Falska italienska malteserriddare häktade för medhjälp till illegal invandring

Via en god vän (tack Davor!) har jag fått en intressant länk till en artikel i la Repubblica Roma, och jag har även hittat en artikel i Corriese Città m.fl. på samma tema. Sju medlemmar av en självutnämnd Malterorden har häktats efter en polisrazzia, två har husarrest och en har inställelseskyldighet hos Polisen. Skälet är inte bara ”det vanliga” d.v.s. bedrägeri, olagligt förlänande av ridderliga utmärkelser, att falskeligen kallat sig malteserriddare, utan även medhjälp till illegal invandring. I november 2012 arresterades tre falska malteserriddare för att ha fört in 66 tunisier som hade falska viseringar från Italienska utrikesdepartementet, medlemskort i en oäkta Malteserorden och som volontärer, reflexvästar med den oäkta ordens ordenskors.

Den äkta Malteserorden – Suveräna Malteserorden – har som suverän entitet rätt till ett passväsende. Malteser International är en volontärorganisation knuten till orden. Detta har skamlöst utnyttjats av en oäkta Malteserorden för att föra in ca 350 tunisier i Italien under förevändning att de är volontärer i en volontärorganisation knuten till denna oäkta orden och de skulle gå kurs i att använda defibrillatorer i Italien.

Allt uppdagades genom ett klagomål från innehavarna av en tryckpress, som hade fått en order på att trycka vissa misstänkta pass. Beställaren presenterade sig själv som  företrädare för en internationell diplomatisk sammanslutning. Senare undersökningar har säkerställt att de misstänkta först två dagar senare bildade en sammanslutning kallad Grand Prieuré Melitense Orde du Souverain de Saint-Jean de Jerusalem Chevaliers de Malte, Ordine Militense del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta. Dessutom inrättade de en volontärsammanslutning kallad Volontari di Protezione Civile Somsj del Grand Prieuré Melitense Sovrano Ordine Ospitaliero Melitense di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta. Dessa sammanslutningars webbplatser (http://www.ordinemilitense.org och http://www.protezionecivilesomsmsj.com) liknade Suveräna Malteserordens och Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) webbplatser.

Kostnaden för ridderskap i denna oäkta orden låg enligt Roma Post på mellan € 3 000 och € 10 000. Tack vare den andra organisationen kunde tunisier som därefter(?) betalade mellan € 2 000 och € 5 500 få  möjlighet att olagligt komma till Italien och där få arbete. Via bildspel på TGCOM24 går det att se beslagtagna ordensföremål.

Prinsen av Alabona-Ostrogojsk-Garama har gått bort

rec.heraldry har uppmärksammats att f.d. biltapetseraren William A. Maszer Jr. har gått bort i en ålder av 71 år. Maszer gjorde sig känd via Internet under Internets genombrottstid i mitten av 90-talet som His Royal Serene Highness Prince William I of Alabona-Ostrogojsk-Garama, Prince of Manisa, Duke of Moreda, stormästare för sju dynastiska ”riddarordnar” samt stormästare för The Order of the Noble Companions of the Swan. Sedermera även Prince of Napoca (2004) och uppgraderad till Imperial and Royal Highness (troligen någon gång mellan 2008 och 2010).

Utöver att förläna ordnar, så förlänade ”prinsen” titlar. Universitetslektorn i engelska vid UNC Lloyd Douglas Worley blev t.ex. först Baron, därefter Count Palatine och slutligen Duke of Maxalla genom ”prinsens” försorg. Lloyd Worley är annars stormästare en oäkta Heliga gravens orden som fortfarande verkar i USA, The Religious and Military Order of Knights of the Holy Sepulchre of Jerusalem, sammanlänkad med The Internet Chivalry and Knighthood Information Center. Numera är dock titeln H.S.H. Prince Lloyd, Duke of Maxalla.

Alla turer kring alla dessa uppenbart oäkta titlar och ordnar via Internet ledde till uppmärksamhet och det var inte svårt att se vilka den kortlivade parodiska webplatsen kring The Serene and Improbable House of Skutinskj-Murphy-Yamamoto och The Marquis de Slobbovie-Inférieure syftade på. Med hjälp av Internet Archive Wayback Machine kan man få en liten glimt

Förhoppningsvis vilar såväl William Maszer som huset Alabona-Ostrogojsk – och dess ordnar samt College of Arms – i frid, då det verkar som att ”prinsen” själv slöt sin ätt. Delbert Starr, a.k.a. Prince Delbert, Duke of Ghadames, Heir Presumptive till ”furstehuset” verkar ha gått bort 2009 eller 2010.

EDIT 2016-08-19: ny länk till hertigen av Maxalla där det framgår att det finns en prins William II som övertagit anspråken…

De mortuis nil nisi bonum

2012-11-30-15-12-41I dag har jag nåtts av beskedet att Thor Rahden har gått bort. Thor, né Christoffersson, var storkommendator för en ordengren som verkade i Sankt Johannes tradition, The Grand Commandery of Saint Andrew of the Order of Saint John of Jerusalem (La Grande Commanderie Libre de Saint André de L’Ordre de Saint Jean de Jerusalem) fram till 2010, därefter kommendör för The International Independent Commandery of Saint Andrew of the Rightful Commanderies of the Order of Saint John (L’Internationale Independante Commanderie Libre de Saint André des Commanderies Legitimes de L’Ordre de Saint Jean de Jerusalem).

Thor, som skrev sig baron von Rahden, har pennfäktats en del över åren med mig (och andra), vad gäller både adelskapet ”von Rahden” och legitimiteten hos den orden han drev. Det är helt klart att vardagen blir lite mindre färgstark utan Thor. Tänk om hans engagemang i adliga och ridderliga frågor hade kunnat sugas upp i en allmänt erkänt riddarorden! Frid över hans minne.

Ny oäkta riddarorden med svenska medlemmar

Ännu en oäkta riddarorden som tydligen har svenska medlemmar är Order of The Fleur de Lys. Ordenskorset är ett blått liljekors belagt med en gyllene lilja i mitten, avsett att bäras i ett ljusblått band. Orden för fram en vidlyftig historik på sin hemsida – inte helt ovanligt för oäkta riddarordnar – men källmaterialet i fotnoterna övertygar inte riktigt. Det ser ut som att ordens egentliga historia startar 1995 med en återupplivning av orden.

Intressant nog har orden värvat en kvinnlig medlem av en junior gren av serbiska kungahuset som skyddspatron för både orden och dess stiftelse. Likväl är det inte tillräckligt. Trots ordenskors, mantlar, pompa och ståt samt välgörenhetsarbete är detta inte en riddarorden. För att en orden ska kunna definieras som en sådan måste dess stormästare eller beskyddare vara en statschef eller huvudmannen för ett tidigare regerande furstehus. Denna orden läggs till på http://arnell.cc/illegitim.htm så snart tiden medger det.

Ordensledaren, den ”suveräne storkommendören” har en blogg som dock inte har uppdaterats på länge.

Ny oäkta/självutnämnd riddarorden i Sverige – ”Order of San Salvador of Aragon”

Möjligheten att antas i en riddarorden är spännande. Eftersom de äkta riddarordnarna har en mycket sparsmakad antagning av nya medlemmar så är ingångsvärdet att det i stort sett är omöjligt att kunna antas i en riddarorden – det är toppen på ett långvarigt engagemang där man gått bredvid orden och dess riddare och damer en längre tid.

Johanniterorden i Sverige antar ca fem-tio nya riddare årligen. Suveräna Malteserorden, Kungl. Neapolitanska Konstantinska Sankt Georgsorden och Ungerska Vitézorden har för Sverige ett genomsnitt som är under en ny medlem om året. Påvliga Heliga gravens orden antar ca tre om året i genomsnitt, under 2011 dock ingen ny medlem. Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden antar 2009-2012 i genomsnitt strax över två nya svenskar om året. Kungl. Italienska Sankt Mauritius-  och Lazarusorden antar en svensk i år, men dessförinnan flera år sedan föregående svensk antogs.

Mot detta står de oäkta riddarordnarna som inte sällan har en helt annan dimensionering. Mest notorisk är Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò till det fantastiska ”kungahuset av Aragonien, Mallorca och Sicilien” som antar ca 20-30 svenskar varje år. Den enda allmänt erkända orden tillägnad Sankta Agata är San Marinos Sankt Agata-orden. Oräknat allt annat som pekar i riktning att denna orden inte är riktigt riktig, så borde den exceptionellt höga nyantagningen i sig signalera att något inte står rätt till.

Detta ”kungahus” förfogar inte endast över denna orden, utan har en meny som består av sex (sic!) riddarordnar. Och det tycks som att en ökande andel av dem som i Sverige bär MOC också har fått en eller annan av dessa för ytterligare förtjänster. I synnerhet har jag på kort tid stött på ett antal personer som burit ”Order of San Salvador of Aragon” d.v.s. ett rött ankarkors i rött band. Orden påstås vara grundad 1118, återupplivad 1968.

Det är dock lite intressant att om man söker på hela ordensnamnet så är det svårt att hitta någon historisk orden och årtalet tycks inte heller stämma. Däremot går det att hitta en Order of San Salvador de Monreal grundad 1124, bl.a. på http://en.wikipedia.org/wiki/Orders,_decorations,_and_medals_of_Spain. Engelska Wikipedia är förstås inte helt tillförlitligt utan mest ett lackmusprov, en första källa. Tittar man i stället på spanska versionen av sidan – det är ett rimligt antagande att spanska ordensintresserade har lagt upp mer omfattande och mer korrekt information om en spansk riddarorden på sitt eget språk – så är San Salvador borta ur ordensnamnet. Klickar man på Orden de Monreal så ser man att orden hade ett rött ankarkors, så det verkar ändå vara rätt orden.

När man läser texten – med noter till aktuell litteratur – så ser man att orden grundades 1124 och det finns en koppling till Tempelherreorden. Eftersom denna orden grundades 1118 så är det av ”kungahuset av Mallorca et.c.” föregivna årtalet plötsligt förklarat. Men det framgår också att orden överfördes till kungen av León 1136 efter kungen av Aragoniens död 1134 och fick nytt namn. Därefter uppgick orden formellt i Tempelherreorden när den etablerades i dessa trakter, enligt överenskommelse mellan kungahusen 1143 ratificerat i påvlig bulla 1150. Tempelherreorden upplöstes i sin tur 1312. Om kungahuset – mot all förmodan – skulle vara äkta, så ser jag klara problem med att man hävdar att man återupplivat en riddarorden som man avhändat sig – först till annat kungahus för hela 876 år sedan, därefter vidare och under kungahuset av Aragoniens medgivande till påvlig jurisdiktion för 869 år sedan.

Som synes kan man genom den enklaste sökning på Internet hitta ett antal frågetecken – namn, instiftansår, rätt att återupplivas – kring den moderna orden. Även om jag vill ifrågasätta orden och dess äkthet eller legitimitet snarare än dess medlemmar, så kan jag än idag, efter att ha hållit på med frågorna i snart 15 år, förundras över att hur lätt källkritiken lämnas sovande när det finns en chans att man kan få bli ”riddare” eller ”dam”. Det som återstår nu är att invänta att kungahusets förespråkare agerar enligt mönster från ”MOC” och tar fram en diger och nära nog ogenomtränglig bunt av mer eller mindre relevanta historiska faksimiler, expertutlåtanden och domstolsutslag m.m. för att försöka styrka ordens äkthet. För min del hoppas jag att ordensmedlemmarna tar sitt förnuft till fånga och söker sig till en mer genuin riddarorden.

Om att lista oäkta riddarordnar – eller äkta, samt ordensinflation

Vänner har skickat länk till Riksförbundet för medlemmar av Franska Nationalförtjänstordens (FrNfO) lista över vilka utmärkelser och riddarordnar som är att betrakta illegitima/oäkta riddarordnar och som det är olämpligt för dem som erhållit FrNfO att vara med i. Flera av de ordnar vi ser eller har sett i Sverige upptas i listan, bl.a. Sankt Lazarusorden av Jerusalem, Tempelherreorden, oäkta Johanniter-/Malteserordnar, Sankt Joakimsorden m.fl.

Kuriöst nog figurerar även hedervärda ordenssällskapet Coldinu Orden vilket sannolikt bygger på missförstånd: denna orden upptas i den rätt gamla boken The Knightly Twilight – A Glimpse at the Chivalric and Nobiliary Underworld som en okänd men potentiell falsk riddarorden utifrån ett minnemärke i Storbritannien över den som införde orden i Sverige.

Listan ligger i linje med en bredare trend i Europa: med Internets intåg har utmärkelser från privata sammanslutningar med ojämna (inte sällan lägre, ibland obefintliga) krav på förtjänster spridit sig som gräshoppor. Detta är ett problem eftersom det leder till inflation i utmärkelserna när statliga och äldre kungliga utmärkelser förlänas för långvariga och framstående insatser. Fenomenet är till skada för de äkta, statliga och gamla kungliga utmärkelserna. Bland statsordenskanslierna noteras därför i ökande grad medlemskap i oäkta riddarordnar som försvårande för möjligheten att erhålla nationell förtjänstorden och definitivt olämpligt för den som erhållit en statsorden.

Före Internets intåg har vissa försök gjorts att hejda fenomenet genom att lista de oäkta riddarordarna. Så har Italien år 1953 publicerat en lista över vilka ordnar som staten betraktar som oäkta, vilken uppdateras då och då. Noteras bör att Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò, som expanderat så exempellöst i Sverige upptas på denna lista, i länken som har fransk text från 1983 Saint-Agathe de Paterno (ordre souverain dynastique militaire de), likaså återkommer kuriöst nog Coldinuorden. Den enda äkta orden som är tillägnad Sankt Agata är San Marinos Sankt Agata-orden. Vägen att lista de oäkta riddarordnarna är dock svår, eftersom det är en föränderlig materia – gamla försvinner och nya tillkommer i en strid ström (även om personkretsen ofta inte förändras nämnvärt).

En mer framkomlig väg är att göra tvärtom, att lista de ordnar som är acceptabla utifrån vilka kungahus som är äkta. Det är precis vad  ICOC:s register gör sedan 1960, och jag själv gör för svensk horisont. I den meningen är Riksförbundet för medlemmar av FrNfO:s lista – även om den är ett alldeles utmärkt initiativ – något anakronistisk, så även min egen lista över oäkta riddarordnar i Sverige. Den utgångspunkt som ICOC tar i de stater och kungahus som erkändes internationellt vid Wienkongressen 1814-15 eller senare är också rimlig, eftersom vi då hamnar i välkända stater, kungahus och ordnar – inga hundraåriga kedjor av vandrande tronanspråk som kan vara svåra att verifiera, t.ex. tronpretendenter till den Byzantinska kejsartronen m.m., vars ordnar torgförs flitigt och där förtjänsten inte sällan är hur brett man kan öppna sin plånbok.