Nämna en Telge:are

Som tidigare meddelats genom bl.a. Svenska Frimurare Orden har logen Telge nr 169 invigts på Igelsta gård lördagen den 14 september 2013. Detta är intressant, eftersom logen inte tillhör Svenska Frimurare Orden, utan Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Med andra ord, från och med nu finns en erkänd frimurarloge i Sverige som inte förutsätter en kristen bekännelse utan tro på ett Högsta Väsende.

Om detta kan förstås tyckas olika saker. Det har varit intressant att Sverige, som är ett av de mest sekulariserade länderna i världen, så länge har lyckats bevara ett frimureri som förutsätter kristen bekännelse. Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere – som förutsätter tro på ett Högsta Väsende – verkar i Danmark genom en överenskommelse med Danska Frimurare Orden gjord redan år 1961.

I Sverige har det under de senaste åren uppstått och reaktiverats flera olika icke erkända loger (SFL, JHS, UGLS och IOFM) för att fylla detta utrymme. Utvecklingen bland dessa loger har varit växlande och i något fall slutat med tvist i domstol. Att flera sådana icke erkända loger etablerats under de sista åren antyder dock att den principiella frågan är här för att stanna. Oavsett var man står i religionsfrågan är det därför bra att det nu skapats förutsättningar för en seriös organisation.

Det vanliga är att endast en frimurarorganisation etableras per land. Den språkmässiga samhörigheten mellan svenskar och finlandssvenskar, likaså att allt frimureri i Finland låg nere 1813-1920 har gjort att Svenska Frimurare Orden idag har svensktalande provinsialloge och loger i Finland genom överenskommelse med Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland och dess underlydande loger vilket är den erkända frimurarorganisationen i Finland (se Frimureriet i Finland). Det finns därför en liten elegant knorr att just Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland gjort en överenskommelse med Svenska Frimurare Orden om att öppna en loge i Sverige för dem som tror på ett Högsta Väsende.

EDIT: Här är länk till Fria och Antagna Murarelogen Telge nr 169