Innocenceorden 2015

För egen del hade jag inte möjlighet att närvara på Innocenceordens bal i helgen, men jag har redan fått ett antal upprörda mail från olika balbesökare, både nära vänner och från främlingar. Varför? Jo, för att ”MOC” – Militare Ordine del Collare vars stormästare är huvudmannen för ”kungahuset av Aragonien, Sicilien och Mallorca” ”omnämndes som särskilt inbjudna i det tryckta programmet” och ”hälsades sedan dessutom särskilt välkomna av generalstormästaren i hans öppningsanförande”.

Varför är då detta anmärkningsvärt och har väckt starka känslor? Jo, därför att inget kungahus i Europa, eller världen, nu eller tidigare regerande anser att detta är ett genuint kungahus. En konsekvens är att ”MOC” inte heller uppfattas som en äkta riddarorden. Inom de större riddarordnarna finns samma uppfattning, och även bland de dynastiska ordnarna. Även om MOC deltar i processioner med SMaltO och PåvlHGO på Sicilien i samband med firandet av helgonet Sankt Agata, så är det inget erkännande, varken explicit eller implicit.

Eftersom det inte saknas personkopplingar mellan Innocenceorden och Kungl. Hovstaterna har framhållandet av MOC väckt ett visst mått av förvåning. Särskilt då MOC:s strider för att försöka att uppnå ett erkännande i Sverige från vissa kungliga institutioner. MOC är bland annat portad från att använda Riddarholmskyrkan som delvis förvaltas av Riksmarskalksämbetet efter att MOC under 00-talet hållit investitur i samband med mässa i strid med den policy som tagits fram för uthyrning av Riddarholmskyrkan.

Kruxet är att en orden aldrig kan pressa eller processa sig fram till ett erkännande – det är ett oridderligt beteende och ett kvitto på att man de facto inte är en riddarorden. Gemensamt för såväl Suveräna Malteserorden som Tyska Johanniterorden, Johanniterorden i Sverige, Påvliga Heliga gravens orden, kungl. Neapolitanska och hertigl. Parmesanska Konstantinska Sankt Georgsordnarna m.m. är att de alla har olika svagheter i historisk grund, men är likväl accepterade som riddarordnar därför att man agerar som en riddarorden (för trons försvar och människors hjälp) samt har en koppling till ett nu eller tidigare regerande furstehus. De har mig veterligen heller aldrig pressat eller processat sig fram till något erkännande som riddarorden, som ett resultat av att någon skulle belyst dessa svagheter. Konsekvensen av allt detta är att om MOC skulle vinna någon process (utöver de tre italienska domstolsutslagen) och pressa fram ett erkännande så är det mer eller mindre betydelselöst i praktiken. Orden har redan definierat sig själv långt starkare än något domstolsutslag kan göra.

Det finns flera dynastiskt riddarordnar i Sverige – ingen av dem kommer att uppnå ett officiellt svenskt erkännande, ex. i form av bärandetillstånd till uniform (annat än möjligen undantagsvis ”för krigsmannagärning”). Helt enkelt därför att officiella erkännanden endast tillkommer verkande stater: staten Sverige kan inte erkänna det f.d. regerande kungahuset av Borduriens ordnar som officiella, det är den existerande republiken Borduriens ordnar som är officiella i Sverige. MOC verkar ha valt fel strategi för att försöka uppnå något som är principiellt otänkbart och ouppnåeligt.

Sedan tidigare är det bekant att ”MOC” i sin rekryteringsinformation muntligt och i e-mail har förespeglat, att man genom ett medlemskap i ”MOC ” ges möjlighet att delta i ”Balnatt i Wien”/Österrikiska föreningens bal samt Amaranterorden och Innocenceorden. Den förstnämnda balen tycks enligt uppgift sedan flera år till stora delar vara annekterad av ”MOC”, medan Amaranterorden har gått åt andra hållet och tydliggör att självutnämnda riddarordnar inte ska förekomma. Det vore tråkigt om nu Innocenceorden gjort en vänstersväng i en viktig principiell fråga. Man får hoppas att det är en tillfällig dikeskörning.

Ordenshösten 2015

Det är en intensiv ordenshöst med många spännande nyheter. Här kommer axplock av evenemang som går av stapeln under den närmaste tiden framåt.

  • Generalkapitel för de kungliga italienska riddarordnarna i Geneve helgen den 26-27 september. En av programpunkterna är ett besök till klostret Sankt Mauritius i Agaune som firar 1 500 år i år. Två svenskar kommer att antas till riddare av kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden. Det gör att det finns ca fem svenska riddare totalt.
  • Generalkapitel för de kungliga portugisiska riddarordnarna i Fátima/Santiago de Compostela den 26-27 september (i anslutning till Sankt Mikaelsdagen), där minst två svenska riddare och en dam av kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden kommer att antas, varav en professbroder, en professyster och en hedersbroder i brödraskapet av samma orden. Totalt sett finns då ca 10-15 medlemmar i Sverige.
  • Nordiska Malteserhjälpen har sitt tredagarsevenemang helgen den 30 oktober-1 november, med bl.a. bal på Riddarhuset den 30 oktober (nåde den, som bär en självutnämnd riddarorden där.)
  • Innocenceorden firar sitt 250-årsjubileum den 14 november. 800 baldeltagare och de som redan är medlemmar ges förtur till evenemanget framför recipiender.
  • Kungl. brödraskapet av Sankt Mikaels av vingen orden håller, enligt sin webbplats, samma kväll en högtidsmiddag för medlemmar och vänner på van der Nootska palatset.

Händer mer saker, något ordenssällskap? Hör av dig i så fall i kommentarsfältet!

Damer i ordenssällskap stegar framåt

Som jag har skrivit tidigare finns hos en del uppfattningen att (manliga) ordenssällskap är ett hinder jämställdhetssträvanden. Det är ingen enkel fråga och diskussionen är viktig. Men för att kunna föra en riktigt diskussion måste man nog se hela bredden, och det som sällan tas upp är hur det kvinnliga deltagandet i ordenssällskap utvecklas – och växer.

Det finns ett antal ordenssällskap som antar män och kvinnor i samma organisation instiftade från 1700-talet och framåt, som Innocenceorden eller Stora Amaranther Orden. Utöver dessa uppmärksammas inte tillräckligt att många ordenssällskap faktiskt har en kvinnlig gren. Lösningen är en av fyra former:

  • En damklubb inom ett manligt ordenssällskap som inte har ordensform.
  • En kvinnlig hedersgrad.
  • En kvinnlig gren av ett manligt ordenssällskap, där en eller flera operativa ordensgrader ges.
  • Ett helt fristående kvinnligt ordenssällskap.

De olika formerna hänger grovt samman med samhällsutvecklingen. Damklubbar och hedersgrader som lösning uppträder primärt fram till första delen av 1900-talet, och då ofta för fruar och kvinnliga släktingar. I takt med att kvinnor tagit större del av samhällslivet har kvinnor etablerat mer operativa former på jämbördig fot med männen och oberoende av dem. Ett tidigt exempel är det s.k. adoptionsfrimureriet.

Jag har ägnat några timmar under jullovet att googla igenom ordenssällskap lite, och det som är lite slående är att flera kvinnliga ordensgrenar eller kvinnliga självständiga ordenssällskap under de senaste åren har tagit flera steg framåt i sin närvaro på internet genom antingen webbplatser eller nyhetsreportage om expansion. Jag kan ge några exempel:

Odd Fellow-Orden och dess Rebeckagren är i det här sammanhanget lite unikt: man har visserligen två separata delar för kvinnor och män, men från 2012 har man en gemensam ordensledning – och webbplatsen är gemensam.

Detta är bara ett axplock, fler exempel finns. Den kvinnliga medverkan i ordensvärlden är inte icke-existerande: den finns – och den har inte status quo.

Innocenceordens bal 2013

Innocenceorden firade ordens högtidsdag – Solenne dag – genom ordenskapitel med Stor Reception samt Stor Ordensbal den 16 november 2013. Balen gick av stapeln på Grand Hôtel i Stockholm under helgen. Vänliga själar har skickat propåer om fadderskap för mig och frun att antas i Innocenceorden i år, vilket vi var tvungna att avböja av olika skäl. Det finns inte mycket för mig att rapportera från balen och det finns ännu inte någon större rapportering utlagd på internet: om någon läsare vill skriva en rad om sina upplevelser i kommentaren tas det tacksam emot.

Innocenceorden och Amarantherorden har en liten karaktär av debutantbal eftersom en rätt hög andel av de nyantagna är yngre. I avsaknad av bilder och info från ”Innocencen” kommer här i stället bilder från Dubais återupplivade debutantbal som också gick av stapeln i helgen, uppsnappat via Facebook där ordens- och kungahusexperten ”Rafe” Heydel-Mankoo (bitr. red. WOKM) rapporterat att han hållit i en del av utbildningen inom London Season Academy inför balen.

EDIT: träffade en av baldeltagarna ikväll: han rapporterar om en lyckad kväll med kadrilj och efterfest på Moderna museet…