Suveränt varumärke – fortsatt juridisk process i USA

Som bekant strider Suveräna Malteserorden och en självutnämnd Malteserorden om rätten till varumärket (ett vitt malteserkors) sedan flera år. I första domstolsprövningen fick den självutnämnde Malteserorden rätt till varumärket, vilket efter en appellation och beslut i appellationsdomstol förde tillbaka ärendet till tidigare domstol för förnyad prövning, vilket i sin tur lett till att den självutnämnda Malteserorden fick rätt igen, vilket åter lett till ytterligare en appellation och ny prövning som enhälligt skickar tillbaka ärendet till samma domstol för en tredje prövning…

Falska diplomater smugglade cigaretter

Suveräna Malteserorden har en speciell ställning eftersom orden dels är en katolsk riddarorden, dels är ett internationellt rättssubjekt med diplomatiska förbindelser med 105 länder (dock ej Sverige).

Det finns ett antal oäkta varianter av Suveräna Malteserorden. Ett särskilt skäl till det är för att en del av dessa oäkta varianter säljer förfalskade diplomatpass. Enligt notis från TT som synts i ett större antal dagstidningar de senaste dagarna m.m. (tack Mats för tipset!) kom fenomenet till Sverige i juni, men turligt nog uppmärksammades den oäkta diplomaten och kunde lagföras. Cigarettsmugglingen gick upp i rök.

I juni rullade en diplomatregistrerad vit skåpbil in till Ystad från Polenfärjan. Tulltjänstemän på plats, med näsa för det avvikande, bestämde sig för att ta in fordonet för kontroll. I bilen satt två män, en av dem uppvisade ett diplomatpass från Malteseorden och hävdade att han hade diplomatisk immunitet.

Men en signal till utrikesdepartementet styrkte inte männens påstående, och vid en röntgen av fordonet upptäckte tullen dubbla golv och tak. I de dolda utrymmena kunde tjänstemännen sedan plocka fram över 300 000 cigaretter, och bilens verkliga registreringsskyltar.

De båda männen döms till sex månaders fängelse vid Ystad tingsrätt för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, samt brukande av falsk urkund. (TT)

Skandinaviska Associationens av SMaltO årskapitel i Eskilstuna

Foto: Tomas Carlberg 2015

Helgen den 29-30 augusti höll Skandinaviska Association av Suveräna Malteserorden sitt årskapitel i Eskilstuna, staden som haft Sveriges främsta johanniterkloster under 350 år, och H. Exc. biskop Anders Arborelius OCD firade heliga Mässan. I samband med det fick Heliga Korsets församling i Eskilstuna en relik av salige kejsar Karl I till kyrkan genom församlingsmedlemmen, DamSMaltO LÖ-UngStjkO1kl Walburga Habsburg Douglas. Riddarna och damerna passade även på att besöka S:t Eskil-monumentet.

En liten Aladdinask med trillingnötter och röda band

Allt har sin tid, säger Predikaren: det har gått alldeles för lång tid sedan jag sist skrev något, annat har pockat på uppmärksamhet. Därför kommer en liten Aladdin-ask av godbitar med några trillingnötter av det som hänt sedan sist.

 • Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2015 till nya Riddare av Kungl. Carl XIII:s orden utnämnt
  – stormästaren i Isländska Frimurare Orden Valur Valsson
  – filosofie kandidat Thomas Böös (tid. 1:e bibliotekarie i min gamla hemstad E-tuna)
  – sektionschef Kaj Gustafsson
 • Samma dag offentliggjordes nya mottagare av H. M. Konungens medalj och Medaljen ”Litteris et Artibus” minst en Enskedebo noteras, skådespelerskan Ann Petrén som förlänades GMleta.
 • Två större baler har hållits, har vänner och bekanta rapporterat. Dels Balnatt i Wien inom ramen för Svensk-österrikiska föreningen, dels Royal Winter Ball där H.K.H. prinsessan Anna Bagration-Gruzinsky närvarade bärande den nya kungl. Georgiens Kronorden i rött band (vilken hennes far prins Nugzar, huvudman för den yngre senast regerande grenen av georgiska kungahuset nyligen instiftat efter prinsessan Annas skilsmässa från H.K.H. prins David Bagration-Mukhrani, huvudman för den äldre grenen – det ser även ut som att bl.a. Roger Lundgren a.k.a. Royal Roger förlänats denna orden på balen). Och i Lund hålls snart studentikosa Nyckelordens bal – på min födelsedag!
 • De svenska riddarordnarna har under slutet av 2014 bytt leverantör av ordenstecken till Atelier Borgila AB och Henrik Ingemansson. Därmed har en epok gått i graven: C. F. Carlmans tillverkade de svenska ordenstecknen sedan 1800-talet. Lars Kjellander som efterträdde C. F. Carlmans började själv en gång på företaget och övertog ordensverksamheten då företaget upphörde. Lars Kjellander Ordensateljé har nu alltså fått en efterträdare Atelier Borgila AB. Ordensutställningen i ordenssalarna på Kungl. Slottet har uppmärksammat detta skifte.
 • Suveräna Malteserorden har i dagarna påbörjat arbetet för att saligförklara förre prinsen och stormästaren, Hans Mest Eminente Höghet Fra’ Andrew Bertie.
 • Serafimerringning i Riddarholmskyrkan 11 februari 2015 för Tysklands förutvarande förbundspresident Richard von Weizsäcker (bild, kort filmklipp och långt sevärt filmklipp från Wikimedia Commons).

Riddare och vin

Wine is constant proof that God loves us and loves to see us happy.

Benjamin Franklin

En bekant som är vinimportör har tagit fram Riddarvin för Tempelherreorden, både vitt och rött. En del av intäkterna går till Tempelherreordens hjälpverksamhet, vilket är lovvärt. Ett kuriosum är att den historiska Tempelherreordens medeltida regler (Primitive Rule) innehöll en liten varning kring vin: inga excesser utan moderation.

För den som har annan smak vad gäller vin och orden, så har jag sett att det vin som produceras på Suveräna Malteserordens ägor kring Lago Trasimene och Castello di Magione (stormästares sommarresidens) både här och där på Internet. Det verkar dock inte finns någon svensk importör än.

Samplex AB har för övrigt flera intressanta viner i sitt sortiment. Min favorit är nog det lite finurliga Gaffelvinet för Neptuni Orden, baserat på ordens treudd. Kanske något för de olika vinordenssällskapen – Vinskänksmagistraten Carlskrona Vinorden och La Confrérie des Chevaliers du Tastevin – att titta närmare på.

”Maltesermässa” i Riddarholmskyrkan

Skandinaviska Associationen av Suveräna Malteserorden har under den 30 augusti – 1 september hållit sitt årskapitel och dess hjälporganisation Nordiska Malteserhjälpen har inbjudits att deltaga. Anledningen till detta är firandet av 900 års-jubileet av Piae Postulatio Voluntatis, det dokument som Påve Paschal II signerade den 13 februari 1113.
Denna Piae Postulatio Voluntatis gav påvligt skydd åt den religiösa och hospitaliära kommunitet som Salige Gerard tidigare skapat i Jerusalem. En kommunitet som blev en påvligt skyddad religiös orden för 900 år sedan; det som idag är den Suveräna Malteserorden där Malteserhjälpen är en del av denna tradition.

Biskop Anders i Riddarholmskyrkan 1/9-13

Eftersom frun måste jobba kvällar och helg med att bereda budgetpropositionen har mitt deltagande i firandet som stödjande medlem i ekumeniska Malteserhjälpen varit satt på undantag. Medan ordensmedlemmar och malteserhjälpare i fredags firade mässa ute vid Drottningholm och sedan buffé, flippade jag pannkakor till tre barn och såg till att de kom till sängs samt skickade ett fjärde på övernattning hos en kompis. Lördagen började enligt programmet med en mässa enligt tridentinsk rit i Domkyrkan, därefter föredrag av företrädare från Croix de Malte och en avslutande middag på Sällskapet, vilket för mig istället fick bli en dag med och för barnen, både lek, städ, tvätt, matlagning och mys.

Malteserdamer och malteserriddare i uttågsprocession genom Riddarholmskyrken.

Söndagen däremot skulle börja med mässa redan vid 8.30 i Riddarholmskyrkan och det var faktiskt något som jag kunde delta i, även om jag var tvungen att hoppa över lunchen på Riddarhuset. Biskop Anders Arborelius OCD firade den heliga mässan; malteserriddarna bar sina svarta cucullor med ordenskors runt halsen och broderat på bröstet, malteserdamerna hade sin rödfodrade svarta kapuschongförsedda cape med vita malteserkors och malteserhjälpare bar röd tröja till svarta byxor och vit skjorta. Barn- och ungdomskören sjöng himmelskt vackert Kyrie och med förmiddagssolen i öst föll ljuset vackert genom högkorets stora fönster och lyste upp hela kyrkan. Stämningsfullt. Jag har under de sista tio åren kunna delta i gudstjänst och mässa någon gång vartannat år i Riddarholmskyrkan, och det är tillfällen väl värda att vänta på.

Ett bra tillfälle att fundera över ordens motto Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum.

Mellanösterns största sjukhus från korstågstiden öppnas för besök

National Geographic rapporterar: Mideast’s Largest Crusader-Era Hospital Unveiled.

En del av en gigantisk, tusen år gammal struktur som fungerade som det största sjukhuset i Mellanöstern under korstågseran snart kommer att öppnas för allmänheten efter en 13 års utgrävning, meddelade Israel Antiquities Authority under måndagen. Sjukhuset drevs av dåvarande Johanniterorden, vilket i Sverige idag motsvaras av Skandinaviska associationen av Suveräna Malteserorden och Johanniterorden i Sverige.

Falska italienska malteserriddare häktade för medhjälp till illegal invandring

Via en god vän (tack Davor!) har jag fått en intressant länk till en artikel i la Repubblica Roma, och jag har även hittat en artikel i Corriese Città m.fl. på samma tema. Sju medlemmar av en självutnämnd Malterorden har häktats efter en polisrazzia, två har husarrest och en har inställelseskyldighet hos Polisen. Skälet är inte bara ”det vanliga” d.v.s. bedrägeri, olagligt förlänande av ridderliga utmärkelser, att falskeligen kallat sig malteserriddare, utan även medhjälp till illegal invandring. I november 2012 arresterades tre falska malteserriddare för att ha fört in 66 tunisier som hade falska viseringar från Italienska utrikesdepartementet, medlemskort i en oäkta Malteserorden och som volontärer, reflexvästar med den oäkta ordens ordenskors.

Den äkta Malteserorden – Suveräna Malteserorden – har som suverän entitet rätt till ett passväsende. Malteser International är en volontärorganisation knuten till orden. Detta har skamlöst utnyttjats av en oäkta Malteserorden för att föra in ca 350 tunisier i Italien under förevändning att de är volontärer i en volontärorganisation knuten till denna oäkta orden och de skulle gå kurs i att använda defibrillatorer i Italien.

Allt uppdagades genom ett klagomål från innehavarna av en tryckpress, som hade fått en order på att trycka vissa misstänkta pass. Beställaren presenterade sig själv som  företrädare för en internationell diplomatisk sammanslutning. Senare undersökningar har säkerställt att de misstänkta först två dagar senare bildade en sammanslutning kallad Grand Prieuré Melitense Orde du Souverain de Saint-Jean de Jerusalem Chevaliers de Malte, Ordine Militense del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta. Dessutom inrättade de en volontärsammanslutning kallad Volontari di Protezione Civile Somsj del Grand Prieuré Melitense Sovrano Ordine Ospitaliero Melitense di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta. Dessa sammanslutningars webbplatser (http://www.ordinemilitense.org och http://www.protezionecivilesomsmsj.com) liknade Suveräna Malteserordens och Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) webbplatser.

Kostnaden för ridderskap i denna oäkta orden låg enligt Roma Post på mellan € 3 000 och € 10 000. Tack vare den andra organisationen kunde tunisier som därefter(?) betalade mellan € 2 000 och € 5 500 få  möjlighet att olagligt komma till Italien och där få arbete. Via bildspel på TGCOM24 går det att se beslagtagna ordensföremål.

SMaltO påvlig orden i 900 år

I går var jag inbjuden att fira mässa i katolska domkyrkan med Suveräna Militära och Hospitaliära orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta – Skandinaviska associatonen med anledning av att det på dagen var 900 år sedan påven Paschalis II genom bullan Pie Postulatio Voluntatis gav orden sitt beskydd. Vid sidan av Riddare och Damer av orden deltog ett antal medlemmar från Nordiska Malteserhjälpen, som hade sitt årsmöte i torsdags. Efter mässan erbjöds mingel och tilltugg. Väldigt givande och trevligt!

900-årsjubiléet kommer att firas av orden under hela 2013. Den viktigaste minneshögtiden ägde rum den 9 februari då påven Benediktus XVI talade till 5 400 riddare, damer och medlemmar från hela världen efter ett gemensamt mässfirande i Peterskyrkan i Rom (Youtube-klipp, Youtube-klipp, Youtube-klipp). Det var en del av en centralt arrangerad fleradagarsmöte och flera av svenskarna deltog.

2013-02-15 18.07.12Det är som alltid är påtagligt vid sammankomster i Suveräna Malteserorden hur centralt och genomgripande kallet som kristi riddare, dam och malteserhjälpare är. Hur livspåverkande det är, både andligt och världsligt, att verka i enlighet med ordens motto Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Till trons försvar och till nödställdas hjälp). Detta lyftes fram bl.a. under mässan då kaplanen, msgr. Furio Cesare framhöll att Maltesordens syfte är att genomföra saligprisningarna på jorden, att vara den som tröstar eller räcker bröd till den som inget har. Helt klart en inspiration för andra riddarordnar, riddare och damer. Därför väljer jag ingen bild av ordens medlemmar i värdig procession med riddare iförda ordens cuculla eller damer iförda ordens cape, eller någon bild från minglet eller associationspresidentens tal under detsamma. Utan just en bild från mässan, med några malteserhjälpare i röda tröjor och riddare i svart cuculla längst fram, fokuserade på tron och dess mysterier.