Etikettarkiv: RmstkSO

Riddare med stora korset av Svärdsorden

Wikipedia har en separat artikel om RmstkSO1kl o. 2 kl, framförallt en lista med alla förläningar och i många fall bilder och vidarelänkar till ytterligare material. Det är i sommar 225 år sedan Hertig Karl av Södermanland, sedermera kung Carl XIII, erhöll denna utmärkelse som förste mottagare och det är 71 år sedan Gustaf Mannerheim, marskalk av Finland, blev den senaste mottagaren. Med tanke på Sveriges ökande engagemang i fredsbevarande insatser runt om i världen är det synd att Svärdsorden, särskilt dess utmärkelser för strid, inte förlänas idag.

schwertbrderhh1När RmstkSO1kl o. 2kl bärs av innehavare av Serafimerorden inträffar något intressant: Serafimerordens kraschan över ett enkelt upprest svärd eller två korslagda svärd för tillsammans tankarna till Livländska ordens/ Svärdsbrödraordens symbol. Och denna är Svärdsordens legendariska ursprung.