Tempelherreorden – träd med många grenar

I mitten av 2000-talet gjorde jag ett allvarligt försök att sammanställa en länksamling till alla de olika grenar av Tempelherreorden som finns och hur de hänger ihop inbördes. Det visade sig vara en uppgift som blev mig övermäktig – det finns helt enkelt alldeles för många grenar i detta snärjiga träd. Istället valde jag att på min hemsida länka till dem som finns i Sverige, OSMTH-Regency och OSMTH. Alldeles nyss snubblade jag över en webbplats (EDIT 2021: verkar vara nedsläckt) som redovisar ovanstående två – som tycks vara de huvudsakliga grenarna – samt stora delar av den myriad av mindre grenar som existerar. Precis det jag egentligen hade tänkt att åstadkomma.

Den historiska Tempelherreorden upplöstes 1312 av påven. Eftersom det var en katolsk riddarorden kan den därför endast återupplivas av påven. Påven och Katolska kyrkan har upprepade gånger – 1935, 1953, 1970 o.s.v. – slagit fast att Katolska kyrkan bara har två riddarordnar (SMaltO och PåvlHGO) samt att ingen neo-Tempelherreorden erkänns som äkta eller arvtagare till den historiska riddarorden. De historiska arvtagarna till denna orden är Johanniterorden/Malteserorden som fick mycket av ordens ägor och en del f.d. tempelherrar. Bland riddarordnarna är det Portugisiska (samt Påvliga) Kristusorden samt Spanska Montesaorden som är direkta arvtagare: på Iberiska halvön var Tempelherreorden en viktig pusselbit i försvaret mot muslimska erövrare vilket ledde till att de lokala kungarna fick påvens tillstånd att instifta dessa ersättningsordnar.

Varför finns det då idag Tempelherreordnar idag? En version är att det hänger det samman frimueriet. Av olika skäl uppstod ett intresse av fler grader än de tre första med muraranknytning. Detta skedde genom att man skapade ridderliga höggrader som legendariskt gjorde gällande att Tempelherreorden hade överlevt i lönndom inom frimureriet. I ett nästa steg började vissa franska frimurare – ledda av Bernard Raymond Fabré-Palaprat – att i början av 1800-talet se legenden mer eller mindre som en historisk sanning, och därefter har det rullat på. Att neo-Tempelherreordnar av de flesta dessvärre inte ses som riddarordnar beror på att ingen av grenarna har en statschef eller huvudman från ett f.d. regerande furstehus som stormästare (alternativt beskyddare) – och det är mer eller mindre vad som idag krävs för att definieras som en riddarorden.

Hemsidan som jag länkade till initialt ska dock tas med en liten nypa salt – här listas Godtemplarorden (IOGT, som tog bort ordensformen och dess ritualer 1970 i Sverige), Tempel Riddare Orden (som är ett helnyktert kristet ordenssällskap) samt bl.a. Strikta Observansen och priorat inom York Rite vilka är just frimurarorganisationer. Ingendera gör dock anspråk på att vara en riddarorden.