Etikettarkiv: Serafimerorden

Grenadjärsvakt och ringning för Mandela

I snålblåst och regn stod jag och mina två små lanternor, lilla A på min högra sida i grön overall och lille O i röd dito till vänster, förväntansfullt väntande på yttre borggården tillsammans med ett par hundra personer. Högvakten stod uppställd med vaktfana och regementsfana.

Kort efter att Storkyrkan slagit sitt enda slag för att markera ”kvart över” kom grenadjärsvakten från Livgardet ut, i björnskinnsmössor: chef, två grenadjärer, sköldbärare och två grenadjärer. Marschen gick från inre borggården via Storkyrkobrinken ner mot Riddarhuset, därefter till Riddarholmskyrkan. Polis fanns på plats för att stoppa trafiken av både fotgängare och bilar.

Innan detta, vid 11-snåret, träffade jag Lars-Johan som jag känner via Svenska Ordensföreningen i Slottsboden: han och hans fru tog bilder under marschen ned, tillsammans med flera andra fotografer varav en ska ha varit från Scanpix. Så jag hoppas att det ska komma mer bildmaterial från denna högtidlighet. För egen del hade jag förstås glömt att ladda kamerabatteriet och mobilens bilder blev inget vidare.

Vid Riddarholmskyrkan gick vakten in, sköldbäraren placerade sköldplåten på ställningen och två grenadjärer fattade posto på ömse sidor om ett mindre altare med ljus, blommor och Nelson Mandelas porträtt. Övriga grenadjärer fattade posto utanför kyrkporten.

Eftersom det fanns lite tid innan klockan slog tolv passade en del på att gå runt och titta lite extra: jag var dock tvungen ladda upp de små med saft och kanelbulle i Gamla stans Pressbyråkiosk, innan vi återvände. Utanför kyrkan stötte vi på ordensintendenten Tom C. Bergroth. Småttingarna och jag hann bara börja med att titta på den senaste hädangångne svenske icke-kunglige riddaren herr Rudholms sköld i hörnet, innan klockarna började ringa. Vice ordenskansler Staffan Rosén tog plats framför altaret och efter att de flesta satt sig (likaså mina små lanternor) redogjorde han på svenska och engelska de närmare förhållandena kring Nelson Mandela som Riddare av Serafimerorden.

Efter det valde många att sitta kvar en stund, annars var det – som vanligt – nu fritt att vandra runt i kyrkan och titta på de kungl. gravarna, begravningsvapnen och inte minst serafimersköldarna. Jag pekade ut HKH Prinsessan Lilians serafimersköld, som gick bort i mars i år och bör ha varit den senast föregående serafimerringingen (vilket jag missade). Mina små  var fascinerade av allt, från grenadjärernas bössor till blomslingor på en serafimersköld, men de kroknade till slut och vi gick mot tunnelbanan kort efter att den yttre och inre vakten hade roterat. Med en julhälsning till vice ordenskanslern och ordensintendenten lämnade vi serafimerringningen bakom oss i förtid vid halv ett.

Både hedersvakten och informationen om den nyss bortgångne riddarens utnämning m.m, var mycket bra, välkomna tillskott för att skänka såväl den enskilde riddaren som Serafimerorden en större betydelse. Nu får man hoppas att media också snappar upp att vi i Sverige faktiskt också hedrat Nelson Mandela på det sätt vi kan.

Annonser

Serafimerringning för RSerafO Nelson Mandela 15/12

Hovet har lagt ut information på sin webbplats om den kommande serafimerringningen som alltså äger rum under söndagen. Ett nytt – eller möjligen nygammalt – inslag är högvaktseskort av serafimervapnet från Västra valvet med avgång kl. 11.15. Mycket bra att det ceremoniella inslaget stärkts: vi behöver våra ceremonier och ritualer för att göra världen förståelig och fylla den med ett djupare innehåll.

EDIT: Försvarsmakten har lagt upp info om hedersvakten som LG står för. Det blir en yttre och en inre vakt. Det var det även för RoKavKMO Sten Rudholm men inte tidigare. Det framkommer också att något ska läsas upp, vilket i så fall är en nyhet.

EDIT2: Den 11 december lade Kungl. Maj:ts Orden upp ett pressmeddelande med Mandelas serafimervapen.

RSerafO Nelson Mandela hädangången, kommande serafimerringning

Nelson Mandelas vapensköld som Riddare av Serafimerorden, Sveriges finaste utmärkelse.

På hans begravningsdag (ännu inte fastställd, men enligt media om ca 10-12 dagar) kommer sköldplåten att flyttas från ordenssalarna på Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan, där den ställs upp vid högkoret. Mellan kl 12.00 och 13.00 utförs serafimerringning för att hedra den bortgångne riddaren, vilket betyder att klockan ringer under denna tid och Riddarholmskyrkan är då öppen för allmänheten.

Passa för all del på att gå på den kommande serafimerringningen, både för att hedra Nelson Mandela och för den speciella upplevelsen att vandra runt i en kyrka som är fylld av de tidigare hädangångna serafimerriddarnas sköldplåtar på väggarna.

Riddarholmskyrkan är normalt öppen för allmänheten endast under sommartid: det är också speciellt att under vinterhalvåret gå påpälsad i en helt utkyld medeltida kyrka, andas ut vita moln, och fundera kring att detta var våra anfäders verklighet. Varje söndag.

KMO köper Serafimerorden från c. 1754 till ordensutställningen

Hallands auktionsverk hade i augusti en auktion på ett av de allra äldsta serafimerordenstecknen som finns bevarade. Glädjande nog är det Kungl. Maj:ts Orden – d.v.s. den institution som förvaltar de svenska riddarordnarna – som stått för slutbudet vilket betyder att denna klenod kan komma att visas för allmänheten. Oerhört roligt! Läs mer och se en fin bild på ordenstecknet här.

Kungen i kedjor

Bildkälla: Kungl. hovstaterna 2013Äntligen! Kungl. Hovstaterna rapporterar på sin webbplats om att H.M.K. har avtäckt ett porträtt där Kungen – som stormästare/Herre och mästare för de svenska riddarordnarna (stats-/förtjänstordnarna) – bär Serafimerordens, Svärdsordens, Nordstjärneorden och Vasaordens kedjor (räknat utifrån och in): till detta Serafimerordens kraschan över Vasaordens kraschan då Vasaorden av storkorsen är högst i rang. Mycket glädjande att se Svärds- och Nordstjärneordens kedjor på plats.

Runt halsen bär Kungen ordenstecknet som Storkommendör av Danska Danneborgsorden, en särklass som är förbehållen kungligheter (hade förstås varit trevligt att se RCXIII:sO i stället, eller HedRJohO). På bröstet, under kedjorna, bärs också de fyra kungliga minnestecken Kungen brukar bära: GV:sJmtII och GVIA:sMM i serafimerblått band samt norska HVII:sMM och OV:sMM i rött band.

kungen1_94428250Vid sitt trontillträde och bröllop, likaså H.K.H. Prinsessan Victorias bröllop, bar Kungen bara endast Serafimerordens och Vasaordens kedjor. Svärdsorden bars i band om halsen och Vasaordenskraschan under Serafimerordens kraschan. Noterar först nu att H.M.K. på sitt bröllop även bar kraschan för Storkors av första klassen av Tyska Förbundsrepublikens förtjänstorden, en artighet mot Silvias hemland.

Jag tror att många intresserade har hoppats på att Kungen någon gång skulle bära alla ordenskedjorna och det är mycket välkommet att så nu skett i porträttform. Förhoppningsvis får vi ser mer sådant även IRL.

Ordning på det offentliga belöningssystemet?

Det svenska offentliga belöningssystemet är i olag. Det haltar. Inga svenska statsordnar till svenskar (bara till utländska medborgare samt statslösa), och de offentliga medaljerna är sorgligt underutnyttjade.

Inget problem, säger en del. Men de bortser då från två saker. Det är principiellt viktigt att lyfta fram andras insatser och engagemang. En klapp på axeln i ideell form skapar ett bättre samhällsklimat en pekuniära belöningar. Om i stort sett resten av världen har valt att utforma de ideella klapparna på axeln som ordnar och medaljer, varför ska då Sverige avvika?

Svenska ordensföreningen har två intressanta initiativ på Facebook: det ena är tråden ”Återinför det svenska ordensväsendet”, den andra är tråden ”Svenska ordensföreningen”. Nu på sistone har ett blogginlägg på http://chefsingenjoren.blogspot.se/ från 2010 uppmärksammats som kan vara värt att läsas. Just ”Stockholms-Tidningens guldmedalj för berömlig flygargärning” som övertagits av Aftonbladet 1965: vad har hänt med den? Om SvD har ”bragdguldet”, varför skulle inte AB kunna göra något av den ärevördiga medalj som man faktiskt är satt att förvalta?

Ett bild på Svenska ordensföreningens tråd kallad ”Finn fem fel” har också dykt upp i marginalflödet, en bild på statsministern. Även om markeringen för bandet en écharpe är vänd och kedja inte bärs på Nobelfesten, så har dock bilden en poäng. Moderaterna som det nya arbetarpartiet och åtföljande nedtoning av moderata kännetecken i all ära, men det är orätt att inte bära de ordnar och medaljer som man förlänats. Som regeringsmedlem (regeringschef) skall man ex officio acceptera utländska staters ordnar och medaljer och man skall också bära dem för att hedra de fredliga förbindelser det egna landet har med det förlänande landet (att inte bära det som förlänats skulle möjligen kunna tolkas som osämja eller ofred). Men det självklara vore förstås att regeringschefen bar svenska Nordstjärneordens storkors och gärna Serafimerorden efter en första mandatperiod.

Det återstår lite arbete innan det är ordning på det offentliga belöningssystemet…

Serafimerfynd i Arnellsk julstädning

Den faleristiska bokhylledelen i det Arnellska hemmet har länge vuxit genom att varje hyllplan har fyllts på djupet samt på höjden med böcker liggande på de stående. Igår och i förrgår gjorde jag en omflyttning där några meter statskalendrar, adelskalendrar och försvarsmaktsrullor fick ny hemvist i en bokhylla i källaren. Det ledde till ett stort antal fynd bland material som pressats in på plats och sedan helt glömts bort: häften, böcker, blad, ark, kuvert, medlemskort m.m. som köpts via Bokbörsen, Tradera och antikvariat.

Äldre dottern tittade fascinerat på pappas utplockade högar och fastnade för två tryck i stort format från 1748 – just för deras ålder. Rätt häftigt för en tolvåring att hålla i en spröd 264-åring och en utmaning att försöka avkoda de tryckbokstäver som i vissa fall skiljer sig rejält från dagens bokstäver. Till vänster, ett tillägg till ordensstatuterna för Serafimerorden, Svärdsorden och Nordstjärneorden, daterat 3 maj 1748 vilket innehåller (sedermera ändrat) föreskrift om att ingen kan bli kommendör utan att först ha blivit riddare. Vid grundandet blev några framstående och förtjänte män kommendörer direkt, men med invigningen av ordnarna avklarad lades en befordringsgång fast.

20121221-230642.jpg

TIll höger, högvälborne greven Carl Gustaf Tessins tal i Riddarholmskyrkan ”På then den förnyade Serafinske Ordens=dagen i Swerige then 18. april, 1748.” Väldigt intressant eftersom det är lite av en programförklaring: i talet lyfts kallet som riddare fram, det ansvar det innebär. Eftersom både Serafimerorden och Svärdsorden inte sågs som nyinstiftande förtjänstordnar utan ”förnyande” av urgamla riddarordnar är det egentligen kanske naturligt och konsekvent, men ändå lite av aha-upplevelse. Av tradition kallas de svenska statsordnarna/förtjänstordnarna fortfarande för de kungl. riddarordnarna och texten ger kanske lite bakgrund till varför det är så.

Talet – som inte är särskilt långt – vore kanske intressant att återge inom ramen för Vapenbilden. Ett utdrag:

I Swenske Riddare och Män, hwars kall är, at, under rådplägning, skärpa eftertankan, och rödja wägen till målet, warer otröttade, oförtrutne och redlige uti skiötzlen af hwad Eder åligger: The fattigas sak ware Eder angelägenhet: Rikets säkerhet Edert syfte: Konungens ära Eder frögd: Ständernas frihet Eder ackt: Thet allmännas trefnad Eder skatt: Och Efterwerldens tack Eder belöning!