Etikettarkiv: pilgrimsfärd

Pilgrimage for Peace?

Via e-mail har jag fått ett ett tips om Pilgrimage for Peace – Towards Jerusalem, vilket är en resedagbok i bloggform över en lazarits vandring från Sverige till Jerusalem från hösten 2012 till våren 2013. Även om det handlar om den självutnämnda riddarorden Sankt Lazarus orden av Jerusalem så blir jag väldigt intresserad. Jag skulle själv vilja företa en pilgrimsvandring men en sådan ligger långt bort eftersom jag har små barn: därför all heder åt någon som ger sig på ett sådant företag.

Målsättningen är yttest lovvärd och det är mycket intressant att följa strapatserna som uppstår under den världsliga vandringen. Men något som är slående är att bloggen i sitt uttryck hittills nästan helt saknar allt som har med den andliga vandringen att göra, vilket är en viktig – om inte den viktigaste – delen av en pilgrimsfärd. Få kristna, religiösa, andliga eller existensiella funderingar eller inslag, det som verkligen skulle kunna tjäna andra till inspiration och vägledning till andra. Det gör mig lite förvånad och lite besviken. Intrycket för en läsare blir att det handlar mer om en ovanligt lång marsch än om en pilgrimsfärd.

Detta tillsammans med att mantel med ordenskors begagnas under delar av vandringen (utanför kyrkliga sammanhang eller då man som ordensmedlem agerar in corpore) för tankarna till en del kritik som jag och andra riktat mot självutnämnda riddarordnar i allmänhet: det är lätt att uppfatta dem som att yta är viktigare än innehåll. Korset på utsidan är viktigare än korset på insidan.

Nu tror jag att det inte behöver vara så att det som bloggen ger intryck av behöver vara rätt uppfattat eller ”sant”. Det borde vara omöjligt att bege sig på en solitär vandring över så lång tid mot målet kristenhetens vagga via Rom och samtidigt inte hinna avverka en del existensiella, andliga, religiösa eller kristna funderingar. Jag hoppas att det kommer mer av sådant framöver på bloggen. För det är det som är pilgrimsvandringens kärna, det är det som vi andra kan lära av och växa genom.