Kungliga ordnar i Kungliga magasinet

I den lokala butikens tidningshylla upptäcker jag nya numret, det andra i ordningen, av Kungliga magasinet. På s. 115-116 fortsätter reportaget från första numret om de kungliga ordnarna och besöket på Kungl. Maj:ts Orden där ordenskansler Ingemar Eliasson och vice ordenskansler Staffan Rosén är ciceroner. I detta nummer fokuseras på Svärds-, Nordstjärne- och Vasaorden, medan det första numret hade fokus på Serafimerorden. Precis som i första numret, ett trivsamt om än kort inslag med fina bilder. I tidningen i övrigt finns – i och med rapportering av högtidligheter i olika kungahus – en hel del bilder på olika utländska ordnar. Samt en och annan oäkta, för den som är skarpögd.

President Hollande ny stormästare för Franska Hederslegionen

I går tisdag kunde vi på Aktuellt kl. 21.00 se utdrag ur ceremonierna som omgärdar ett franskt presidentbyte, bl.a. överlämnadet av en kedja. Här kommer en liten fördjupning. Före invigningsceremonin som följde efter överlämnandet av presidentbefogenheterna igår under tisdagsmorgonen upphöjdes den nya franske presidenten på sedvanligt sätt vid en privat ceremoni till Storkors av Franska Hederslegionen, den förnämsta av de franska utmärkelserna.

Den tillträdande presidenten fick därefter ordens storslagna stormästarkedja publikt (Se Aktuellt 15/5 kl. 21.00 på SVT Play, start 11.20 in i klippet). Presentationen av denna kedja görs av ordens storkansler (ämbetet har plats nr 17 i fransk rangordning), armégeneralen Jean-Louis Georgelin, vilket symboliskt markerar det första steget av installationen av François Hollande som Frankrikes president. Storkanslern uttalade sedan följande mening: ”Monsieur le président de la République, nous vous reconnaissons comme le grand maître de l’ordre national de la Légion d’honneur” (Herr president, vi erkänner er som stormästare av den nationella orden Hederslegionen). Kedjan bärs dock inte längre, sedan president Giscard d’Estaing införde vissa förenklingar. En intervju med storkanslern inför presidentbytet finns här som innehåller lite intressant information om att stormästarkedjans länkar på baksidan graveras med tillträdande presidents namn och tillträdesår för varje mandatperiod. Fyra tomma länkar återstår vilket bör räcka till 2032.