Etikettarkiv: Ledamot

Äkta Riddare och Ledamot av Nordstjärneorden

ImageBertil Brunk är 83 år, född i Ljusdal och emigrerade till USA på 50-talet där han gifte sig med den tillika svenska kvinnan Ulla från Spånga.

De startade tillsammans, i källaren, sitt företag Brunk Industries som idag har över 200 anställda och stansar komplicerade komponenter till medicinteknikindustrin. De talar alltjämt svenska hemma. Sonen driver företaget där de fortfarande arbetar och ett av barnbarnen studerar på skidgymnasiet i Järpen.

Ulla och Bertil finansierar även en välgörenhetsorganisation som driver Brunk Children’s Museum of Immigration i Chicago. Äkta makarna Bertil och Ulla Brunk erhöll båda Nordstjärneorden 2011. Ett litet exempel på ett med ordensmått mätt litet underverk såhär i juletider!

1902 års ordensstadga

För ett antal dagar sedan ropade jag in 1902 års stadgar för de svenska riddarordarna på Tradera. En tunn, men jättelik (ca 40 x 26 cm ) häftad bok. Stadgarna innehåller allt om de olika ämbetena i Kungl. Maj:ts Orden, ordenstecknens utseende, om regleringar kring bärande av olika ordnar, samt mot slutet fotografier över de olika tecknen. Mycket spännande läsning!

EDIT: här stod fram tills nyss en spekulation om kvinnligt ordensbärande före 1952, men den gode Andreas Anderberg var vänlig nog att inte låta mig trampa runt med foten i klaveret utan pekade mig till en bortglömd bekanting i ena hörnet av bokhyllan: Kleberg, Johan (red.) (1935-1936). Kungl. svenska riddarordnarna. Stockholm: Skandinaviska biografiska Förlaget A/B. I verkets första del finns ordensstadgarna av 24 november 1902 med därefter vidtagna förändringar. 3 § inleds nu ”Serafimerorden bäres av Sveriges Drottning” och ändringen är daterad 28/4 08. Så var det med det, tack Andreas! Man blir aldrig för gammal för att göra misstag, men inte heller för gammal för att lära.