Etikettarkiv: ordenssällskap

Don för person på KTH

Under förra veckan såg jag Don-orden i en minnesruna. Vad var nu detta? Don (flod), don (redskap), don (titel)? Det visar sig att Don-orden är en studentorden öppen för dem som pluggar på KTH, möjligen med anknytning till Konglig Samhällsbyggnadssektion. Medlemmarna i Don-orden, idag 45 st, har gått på KTH och jobbar eller har jobbat i bygg- och fastighetsbranschen.

Ser att det är ett tag sedan jag uppdaterade listan över studentordnar på min webplats (länk ovan). All ny information tas tacksamt emot via kommentarfält eller via mail.

Ordens-sällskap och klubbar i gamla Stockholm

Via http://www.stockholmskallan.se/ hittar jag en bok som jag en gång använde som källa till delar av mina websidor om ordenssällskap, Lundin, Claes & Strindberg, August (1882). Gamla Stockholm: anteckningar ur tryckta och otryckta källor. Stockholm: Seligmann. Boken kom i sista upplagan 1912 och det finns ett faksimiltryck från 1976. Stockholmskällan har avfotograferat boken och lagt detta som en pdf på sin webplats: här finns direktlänk till kapitlet ”Ordens-sällskap och klubbar”. Intressant läsning under sommarledigheten

Kurage #4 2012

Helt däckad i förkylning kom ett paket på brevlådan som tröst: ett tidningsomslag med en herre som har AmLLO inklippt på bröstet. Borde kanske läsa något skönlitterärt men nyfikenheten tar överhanden, det blir tidskriften Kurage #4 2012 från tankesmedjan Sektor 3, inhandlad via Bokbörsen. Ett temanummer om slutna sällskap som idé och med en titt på bl. a. ordensväsendets utveckling (Önnerfors), frimurarnas historia (Ullgren), bakom stängda dörrar (Willén), IOGT/godtemplarna (Wagner), Bilderberggruppen (Richardsson), förtjänstordnar (Mattikala), Rotary  (Dunder) och katolskt ordensliv (Werner) med mera. Relativt korta men läsvärda artiklar, passar alldeles utmärkt i sjuksängen.

Sällskapet Fyrväpplingarne

Via mail skickade en vänlig själ information om Sällskapet Fyrväpplingarne, som ska vara ett ordenssällskap grundat 1863 med säte i Vadstena och som jag inte har haft med på http://arnell.cc/. En bok är under produktion för 150-års jubileumet.

Dessvärre äter ibland Crystones webmail – e-mailtjänst knuten till webhotellet – ibland upp en del mail enligt principen ”släng ett mail och få ytterligare ett kastat på köpet” varför jag efterlyser förnyade kontakter. Tills dess finns möjlighet att läsa lite om Sällskapet Fyrväpplingarnes Frejabal på Säg vad är en bal på slottet… eller på Frejabal.

Odd Fellow Orden

Sveriges största ordenssällskap, Odd Fellow Orden, har precis som Svenska Frimurare Orden en relativt ny webbplats som är tilltalande på många sätt. Två intressanta exempel på ordens försök till banbrytande kommunikation med omvärlden presenteras, dels en gammal 78-varvare från tidigt 1900-tal som nyligen hittats, restaurerats och lagts som ljudfil, dels Storsirens blogg.

På den nya webbplatsen finns mycket information om vad Odd Fellow Orden gör för andra i form av hjälpverksamhet och forskning m.m. samt en del organisatoriskt. Det en besökare möjligen saknar på den centrala webbplatsen är någon antydning om själva ordensverksamheten, som ju är det särskiljande mellan ordenssällskap och föreningar i övrigt. T.ex. hur många grader som finns och hur de benämns, vilket är det ungefärliga tankegodset i ordenslegenderna, hur går en kväll på Odd Fellow Orden till? I avsaknad därav går det att snegla lite på vad jag skrivit om Odd Fellow Orden, även om texten just nu inte uppdaterats på bra länge.

Stora Amaranther Ordens bal 21 april 2012

Snart är det dags för amarantherbal! För min del första gången: livets olika faser och skeden har gjort att det inte varit möjligt förrän nu.

Bakgrund till denna sällskapsorden är intressant. Drottning Kristina hade planer på att instifta en statsorden, d.v.s. en orden som staten skulle förläna för förtjänster mot Sverige. Sedan kung Erik XIV finns ett antal sådana försök, men de har antingen inte kommit längre än till utkast, eller i vart fall inte överlevt sin instiftare. Axel Oxenstierna ska dock ha motsatt sig planerna på en statsorden. I stället kom drottning Kristina år 1653 att instifta en galant hovorden kallad Amarantherorden i samband med en fest. När drottning Kristina abdikerade året efter kom orden att upphöra.

År 1760 kom Stora Amarantherorden att instiftas av högreståndsungdomar som en social umgängesorden, där medlemmarna är indelade i sex grader. Huvudsätet för orden är Stockholm och det finns övningssamhällen i Göteborg, Karlskrona, Malmö och Finland. Ordensverksamheten har länge bestått i att arrangera en bal på våren vartannat jämt år, men har nu kompletterats med ett kulturpris som instiftades i samband med 250-årsjubiléet 2010. Jag har skrivit några rader om Amarantherorden på http://arnell.cc/1750.htm#amaranther.

Anmälan av recipient sker cirka två månader i förväg. Inskrivning av ny medlem sker för Stockholmsregionen på Riddarhuset ungefär en månad före balen, då ordenstecken erhålls (eller byts mot högre grads kors) i samband med betalning av recipient-/gradavgift och supébiljett. Här kan man också lämna önskemål om bordsplacering för att kunna hålla ihop vänkretsar.

Ordens generalstormästare kan i nåd låta nya medlemmar erhålla högre grad än den första vid inträde. Det har t.ex. skett då H.K.H. Dom Miguel, hertigen av Viseau, av det portugisiska kungahuset bevistade Amarantherbalen 2010.

Sällskapet Stallfåglarna

Trålar runt lite på nätet för att hitta någon ny orden i Sverige – och det sker alltmer sällan i takt med att http://arnell.cc/ blir alltmer komplett – men snubblar ändå över Sällskapet Stallfåglarna, en kvinnlig motsvarighet till Sällskapet Stallbröderna som samlar artister, skådespelare och sångare. Väldigt roligt att se ett äldre damordenssällskap som fortfarande är aktivt.

Ett annat ordenssällskap som jag nyligen upptäckt är Convivierorden – här var det dock ett fynd på Bokbörsen som satte mig på spåren. Vet dock fortfarande inte så särskilt mycket om denna orden: all information tas tacksamt emot!

Funderar lite på att ändra på hemsidan så att ordenssällskapsdelen blir mer av en presenskalender, d.v.s. visar nu verkande ordenssällskap, samt att ha en arkivdel för ordenssällskap som upphört – det finns långt fler sådana än vad jag redovisar i nuläget.