När en blir två – självutnämnd Johanniter-/Malteserorden bildar grenar

Som tidigare har rapporterats har det pågått en maktkamp före sommaren inom en av de oäkta johanniter-/malteserordnarna – Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knights of Malta – som resulterat i att det nu finns två grenar av denna orden. Den ena grenen, huvudsakligen bestående av amerikaner, har fortsatt Prince Grand Master H.S.H. Nicholas F.S. Papanicolaou GB.GCSJ(H) som stormästare med HSH Prince Anton Esterházy som stormästarens ståthållare och prior för Europa. Den andra grenen, huvudsakligen bestående av de europeiska storprioraten (inklusive Grand Priory of Sweden med ett intressant bildspel) har valt Prince Grand Master HSH Baron Adrian Busietta, Baron of the Holy Roman Empire, Duke of Mount Touside and Saint John till stormästare. Vad gäller Busiettas titlar, så erhölls de enligt ordens hemsida i september 1993 respektive april 1999 vilket innebär att innebär att de inte kan vara äkta, de är inte förlänade av en statschef. Mer om de äkta varianterna av Johanniterorden och Malteserorden finns här.

Vidare har jag uppdaterat hemsidan vad gäller den självutnämnda Sankt Stanislaus-orden, som efter Prince Grand Master Julius Nowina Sokolnicki tydligen fått en lycksökare till stormästare som sedan något år är avsatt och ersatt med den förre storpriorn för Sverige m.m. Den äkta Sankt Stanislaus-orden leds av den kejserliga ryska tronpretendenten HKH storfurstinnan Maria Vladimirovna.