Etikettarkiv: Nordstjärneorden

Danska Almedalsveckans motor KNO1kl

Danska Almedalsveckans motor Bertel Haarder har förlänats kungl. Nordstjärneorden som Kommendör av 1. klassen. Som kultur- och kyrkominister hade han möjligen kunnat få den vid en ordensutväxling i samband med danskt statsbesök: det måste vara väldigt roligt att kunna fått den för förtjänst.

Annonser

Balnatt i Wien 2014

Det fanns ingen möjlighet att delta i ”Balnatt i Wien”, men jag bad en av mina vänner som gästade tillställningen att skriva några rader kring evenemanget. Ett varmt tack!

Vinternatten lystes i lördags upp av årets ”Balnatt i Wien”. Svensk-Österrikiska föreningen firade sina 70 år denna kväll. Hade en utsökt kväll och mycket dans et c. Avseende dryck så sinade denna icke.

De schweiziska statsordnarna lyste naturligt med sin absens. Emellertid förgylldes aftonen kejserligt i Grand Hôtels Vinterträdgård av grevinnan Walburga Habsburg Douglas, född H.K.K.H. ärkehertiginna av Österrike, prinsessa av Ungern, tillika upplystes natten av strålglansen från Kungl. Nordstjärneorden & Kungl. Portugisiska S:t Mikaels av vingen m. fl. ordnar. Aftonen bjöd även på vacker wienervals av ett extra fint snitt när ungdomarna gjorde sitt stiliga framträdande innan övriga balgäster gjorde entré.

Mången bekant ansikte skymtades i detta vattrade hav av herrar och damer. Här kan nämnas nuvarande och f.d. ambassadörer, f.d. landshövdingar, överbefälhavare, ministrar, museichefer och en skog från officerskåren som böljade fram över dansgolvet. För de mer ordenskänsliga ögonen syntes det horribla överdådet av MOC. Inte desto mindre var det en minnesvärd balnatt.

//Vise VE-D.

Äkta Riddare och Ledamot av Nordstjärneorden

ImageBertil Brunk är 83 år, född i Ljusdal och emigrerade till USA på 50-talet där han gifte sig med den tillika svenska kvinnan Ulla från Spånga.

De startade tillsammans, i källaren, sitt företag Brunk Industries som idag har över 200 anställda och stansar komplicerade komponenter till medicinteknikindustrin. De talar alltjämt svenska hemma. Sonen driver företaget där de fortfarande arbetar och ett av barnbarnen studerar på skidgymnasiet i Järpen.

Ulla och Bertil finansierar även en välgörenhetsorganisation som driver Brunk Children’s Museum of Immigration i Chicago. Äkta makarna Bertil och Ulla Brunk erhöll båda Nordstjärneorden 2011. Ett litet exempel på ett med ordensmått mätt litet underverk såhär i juletider!

Nordstjärneorden is the new black

Det har på flera stället börjat surras om H.K.H. Prins Daniel i samband med det portugisiska statsbesöket: skälet till det är att H.K.H. Prins Daniel har Nordstjärneorden om halsen, vilket är en nyhet. Det är också en nyhet att orden bärs i svart band. Se här, skrolla ner en bit. Tittar man på det korta videoklippet som snurrar på samma sida, så ser man att även H.K.H. Prins Carl Philip har Nordstjärneorden i svart band om halsen. Inte han heller har burit Nordstjärneorden tidigare. Det är trevligt att se de kungliga prinsarna (utöver H.M.K.) bära Nordstjärneorden, och i synnerhet att det svarta bandet brukas.

I en Facebook-grupp återger en person att han ringt och kollat med Kungl. Maj:ts Orden vad skälet till detta är. Det visar sig att stormästaren, H.M.K., i våras har beslutat att svenska prinsar bär Nordstjärneorden i svart band. I samband med ordensreformen 1975 beslutades att bandet skulle vara blått med en gul rand på vardera sidan för att tydliggöra att det är en svensk orden – därmed föll också intressant symbolik bort. Nordstjärneordens band var ursprungligen svart, vilket får sin förklaring i Palmstedts/Tessins brev till Fredrik I, där man förklarar att bandet skall vara svart eftersom det swarta är thet okunskapens mörker stiernans (Nordstjärnans) stråålar will genomlysa och med inspiration från den franska S:t Mikaelsorden.

Man får hoppas att bandet byts ut framöver även för övriga förläningar. Vem vill inte vara den stjärna som lyser i mörket?

Kungen i kedjor

Bildkälla: Kungl. hovstaterna 2013Äntligen! Kungl. Hovstaterna rapporterar på sin webbplats om att H.M.K. har avtäckt ett porträtt där Kungen – som stormästare/Herre och mästare för de svenska riddarordnarna (stats-/förtjänstordnarna) – bär Serafimerordens, Svärdsordens, Nordstjärneorden och Vasaordens kedjor (räknat utifrån och in): till detta Serafimerordens kraschan över Vasaordens kraschan då Vasaorden av storkorsen är högst i rang. Mycket glädjande att se Svärds- och Nordstjärneordens kedjor på plats.

Runt halsen bär Kungen ordenstecknet som Storkommendör av Danska Danneborgsorden, en särklass som är förbehållen kungligheter (hade förstås varit trevligt att se RCXIII:sO i stället, eller HedRJohO). På bröstet, under kedjorna, bärs också de fyra kungliga minnestecken Kungen brukar bära: GV:sJmtII och GVIA:sMM i serafimerblått band samt norska HVII:sMM och OV:sMM i rött band.

kungen1_94428250Vid sitt trontillträde och bröllop, likaså H.K.H. Prinsessan Victorias bröllop, bar Kungen bara endast Serafimerordens och Vasaordens kedjor. Svärdsorden bars i band om halsen och Vasaordenskraschan under Serafimerordens kraschan. Noterar först nu att H.M.K. på sitt bröllop även bar kraschan för Storkors av första klassen av Tyska Förbundsrepublikens förtjänstorden, en artighet mot Silvias hemland.

Jag tror att många intresserade har hoppats på att Kungen någon gång skulle bära alla ordenskedjorna och det är mycket välkommet att så nu skett i porträttform. Förhoppningsvis får vi ser mer sådant även IRL.

Ordning på det offentliga belöningssystemet?

Det svenska offentliga belöningssystemet är i olag. Det haltar. Inga svenska statsordnar till svenskar (bara till utländska medborgare samt statslösa), och de offentliga medaljerna är sorgligt underutnyttjade.

Inget problem, säger en del. Men de bortser då från två saker. Det är principiellt viktigt att lyfta fram andras insatser och engagemang. En klapp på axeln i ideell form skapar ett bättre samhällsklimat en pekuniära belöningar. Om i stort sett resten av världen har valt att utforma de ideella klapparna på axeln som ordnar och medaljer, varför ska då Sverige avvika?

Svenska ordensföreningen har två intressanta initiativ på Facebook: det ena är tråden ”Återinför det svenska ordensväsendet”, den andra är tråden ”Svenska ordensföreningen”. Nu på sistone har ett blogginlägg på http://chefsingenjoren.blogspot.se/ från 2010 uppmärksammats som kan vara värt att läsas. Just ”Stockholms-Tidningens guldmedalj för berömlig flygargärning” som övertagits av Aftonbladet 1965: vad har hänt med den? Om SvD har ”bragdguldet”, varför skulle inte AB kunna göra något av den ärevördiga medalj som man faktiskt är satt att förvalta?

Ett bild på Svenska ordensföreningens tråd kallad ”Finn fem fel” har också dykt upp i marginalflödet, en bild på statsministern. Även om markeringen för bandet en écharpe är vänd och kedja inte bärs på Nobelfesten, så har dock bilden en poäng. Moderaterna som det nya arbetarpartiet och åtföljande nedtoning av moderata kännetecken i all ära, men det är orätt att inte bära de ordnar och medaljer som man förlänats. Som regeringsmedlem (regeringschef) skall man ex officio acceptera utländska staters ordnar och medaljer och man skall också bära dem för att hedra de fredliga förbindelser det egna landet har med det förlänande landet (att inte bära det som förlänats skulle möjligen kunna tolkas som osämja eller ofred). Men det självklara vore förstås att regeringschefen bar svenska Nordstjärneordens storkors och gärna Serafimerorden efter en första mandatperiod.

Det återstår lite arbete innan det är ordning på det offentliga belöningssystemet…