Svenska ordensföreningens besök på KMO

Svenska ordensföreningen har sammanfattat det hela väl på Facebook:

Närmare 20 medlemmar av föreningen besökte Kungl. Maj:t Orden under måndagen (18/2). Vi fick en ingående presentation av olika ordensfrågor av vice kansler Staffan Rosén KMO, Agnetha Borgelid, departementssekreterare vid UD:s protokollavdelning, samt Tom C. Bergroth, ordensintendent.

Presentationerna följdes av en frågestund samt rundvandring i ordenssalarna på Kungl. Slottet.

Ordensföreningen tackar KMO och UD för en mycket inspirerande och intressant afton på slottet!

ImageYtterligare minst ett namn bör fogas till listan, ständigt aktive ordföranden Richard för det trevliga initiativet!

Efter inpassering i västra valvet hamnade vi så småningom i KMO:s kansli, som har fått en tilltalande uppfräschning i beige och vitt. Agneta inledde och redogjorde för ärendegången i ett ordensförslag inom regeringskansliet och i förhållande till ambassaderna. Staffan tog vid och beskrev hur ordensförslagen hanteras inom KMO.

Det fanns gott om tid för frågor och det kom väl till pass eftersom de besökande var intresserade av att veta mer, och här kunde vi också ta del av Toms och ordenskanslisten Anna Lilliehööks ingående kunskaper. Några punkter som berördes:

  • Ordensutväxling vid statsbesök sker aldrig 1:1. Traditionen är att det inkommande landet förlänar ett större antal ordnar, i lite olika proportioner (ex. 3:1 eller 2:1).
  • Det finns endast ett trettiotal överenskommelser mellan olika länder och Sverige om belöna diplomater, huvuddelen uppgjorde i mitten av 1900-talet. D.v.s diplomater som tjänstgör i Sverige har mindre chans att få Nordstjärneorden – och utlandsstationerade svenska diplomater att få det aktuella tjänsteställets statsorden.
  • Vem som helst kan föreslå en utlänning för en orden. Förslaget ställs enklast till det aktuella landets ambassad för att förkorta handläggningen. Ambassaderna – med sin lokala kännedom – avger alltid yttrande över förslag och om förslag ställs till UD måste ändå ambassadens yttrande inhämtas.

Image

Amanuensen Tom C. Bergroth talar i Serafimerorden sal. Längs vänstra väggen syns ett antal serafimervapen för utländska statschefer uppsatta i ställningar av svart smide. Långt bak något till höger syns H.K.H. Prins Daniels serafimervapen.

Efter frågestunden visade Tom de fyra ordenssalarna som renoverats relativt nyligen och presentarade både temat för varje sal och några intressanta detaljer. Han berättade också om ytterligare planerade tillskott för att lyfta utställningen ytterligare. Efter fritt strosande rundade föreningens ordförande Richard av, framförde föreningens tack och överräckte en liten gåva från föreningen.

På det hela taget en lika givande som trevlig tillställning, som för några tappra avrundades med en kopp kaffe på Café Gråmunken.

En annan besökare, Martin Edgélius, har bloggat om sina intryck. Martin var förresten en av relativt få som svarade på mitt allanrop till allianspartierna i riksdagen om att bevista serafimerringningen på begravningsdagen över den siste levande svenske icke-kunglige serafimerriddaren, herr Rudholm år 2008.

Ett ordenstecken doppat i vodka

Hittar ett litet referat från 9 september 2011 om när Eremitagets ställföreträdande direktör Georgij Vilinbachov erhöll ordenstecknet som Kommendör av 1 klass av Nordstjärneorden – och mottog det i sann rysk militär ordenstradition…

Kungliga ordnar i Kungliga magasinet

I den lokala butikens tidningshylla upptäcker jag nya numret, det andra i ordningen, av Kungliga magasinet. På s. 115-116 fortsätter reportaget från första numret om de kungliga ordnarna och besöket på Kungl. Maj:ts Orden där ordenskansler Ingemar Eliasson och vice ordenskansler Staffan Rosén är ciceroner. I detta nummer fokuseras på Svärds-, Nordstjärne- och Vasaorden, medan det första numret hade fokus på Serafimerorden. Precis som i första numret, ett trivsamt om än kort inslag med fina bilder. I tidningen i övrigt finns – i och med rapportering av högtidligheter i olika kungahus – en hel del bilder på olika utländska ordnar. Samt en och annan oäkta, för den som är skarpögd.