Etikettarkiv: Kon:sGM12mkedja

Original till kavaj

En uppmärksam faleristiker (tack Odur!) har, genom att jämföra befintlig sida med Web Archive från i oktober, noterat att Riksmarskalkämbetet har uppdaterat webbsidan om anvisningar för bärande av medaljer.

  • Medaljer kan bäras till kavaj sedan 1998. Den förtydligande anvisningen är att det är medaljer i original som kan bäras till kavaj, sannolikt därför att det är så medaljer bärs utomlands till kavaj vid ex. veteraners minnesdagar.
  • H M Konungens medalj av 12:e storleken med kedja bärs till högtidsdräkt, men inte till smoking och kavaj.

Kon:sGM12mkedja – Serafimerordens-substitut?

På Svenska Heraldiska Föreningens hemsida finns en intressant artikel av Andreas Anderberg om H. M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med kedja (Kon:sGM12mkedja) som tycks ha utvecklats till en sorts ersättning för Serafimerorden. I artikeln konstateras dock inte fullt ut att signalvärdet för medaljer är lägre än för ordnar, varför en ordensreform fortfarande är mycket viktig för att jämställa vårt offentliga beslöningssystem med internationell praxis.

Alf Svenssons mottagande av Kon:sGM12mkedja nämns som exceptionell, men Alfs långvariga och tunga gärning som politiker är också exceptionell (och för all del inte avslutad än, f.n. är Alf europaparlamentariker). Just denna medaljförläning är lite personligt intressant då jag vågar påstå att jag tog det första initiativet till denna efter hans avgång som partiledare 2005 genom att uppmärksamma KD:s dåvarande partisekreterare på att Alf borde tillfrågas om han ville föreslås för Kon:sM eller den av regeringen förlänade kungliga medaljen ”Illis Quorum” (GMiq). Jag skrev ihop ett utkast till medaljförslag vilket bollades mellan ledande företrädare för partiet och signerades sedan av partiordförande, partisekreterare och gruppledare i riksdagen. Detta skickades till riksmarskalken, vilket efter beredning så småningom ledde till medaljförläning 2007. Eftersom KD inte bytt partiledare sedan 1971 saknades rutiner för denna typ av förslag.

Några år senare tog jag ett nytt initiativ i samband med att Inger Davidson skulle sluta som riksdagsledamot (bl.a. Sveriges första kvinnliga partisekreterare, civilminister 1991-1994 och långvarig riksdagsledamot) vilket ledde till förslag från partiledningen som även det resulterade i en medalj (Kon:sGM12mserafb) från H.M.K. Förhoppningsvis kan partiet göra samma sak för Mats Odell då han slutar, eftersom han trots allt har varit minister i två borgerliga regeringar och är långvarig riksdagsledamot; jag tror att partiet nu har förstått hur viktigt det är med utmärkelser från statschefen (eller regeringschefen genom ”Illis Quorum”) för att lyfta fram excellenta företrädare och hur man går tillväga för att inlämna förslag.