A room with a view

20130419-004325.jpg

På tjänsteresa till Borås högskolas nationella lärarutbildningskonferens m.m. lyckades vi få rum på Scandic Plaza Hotel Borås just intill högskolan (tack Anna!), med en utsikt som inte är ointressant i ordenssammanhang: Tempel Riddare Ordens vackra byggnad som huserar Riddartemplet Veritas och Utposten Sjuhärad.

Intressant är fasadens två förgyllda tecknen på var sin sida av den förgyllda ordenssymbolen. Det ser ut att vara en variant murarchiffer. Eftersom lösningen av murarchiffer finns på Wikipedia har det väl idag förlorat sin funktion. Med lite funderande kan jag komma med en gissning om vilka bokstäver de två är (och därigenom kanske komma med en gissning om nyckelns hela utformning): det blir rätt tydligt om man funderar kring hur orden förkortar olika begrepp och hur ordens andra tempels (”logers”) märken är utformade. Kan du gissa?

Och appropå högskoleväsendet, i dagarna har f. rektor för SU, innehavaren av Kon:sGM12mserafb, professor Kåre Bremer utnämnts till en av 2013 års ”kändismottagare” av Sankt Eriksmedaljen, vilken även går till ett antal av stadens trotjänare varje år (20+ år av anställning). Eva-Karin Gyllenberg (själv S:tEGM) skrev en liten notis om utnämningarna i DN där hon som kuriosa namnger K A Almgrens sidenväveri som står för det unika bandet (blått vattrat siden bestrött med handsydda gula stjärnor).