för Örlogsflottans underbefäl och manskap (motsvarande i Arméns flotta erhöll GM/SMts).

Ingången till utställningen
Ingången till utställningen

Det som gör det särskilt intressant att besöka Rosersbergs slott just denna sommar är att Kungl. Maj:ts Orden i anslutning till slottskapellet har en liten utställning om Kungl. Carl XIII:s orden som instiftades år 1811. En överblick över historik, instiftande, dräkt och ett mycket vackert ordenskors. I anslutning till utställningen är det möjligt att införskaffa vykort med Carl XIII:s orden och även Tom C. Bergroths utmärkta bok om Kungl. Carl XIII:s orden (verkligen mycket läsvärd och till ett mycket resonabelt pris, tror det var 350 kr) och det är också Tom som – förstås – har haft hand om utställningen i egenskap av intendent vid Kungl. Maj:ts Orden.

En liten Aladdinask med trillingnötter och röda band

Allt har sin tid, säger Predikaren: det har gått alldeles för lång tid sedan jag sist skrev något, annat har pockat på uppmärksamhet. Därför kommer en liten Aladdin-ask av godbitar med några trillingnötter av det som hänt sedan sist.

 • Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2015 till nya Riddare av Kungl. Carl XIII:s orden utnämnt
  – stormästaren i Isländska Frimurare Orden Valur Valsson
  – filosofie kandidat Thomas Böös (tid. 1:e bibliotekarie i min gamla hemstad E-tuna)
  – sektionschef Kaj Gustafsson
 • Samma dag offentliggjordes nya mottagare av H. M. Konungens medalj och Medaljen ”Litteris et Artibus” minst en Enskedebo noteras, skådespelerskan Ann Petrén som förlänades GMleta.
 • Två större baler har hållits, har vänner och bekanta rapporterat. Dels Balnatt i Wien inom ramen för Svensk-österrikiska föreningen, dels Royal Winter Ball där H.K.H. prinsessan Anna Bagration-Gruzinsky närvarade bärande den nya kungl. Georgiens Kronorden i rött band (vilken hennes far prins Nugzar, huvudman för den yngre senast regerande grenen av georgiska kungahuset nyligen instiftat efter prinsessan Annas skilsmässa från H.K.H. prins David Bagration-Mukhrani, huvudman för den äldre grenen – det ser även ut som att bl.a. Roger Lundgren a.k.a. Royal Roger förlänats denna orden på balen). Och i Lund hålls snart studentikosa Nyckelordens bal – på min födelsedag!
 • De svenska riddarordnarna har under slutet av 2014 bytt leverantör av ordenstecken till Atelier Borgila AB och Henrik Ingemarsson. Därmed har en epok gått i graven: C. F. Carlmans tillverkade de svenska ordenstecknen sedan 1800-talet. Lars Kjellander som efterträdde C. F. Carlmans började själv en gång på företaget och övertog ordensverksamheten då företaget upphörde. Lars Kjellander Ordensateljé har nu alltså fått en efterträdare Atelier Borgila AB. Ordensutställningen i ordenssalarna på Kungl. Slottet har uppmärksammat detta skifte.
 • Suveräna Malteserorden har i dagarna påbörjat arbetet för att saligförklara förre prinsen och stormästaren, Hans Mest Eminente Höghet Fra’ Andrew Bertie.
 • Serafimerringning i Riddarholmskyrkan 11 februari 2015 för Tysklands förutvarande förbundspresident Richard von Weizsäcker (bild, kort filmklipp och långt sevärt filmklipp från Wikimedia Commons).

Tillkommande RCXIII:sO 2014 – och hädangången

IMG_1598

Jag såg en dödsannons i dagens SvD över en frimurare och Riddare av Kungl. Carl XIII:s orden. Vid 96 år måste han ha levt ett fullt liv.

Jag skrev om dem som erhållit H M Konungens medalj i förrgår, men dödsannonsen blev en påminnelse om att nya Riddare av kungl. Carl XIII:s orden även offentliggörs i anslutning till Karl-dagen (utöver de nya som får högsta graden, Riddare och Kommendör med Röda korset, i Svenska Frimurare Orden).

Antalet riddare av denna orden är fixerat och nya utnämningar är bara möjligt om det finns lediga rum. Det är därför inte varje år som det blir nya RCXIII:sO – men jag gissar att dödsfallet är så nära inpå utnämningsdatum att tomrummet inte fylls under 2014 utan kvarstår till 2015. Mer om detta och mycket annat finns att läsa i RCXIII:sO RNO1kl Tom C. Bergroths bok om Kungl. Carl CXIII:s orden.

Kungens ordensinnehav – äntligen på www.kungahuset.se!

Jag tror att det är många intresserade av faleristik som blir glada av att Kungl. Hovstaterna med bistånd av Kungl. Maj:ts Orden äntligen lagt upp en lista över H.M. Kung Carl Gustafs ordensinnehav. Att H.M.K. har så många ordnar är ett resultat av att han är statschef, och statschefer deltar i protokollära ordensutväxlingar mellan länder. Se mer om hur det fungerar i detta inlägg.

En liten kommentar kan vara på sin plats: RCXIII:sO syns inte och det hänger samman med att fokus för sidan ligger på vad H.M.K. faktiskt bär. Prinsar av kungahuset föds Riddare av Kungl. Carl XIII:s orden men anlägger inte ordenstecken förrän de har passerat alla grader i frimureriet. Eftersom Kungen inte är frimurare bär han inte RCXIII:sO.

Följdriktigt har inte heller hans Höge Beskyddarskap för Johanniterorden i Sverige inkluderats. Det berättigar annars till bärande av Rättsriddarkors samt ordens vita bröstkors i kommendatorsstorlek. H.M.K. har dock inte burit det annat än då han någon gång bevistat Johanniterordens i Sverige högtidligheter, vilket gör att även det är av ett mindre allmänintresse.

2013 års RCXIII:sO

2012-11-20 17.53.25

På Svenska Frimurare Ordens hemsida presenteras idag de nya Riddare av Kungl. Carl XIII:s orden som beslutats igår på Carl-dagen. Förläning av CXIII:sO föregås av att man erhållit Svenska Frimurare Ordens högsta grad samt att det finns vakanser: det kan max finnas 30 svenska riddare och tre svenska ledamöter av andliga ståndet (samt max tio utländska riddare).

hemsidan presenteras också vilka som igår utnämnts till Svenska Frimurareorden högsta grad samt Ordens Hederstecken.

Svenska ordensföreningens första medlemsaktivitet

Den alltid så flitige ordföranden för Svenska ordensföreningen Richard Nyström hade i går kväll ordnat ett studiebesök hos Kungl. Ordensjuvelerare Lars Kjellander för att visa kungl. riddarordnar och hur de tillverkas. Eftersom verkstaden är så liten kunde endast fyra personer ges plats och jag var en av dem.

Det var väldigt roligt att lära sig mer om ordenstillverkningen. Lars Kjellander och hans fru Lena var mycket tillmötesgående i att visa och förklara. Lars började en gång på Carlmans, som förr gjorde ordnarna, men arbetade då inte med ordenstecken utan ”vanligt” juvelerararbete: han har nu arbetat med de svenska statliga riddarordnarna från eget företag i femton år. Lena, som tidigare arbetade på Swedbank, svarar för ekonomi samt banden till ordnarna och de kungl. medaljerna.

Nordstjärneorden pressas fram hel ur en bit silverplåt som därefter sågas, borras och filas fram, medan Serafimerorden pressas fram bit för bit, sågas, filas m.m. och löds sedan ihop som ett intrikat tredimensionellt pussel. Efter förgyllning emaljeras ordenstecknens korsarmar: Nordstjärneorden konvexa emaljering byggs upp i sex lager medan Serafimerordens emaljering är plan.

För att nå färdigt skick monteras mittmedaljong och krona samt band. Jag ställde en fråga om Nordstjärneordens blåa mittmedaljong, som – när man såg den lös – i mitt tycke skulle kunna fungera som en snygg manschettknapp: tydligen har fler tänkt samma tanke.

En intressant pågående utmaning var att nytillverka Serafimerordens miniatyr. Det var ett tag sedan sådana tillverkades. Ett otroligt pillgöra! Serafernas huvuden (mitt i bilden, ca 2-3 mm stora) som ska sitta mellan korsarmarna är nästan omöjligt små och fordrar ett gott hantverk för att sitta kvar.

Carl XIII:s orden har inte nyproducerats på mycket länge, helt enkelt för att orden har relativt få ordenstecken som är någorlunda lätta att hålla koll på och återföra i cirkulation. Likväl uppstod ett behov av att låta nytillverka ett par ordenskors. Tänk att detta ordenskors, till skillnad mot alla andra CXIII:sO, aldrig haft en bärare, aldrig burits…

Arbetet handlar om nytillverkning – bl.a. ca 80 kommendörstecken om året – men också om uppfräschning av gamla ordenstecken, ofta förgyllda riddartecken för Nordstjärneorden.

Som bekant ska ordenstecken återställas till Kungl. Maj:ts Orden vid Kungl. Slottet vid innehavares bortgång, eftersom de är Kungl. Maj:ts Orden egendom, och förlänas efter genomgång hos Kjellander på nytt. Men det går även att få hjälp med uppfräschning av sitt befintliga ordensinnehav: Hans Majestät Kung Carl Gustaf hade nyligen lämnat in två av sina kraschaner för genomgång och delvis omförgyllning (klicka på bilden och notera hur de tre spikskallarna under H:et och kronan är tredimensionella – se blogginlägg kring dessa spikar här).

Vad fattas? Möjligen återväxten i yrket. Denna tillverkning av ordenstecken är i Sverige ett unikt hantverk som inte har någon given efterträdare. Det vore roligt att se någon yngre juvelerare som intresserade sig för att föra det vidare, så att Sverige i alla bemärkelser kan ha svenska ordnar.

Bildning – svenska (och utländska) ordnar samt boutoner

http://www.icollectall.com/ finns en avdelning som heter Orders and Medals. Väl värt ett besök för den som vill titta på bilder och lära mer om de svenska ordnarna (eller ett antal utländska ordnar). Enklast är nog att klicka på ”Last” så man kommer till den sista av de sex undersidorna – där finns länk till Vasaordens lägsta klass – och därefter backa ett steg, så kommer man till resten om de svenska riddarordnarna och en del specialområden. På http://www.ordersandmedals.net/ finns också en gammal avdelning om Sweden, lite ouppdaterad och med någon felaktiga länk men fortfarande med intressanta bilder. Tack till Sven Vik för att han gör sina samlingar tillgängliga genom dessa webbplatser!

Mer bilder! Nu på boutoner (till kavaj m.m.) från olika länders ordnar. Den bästa sammanställningen jag har sett hittills på Internet, även om den är långt från komplett. Se och njut på  http://www.frontiernet.net/~jackiebush/Rosette.html och klicka vidare till boutonens historia. Notera att bouton heter rosette på engelska.