Ordenshösten 2015

Det är en intensiv ordenshöst med många spännande nyheter. Här kommer axplock av evenemang som går av stapeln under den närmaste tiden framåt.

  • Generalkapitel för de kungliga italienska riddarordnarna i Geneve helgen den 26-27 september. En av programpunkterna är ett besök till klostret Sankt Mauritius i Agaune som firar 1 500 år i år. Två svenskar kommer att antas till riddare av kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden. Det gör att det finns ca fem svenska riddare totalt.
  • Generalkapitel för de kungliga portugisiska riddarordnarna i Fátima/Santiago de Compostela den 26-27 september (i anslutning till Sankt Mikaelsdagen), där minst två svenska riddare och en dam av kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden kommer att antas, varav en professbroder, en professyster och en hedersbroder i brödraskapet av samma orden. Totalt sett finns då ca 10-15 medlemmar i Sverige.
  • Nordiska Malteserhjälpen har sitt tredagarsevenemang helgen den 30 oktober-1 november, med bl.a. bal på Riddarhuset den 30 oktober (nåde den, som bär en självutnämnd riddarorden där.)
  • Innocenceorden firar sitt 250-årsjubileum den 14 november. 800 baldeltagare och de som redan är medlemmar ges förtur till evenemanget framför recipiender.
  • Kungl. brödraskapet av Sankt Mikaels av vingen orden håller, enligt sin webbplats, samma kväll en högtidsmiddag för medlemmar och vänner på van der Nootska palatset.

Händer mer saker, något ordenssällskap? Hör av dig i så fall i kommentarsfältet!

Skandinaviska delegaten för huset Savojens ordnar hädangång

Professor emeritus vid Åbo universitet Ilkka Välimäki föddes den 21 mars 1939 i Björneborg, Finland. Läkarexamen erhölls 1965 vid Åbo universitet och doktorsexamen i medicin 1969 med en avhandling om EKG-registrering hos det nyfödda barnet. År 1970 blev Välimäki specialist i pediatrik. Under åren 1969-1971 studerade han vid kanadensiska Heart Foundation vid Dalhousie University i Halifax, där han blev Master of Science med en avhandling om neonatal hjärtfrekvensvariabilitet. Han avslutade också en utbildning vid en pediatrisk klinik i Wiesbaden, Tyskland. År 1979 blev han specialist i neonatologi. År 1985-1987 undervisade han som gästprofessor vid universitetet i Oxford. Från 1977 var han chef för Kardiorespiratorisk forskningsenheten och sedan 1996 chef för Institutionen för klinisk medicinska fakulteten. Hedersdoktor 1998 i Polen.

Professor Välimäki var inte bara en enastående neonatolog, men imponerade också med sina breda intressen. Kunnig i heraldik, historia och kultur medeltida Europas ridderlighet, vilket fick konkretion bland annat som skandinavisk delegat för det italienska kungahuset Savojens ordnar. Han var en utmärkt skidåkare och talade flera språk – utom finska, även svenska, engelska, tyska, italienska och franska. Den 30 november 2014 gick Ilkka Välimäki in i evigheten. 

Höst i riddarordnar 2014

Hösten är här och med det följer dels möjligheten att som mikaelsriddare närvara vid kungl. brödraskapet av Portugisiska Sankt Mikaels av vingen ordens högtidligheter i Portugal i anslutning till Sankt Mikaeldagen i slutet av september, dels trillar inbjudan till Påvliga Heliga gravens av Jerusalem riddarorden in för sammankomst i slutet av oktober.

Av olika skäl kunde jag inte ta mig till Portugal den aktuella helgen, och det har heller inte blivit några fler svenska riddare eftersom Sankt Mikaelsorden/Kungl. brödraskapet av densamma detta år i princip inte haft någon nyantagning. Däremot kan det möjligen finnas möjligheter under år 2015. Sammankomsten i Portugal gick som vanligt via buss till Santiago de Compostela och verkar som vanligt ha varit ett trivsamt och givande engagemang. Av något skäl hade även det italienska kungahuset lagt sin ordenshögtid i Vatikanstaten i Rom till samma helg som det portugisiska kungahuset, vilket förstås även omöjliggjorde närvaro även där.

Påvliga Heliga gravens ordens investitur kunde jag däremot närvara på. Dagen började på Lilla Hotellbaren i anslutning till Scandic Malmen, där jag och en medbjuden mikaelsriddare passade på att styrka oss lite innan vi närvarade vid professorn, RTyskJohO Peter Kurrild-Klitgaards föreläsning om självutnämnda riddarordnar. Mycket givande och, som ståthållarskapets kansler, KPåvlHGO Davor Zovko senare påpekade, man kan aldrig höra nog om frågan då repetition är kunskapens moder.

Investituren under mässan inleddes av att H. Exc. ståthållaren, StOffPåvlHGO Stefan Ahrenstedt och det fanns som vanligt medlemmar av andra riddarordnar närvarande, bl.a. Johanniterorden i Sverige, Suveräna Malteserorden, kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden m. fl. ordnar. Investituren innebar att två danskar slogs till riddare av den Heliga gravens orden: det är lite intressant att det svenska ståthållarskapet i tämligen sekulära Sverige har varit skäl till såväl norska som danska medlemmar av orden, där Norge idag är en magistral delegation. Middagen var åter komponerad av arkivarien, RPåvlHGO Edward Blom och utsökt, rådjur till förrätt och sjötunga till huvudrätt. H. Exc. Ståthållaren emeritus, StkPåvlHGO Bo J. Theutenberg som är ledamot av stormagistraten medförde hälsningar från ordensledningen: sist, men inte minst, erhöll Peter Kurrild-Klitgaard Påvliga Heliga gravens ordens förtjänstkors, nummer sex i ståthållarskapets historia, och hälsades välkommen av de närvarande innehavarna av samma kors (ekonomichefen, PåvlHGO:sFK3kl Mats Franzén och kyrkoherden, R-RJohO PåvlHGO:sFK3kl Carl-Henrich Falkenberg samt eder skribent).

Efter taffeln brutits fanns möjlighet att till kaffet prata med vänner och bekanta som man inte sett på länge. När sammankomsten var slut vid kl. 23 valde som vanligt flera ”ungdomar” att gå vidare för att fortsätta umgänget och diskussionerna, och vi hamnade igen i ett nu rätt stimmigt Lilla Hotellbaren/Scandic Malmen.

Så småningom bröt vi dock upp och åkte hem, nöjda med dagen. Att åka tunnelbana iförd frack med ordnar väcker uppseende och det kanske är något en del drar sig för. Men åter tänker jag på de tankar som Davor Zovko lyfte vid middagen, nämligen funderingar kring värdegrund, värderingar, vem och vad ska inspirera dagens ungdomar? Är det att vara med i Big Brother med härskartekniker och individualism, eller är det att vara med i sammanhang och sammanslutningar där omsorgen om nästan står i centrum? Om svaret är det senare, ja, då bör man inte vara rädd för att åka tunnelbana iförd frack med orden.

Nyström medaljerad och Vapenbilden 95

Jag har under dagen på Facebook sett att medalj.nu-kollegan och Svenska ordensföreningens ordförande Richard Nyström har erhållit Polisens medalj för god insats. Väldigt roligt och ett stort grattis! Föredömen behövs.

Annars har Svenska Heraldiska Föreningens (SHF) medlemsskrift Vapenbilden nr 95 trillat ner i brevlådan. På s. 3 konstateras att det finns en vakans i redaktionen som uppstått eftersom jag lämnat uppdraget efter cirka fem år. Det har varit ett intressant och roligt uppdrag, men jag kände ett behov av att rensa bland förtroendeuppdragen och jag är mer faleristiker än heraldiker. Jag hoppas att någon annan vågar språnget, kliver fram och bistår med i första hand korrekturläsning men även inslag och idéer kring denna intressanta skrift.

Nummer 95 har fler övergångar mellan heraldik och faleristik än på länge, och det börjar redan på omslaget där heraldiske konstnären och RItS:tMLO Thomas Falk demonstrerar en tunnhjälm, vidare läkaren och RPåvlHGO RItS:tMLO Alexander Scheel-Exners utmärkta artikel om Preussiska/Tyska Järnkorset som år 2013 firar 200 år samt ett par tips om ordensheraldiska böcker. Det finns också ett referat från Carl-Thomas von Kristierson över Kungl. Maj:ts Ordens/SHF:s symposium kring ordnar och heraldik som ägde rum i början av året i samband med SHF:s årsmöte.

Grattis Kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden!

För 440 år sedan idag, den 13 november år 1572, blev den italienska grenen av Sankt Lazarusorden sammanslagen med Sankt Mauritiusorden genom den påvlig bullan Pro commissa Nobis och blev en dynastisk riddarorden med hertigen av Savojen som stormästare: ”a noi et nostri successori del sangue nostro duchi di Savoia in Gran Magisteriato ereditario dell’uno e dell’altro Ordine”. Hertigen av Savojen, stormästaren för den förenade orden, är idag huvudmannen för det italienska kungahuset. Grattis till alla riddare och damer av orden! Här finns en liten rapport om ordens generalkapitel som tidigare i år nämnts på denna blogg tidigare i år.

Vatikanen och furstehusens riddarordnar

Som tidigare nämnts kom Vatikanstatens statssekretariat med ett uttalande mot oäkta riddarordnar i förra veckan, vilket dock var otydligt vad gäller katolska kyrkans syn på (f.d. regerande) katolska furstehus riddarordnar som har formella kopplingar till Katolska kyrkan. Via zenit.org (katolsk nyhetsbyrå med fokus på påven, Heliga stolen, Vatikanstaten) har nu två artiklar publicerats som befäster samma ståndpunkt som tidigare år. Se La Santa Sede e gli Ordini Cavallereschi: doverosi chiarimenti  (Prima parte, 2012-10-21) och (Seconda parte, 2012-10-22) Här exemplifieras med bl.a. kejs. Österrike-Ungerska Gyllene skinnets orden, kungl. Italienska Annunziataorden, kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden, kungl. Neapolitanska Sankt Georgsorden, kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden, storhertl. Toskanska Sankt Stefansorden och storhertl. Toskanska Sankt Josefsorden.

Festligheter i Kungl. Italienska S:t Mauritius- och Lazarusorden 2012

I helgen hålls generalkapitel för de kungliga italienska ordnarna i Genève i Schweiz, i klostret Sankt Mauritius av Agaune. Under kungahusets exil efter italienska republikens bildande 1946 har denna ort blivit en central samlingspunkt det italienska kungahusets riddarordnar.

Kungahusets finaste orden är den enklassiga Annunziataorden, men det är inte denna som står i fokus för festligheterna utan den femklassiga Sankt Mauritius- och Lazarusorden (ItS:tMLO) som bland de ca 2 000 riddarna och damerna världen över räknar en handull svenska medlemmar, som en del av en skandinavisk delegation.

Denna orden härstammar från den medeltida Lazarusorden och är den enda kvarvarande grenen av Lazarusorden som har ett historiskt ursprung. Det finns en lång rad Sankt Lazarus av Jerusalem-ordnar som hävdar att man är en fortsättning av Kungl. Franska Vår Frus av Berget Karmel- och Sankt Lazarus av Jerusalem orden men de flesta experter är eniga om att denna orden upphörde i efterdyningarna av Franska revolutionen.

Utöver denna orden förlänar kungahuset även Kungl. Italienska Savojiska civilförtjänstorden (ItSavCfO) i en klass, dock mycket sparsamt. För vid sidan av ItS:tMLO förlänas i helgen i första hand Kungl. Italienska Savojiska förtjänstorden (ItSavFO) i fem klasser för förtjänster gentemot kungahuset. Denna orden betraktas i ICOC:s register som en ny ridderlig institution instiftad av ett tidigare regerande kungahus, men kungahuset betraktar orden som en utklyvning av ItSavCfO.

Varför hålls festligheten vid Agaune? Helt enkelt för att det var här Sankt Mauritius och hela hans romerska legion bestående av 6 666 kristna legionärer avrättades för att de inte ville anfalla civila trosfränder och led således martyrdöden år 287. Klostret erhöll den schweiziska kantonen Aargau mot att man gav relikerna Sankt Mauritius lans, svärd och sporrar till den tysk-romerske kejsaren. Svärdet och sporrarna användes därefter som en del i ceremonielet vid kröningen av de österrikiska-ungerska kejsarna fram till 1916.